Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 49. kal. týždeň 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 49. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
64
Ambulancie - dospelí (D)
54
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9718
11295
7591
15767
3584
47955
Chorobnosť ARO
4570,4
3560,4
3234,7
887,7
697,7
1540,6
Z nich CHPO
1043
1444
966
1311
270
5034
Chorobnosť CHPO
490,5
455,2
411,6
73,8
52,6
161,7
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
48
56
27
81
32
244
Otitídy
107
84
40
65
15
311
Sinusitídy
155
213
151
157
35
711
Komplikácie spolu
310
353
218
303
82
1266
%komplikácií z ARO
3,2
3,1
2,9
1,9
2,3
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
5751,3
4227,6
3266,6
1088,5
403,4
1682,4
13,7%
Trnavský kraj
5040,1
3521,3
3013,2
867,5
673,7
1444,9
2,5%
Trenčiansky kraj
4402,6
3672,9
3335,8
802,5
659,2
1407,7
2,2%
Nitriansky kraj
6104,5
4773,7
3741,7
992,9
639,5
1710,5
-2,7%
Žilinský kraj
5169,8
3551,7
3485,4
691,4
772,3
1563,6
-0,2%
Banskobystrický kraj
4957,5
4393,5
3779,2
907,5
904,6
1713,1
0,4%
Prešovský kraj
3081,1
2544,3
2541,0
839,0
714,4
1354,5
-3,9%
Košický kraj
3987,5
2901,6
2978,0
870,7
607,7
1421,1
8,5%
Slovenská republika
4570,4
3560,4
3234,7
887,7
697,7
1540,6
1,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
211,0
416,1
283,4
67,7
11,0
109,0
94,4%
Trnavský kraj
643,4
499,8
458,2
113,4
42,4
188,0
2,6%
Trenčiansky kraj
368,5
379,1
344,1
77,2
54,2
134,6
15,9%
Nitriansky kraj
787,9
638,4
635,9
93,8
44,7
205,5
-7,5%
Žilinský kraj
662,2
526,5
463,1
69,1
91,9
198,0
5,8%
Banskobystrický kraj
532,0
568,0
520,8
88,9
104,6
198,4
-17,7%
Prešovský kraj
474,0
425,8
281,2
36,5
33,6
141,7
3,4%
Košický kraj
192,9
188,8
259,6
24,6
15,5
69,8
-5,5%
Slovenská republika
490,5
455,2
411,6
73,8
52,6
161,7
0,5%
                                                                         
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2147,8
1213,2
877,2
2437,9
850,2
1940,8
6,8%
Okres Bratislava II
5901,3
4999,3
4229,7
1530,9
343,4
2072,0
31,4%
Okres Bratislava III
4606,5
3157,4
1596,9
1338,6
282,4
1301,6
-28,9%
Okres Bratislava IV
2405,2
1680,6
1645,0
824,6
298,9
1344,4
-17,2%
Okres Bratislava V
6436,4
5482,6
3734,4
781,5
206,5
1422,6
28,4%
Okres Malacky
2261,1
2939,4
1573,2
841,3
535,1
1195,8
-9,3%
Okres Pezinok
3225,0
3483,4
2228,3
382,2
892,5
1213,3
0,0%
Okres Senec
17137,0
9002,6
7639,2
927,3
476,5
2963,4
108,0%
Bratislavský kraj
5751,3
4227,6
3266,6
1088,5
403,4
1682,4
13,7%
Okres Dunajská Streda
3709,1
2507,1
2954,6
544,6
174,3
996,2
-13,3%
Okres Galanta
4405,6
3258,4
2806,8
933,9
759,1
1426,3
10,9%
Okres Hlohovec
4183,0
2335,9
2050,2
731,8
620,1
1205,8
2,1%
Okres Piešťany
4618,1
4332,7
3739,9
1327,5
1228,9
1936,8
37,0%
Okres Senica
3137,4
2817,0
2539,6
812,9
819,5
1206,2
-11,8%
Okres Skalica
4992,6
4000,9
1984,1
803,3
897,4
1501,0
-13,3%
Okres Trnava
8994,7
5276,1
4182,5
992,7
675,8
1794,3
3,9%
Trnavský kraj
5040,1
3521,3
3013,2
867,5
673,7
1444,9
2,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
8427,9
8408,9
8847,3
918,3
795,8
2601,3
8,2%
Okres Ilava
2835,5
2400,4
2121,6
802,1
789,6
1130,0
-4,8%
Okres Myjava
3342,2
3125,0
3287,6
890,5
737,7
1287,4
18,5%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4426,4
3018,3
2990,8
686,4
716,2
1334,8
0,6%
Okres Partizánske
7073,6
5218,8
4799,2
920,3
329,0
1638,6
32,6%
Okres Považská Bystrica
4141,0
4559,4
4014,0
613,4
294,8
1313,1
14,0%
Okres Prievidza
4963,7
3471,9
2939,9
904,2
876,8
1496,8
15,2%
Okres Púchov
2312,8
2804,0
2008,4
701,8
788,8
1103,2
-7,6%
Okres Trenčín
4464,1
3382,5
3251,4
816,5
553,7
1393,4
-16,0%
Trenčiansky kraj
4402,6
3672,9
3335,8
802,5
659,2
1407,7
2,2%
Okres Komárno
4680,6
4243,2
3241,8
749,9
524,2
1213,4
-16,3%
Okres Levice
5888,5
5297,8
3941,9
1285,7
709,4
2020,3
0,6%
Okres Nitra
7928,0
5605,8
4206,4
1175,3
842,4
2089,7
3,1%
Okres Nové Zámky
6360,4
5208,3
4191,4
881,3
632,5
1696,3
-2,2%
Okres Šaľa
6947,4
5153,3
4064,0
900,2
349,5
1724,6
-1,9%
Okres Topoľčany
3689,3
2060,8
1542,7
912,4
619,2
1144,9
-5,5%
Okres Zlaté Moravce
4922,6
4538,0
4211,2
834,6
494,5
1525,3
-12,5%
Nitriansky kraj
6104,5
4773,7
3741,7
992,9
639,5
1710,5
-2,7%
Okres Bytča
2471,8
2500,0
2411,8
321,6
92,0
920,4
-6,0%
Okres Čadca
4356,6
3260,5
3290,4
520,5
698,2
1411,8
3,4%
Okres Dolný Kubín
5297,3
2768,2
3920,1
1101,1
1020,8
1630,8
-15,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
4701,3
3104,1
3451,1
932,0
839,3
1700,3
34,5%
Okres Liptovský Mikuláš
5844,7
4141,0
3710,5
469,7
436,3
1223,4
-15,5%
Okres Martin
6048,4
3997,3
3107,1
970,0
953,8
1960,4
2,5%
Okres Námestovo
5969,5
3843,4
4685,6
763,2
1038,2
2328,4
2,0%
Okres Ružomberok
5359,6
4443,1
4340,6
560,7
545,0
1560,9
-5,5%
Okres Turčianske Teplice
4057,3
2659,2
2127,7
700,6
488,9
1088,5
13,0%
Okres Tvrdošín
5042,2
2796,6
3289,5
1059,6
3400,4
2076,9
6,1%
Okres Žilina
4278,1
2803,9
2209,0
577,2
417,5
1117,4
15,2%
Žilinský kraj
5169,8
3551,7
3485,4
691,4
772,3
1563,6
-0,2%
Okres Banská Bystrica
7377,2
6082,7
5944,5
1289,2
448,0
2480,5
13,4%
Okres Banská Štiavnica
1658,0
1924,4
3245,1
623,3
892,0
1025,5
-5,0%
Okres Brezno
5756,0
5908,0
6556,2
1452,1
732,1
2733,8
49,4%
Okres Detva
3521,0
2228,5
2178,5
850,3
1041,7
1237,4
23,8%
Okres Krupina
5844,6
4366,4
3210,5
671,9
193,9
2314,1
136,0%
Okres Lučenec
3922,3
4049,4
3257,2
856,4
411,1
1417,2
-6,5%
Okres Poltár
6260,4
2957,7
1399,1
609,8
1072,9
1213,2
-35,6%
Okres Revúca
4106,8
3466,9
1857,1
855,3
1948,4
1660,2
-27,4%
Okres Rimavská Sobota
2069,1
2763,8
1909,6
918,7
1106,7
1356,4
-9,2%
Okres Veľký Krtíš
7680,1
6940,4
5890,8
892,9
720,2
2309,8
12,0%
Okres Zvolen
11039,9
9857,8
8080,1
1032,6
907,7
2068,6
-0,7%
Okres Žarnovica
6879,1
4773,9
3873,4
1025,1
654,6
1784,0
-5,2%
Okres Žiar nad Hronom
5013,8
3516,2
3534,6
578,0
881,6
1339,3
23,5%
Banskobystrický kraj
4957,5
4393,5
3779,2
907,5
904,6
1713,1
0,4%
Okres Bardejov
8380,3
5894,3
5275,4
1039,4
1212,7
2423,9
-10,2%
Okres Humenné
1538,6
1633,3
1562,4
657,8
220,6
784,2
-16,2%
Okres Kežmarok
1248,6
1228,1
1631,5
792,1
204,9
914,2
-15,5%
Okres Levoča
2786,3
3188,2
2854,0
906,3
840,6
1692,7
99,4%
Okres Medzilaborce
1293,1
1733,1
3233,8
592,2
339,9
891,1
-5,2%
Okres Poprad
2423,4
2126,5
2032,5
764,7
583,9
1089,1
-21,7%
Okres Prešov
5198,3
4565,2
3381,2
1576,2
502,6
2383,4
2,0%
Okres Sabinov
5213,4
3986,4
5176,6
1360,2
729,7
2767,2
-7,7%
Okres Snina
2043,7
1268,5
1531,0
651,7
881,5
911,8
-15,7%
Okres Stará Ľubovňa
3853,2
2668,3
3021,4
953,5
878,0
1583,2
18,5%
Okres Stropkov
2112,1
1732,2
1709,4
966,1
1006,8
1178,7
19,0%
Okres Svidník
3348,6
2391,4
1937,0
790,9
1163,3
1265,2
-8,9%
Okres Vranov nad Topľou
845,5
871,8
993,0
435,2
528,8
595,7
-0,1%
Prešovský kraj
3081,1
2544,3
2541,0
839,0
714,4
1354,5
-3,9%
Okres Gelnica
3887,8
4335,5
3612,2
428,5
448,6
2313,8
81,4%
Okres Košice I
6265,9
2626,1
2289,1
1515,2
389,9
1882,7
10,7%
Okres Košice II
5273,7
3133,5
3846,4
1337,6
250,2
1690,1
4,8%
Okres Košice III
5380,1
5950,3
5643,0
524,7
159,0
1419,6
0,3%
Okres Košice IV
3733,1
2137,3
1292,5
657,1
261,4
1034,1
15,0%
Okres Košice - okolie
4896,4
4644,0
4269,6
664,1
924,2
1821,2
6,0%
Okres Michalovce
4273,1
2935,3
3294,8
1032,1
804,5
1413,5
51,7%
Okres Rožňava
2598,4
1931,6
2704,0
550,2
726,0
1027,6
-0,5%
Okres Sobrance
4639,2
3406,1
2630,1
304,1
429,8
1186,6
-10,3%
Okres Spišská Nová Ves
6102,7
4037,8
4210,0
869,5
1305,4
1711,7
-10,9%
Okres Trebišov
1958,1
1785,4
2220,0
857,5
743,0
1108,1
-0,5%
Košický kraj
3987,5
2901,6
2978,0
870,7
607,7
1421,1
8,5%
Slovenská republika
4570,4
3560,4
3234,7
887,7
697,7
1540,6
1,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
261,6
79,7
171,5
81,8%
Okres Bratislava II
204,5
189,2
103,2
87,6
0,0
87,6
100,0%
Okres Bratislava III
658,1
757,8
319,4
8,5
0,0
75,9
-66,8%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
51,4
37,1
0,0
26,1
133,3%
Okres Bratislava V
392,5
240,1
363,1
80,6
0,0
108,0
65,0%
Okres Malacky
215,3
397,2
108,5
19,6
0,0
87,5
63,6%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
60,3
0,0
31,7
-
Okres Senec
334,7
2416,8
1660,7
28,1
26,5
320,6
1163,9%
Bratislavský kraj
211,0
416,1
283,4
67,7
11,0
109,0
94,4%
Okres Dunajská Streda
357,5
247,8
157,6
119,7
0,0
128,3
-24,7%
Okres Galanta
367,1
324,5
357,6
24,5
15,8
94,5
-16,1%
Okres Hlohovec
264,2
346,1
223,7
157,6
145,9
183,2
26,2%
Okres Piešťany
1469,4
1290,1
1472,4
205,5
226,4
504,8
100,8%
Okres Senica
41,8
187,8
69,6
40,8
0,0
47,4
-60,4%
Okres Skalica
0,0
88,3
114,5
69,9
0,0
56,5
366,7%
Okres Trnava
1548,5
968,1
723,9
170,9
26,8
295,3
-2,5%
Trnavský kraj
643,4
499,8
458,2
113,4
42,4
188,0
2,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
1339,0
1611,3
975,8
73,1
109,8
362,9
167,6%
Okres Ilava
236,3
201,9
207,0
155,5
109,7
158,0
14,9%
Okres Myjava
191,0
551,5
730,6
38,1
43,4
127,8
21,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
36,6
65,1
31,1
5,5%
Okres Partizánske
225,8
338,3
303,7
61,7
0,0
91,8
-31,6%
Okres Považská Bystrica
581,8
515,8
498,8
61,1
0,0
146,3
61,4%
Okres Prievidza
489,6
398,9
405,5
75,8
62,2
149,7
12,6%
Okres Púchov
392,0
410,9
269,8
118,9
65,7
163,8
-24,2%
Okres Trenčín
184,1
190,6
216,8
42,1
48,2
77,7
10,1%
Trenčiansky kraj
368,5
379,1
344,1
77,2
54,2
134,6
15,9%
Okres Komárno
864,9
467,8
710,5
101,1
53,3
174,7
-26,4%
Okres Levice
505,4
733,5
508,6
115,8
78,8
220,1
-14,6%
Okres Nitra
632,5
477,5
477,1
105,3
67,0
185,8
16,2%
Okres Nové Zámky
1639,8
1133,6
1115,0
115,3
50,1
333,8
-12,1%
Okres Šaľa
904,6
688,7
545,9
116,7
11,7
220,9
17,6%
Okres Topoľčany
316,2
242,5
272,2
20,3
0,0
73,0
9,5%
Okres Zlaté Moravce
140,6
300,7
668,4
27,6
0,0
96,1
-25,1%
Nitriansky kraj
787,9
638,4
635,9
93,8
44,7
205,5
-7,5%
Okres Bytča
117,7
528,2
246,1
17,4
0,0
109,3
-18,5%
Okres Čadca
714,6
590,4
511,8
30,2
0,0
193,1
17,9%
Okres Dolný Kubín
89,8
276,8
369,8
136,8
174,3
171,0
-12,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
587,7
493,2
893,2
37,9
83,9
227,5
34,1%
Okres Liptovský Mikuláš
1471,7
850,1
648,4
52,9
10,6
214,5
-19,8%
Okres Martin
146,0
137,4
17,9
68,0
24,1
69,2
-18,5%
Okres Námestovo
287,2
151,2
182,3
4,7
0,0
81,3
-31,9%
Okres Ružomberok
980,0
1266,7
1072,1
145,5
165,9
389,7
10,1%
Okres Turčianske Teplice
238,7
140,0
177,3
91,4
0,0
89,7
15,4%
Okres Tvrdošín
935,7
870,0
1008,8
300,8
1017,2
575,6
0,9%
Okres Žilina
1111,5
474,1
292,1
4,7
0,0
142,5
317,0%
Žilinský kraj
662,2
526,5
463,1
69,1
91,9
198,0
5,8%
Okres Banská Bystrica
1374,2
1520,7
1225,7
327,6
0,0
547,6
42,7%
Okres Banská Štiavnica
0,0
213,8
170,8
19,8
99,1
60,0
-79,6%
Okres Brezno
0,0
96,9
247,4
137,0
0,0
102,4
12,9%
Okres Detva
419,2
396,2
320,4
46,0
0,0
107,6
380,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
536,1
515,7
691,8
93,2
88,1
197,1
-2,0%
Okres Poltár
1627,7
774,6
799,5
9,0
0,0
188,0
-38,3%
Okres Revúca
0,0
62,5
0,0
227,1
800,7
241,6
-49,4%
Okres Rimavská Sobota
197,1
132,4
53,8
67,6
96,2
88,9
-3,8%
Okres Veľký Krtíš
2798,7
2527,2
2203,1
151,3
198,7
743,0
20,2%
Okres Zvolen
0,0
415,1
397,4
0,0
0,0
32,5
-37,8%
Okres Žarnovica
217,2
293,1
272,8
93,8
57,8
123,2
-64,8%
Okres Žiar nad Hronom
118,4
399,0
187,7
18,3
0,0
65,2
0,0%
Banskobystrický kraj
532,0
568,0
520,8
88,9
104,6
198,4
-17,7%
Okres Bardejov
3122,6
2471,3
1473,3
123,3
162,4
686,9
13,5%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
22,6
0,0
14,3
-20,2%
Okres Kežmarok
107,6
76,8
118,2
22,0
20,5
48,4
-5,0%
Okres Levoča
0,0
201,1
42,0
36,7
49,4
61,7
1100,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
35,6
195,5
135,5
21,7
33,4
51,1
-20,0%
Okres Prešov
216,6
192,2
165,7
98,0
0,0
115,0
-29,5%
Okres Sabinov
1211,6
1089,3
892,5
76,4
0,0
543,6
-28,0%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Stará Ľubovňa
233,5
197,0
262,7
28,9
34,4
88,7
11,6%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
58,3
0,0
0,0
0,0
6,3
-
Okres Vranov nad Topľou
103,5
111,8
49,7
10,1
9,8
34,6
-26,7%
Prešovský kraj
474,0
425,8
281,2
36,5
33,6
141,7
3,4%
Okres Gelnica
116,1
81,0
61,2
321,3
179,5
173,1
25,3%
Okres Košice I
324,1
191,0
228,9
44,9
0,0
94,9
219,4%
Okres Košice II
0,0
75,8
279,7
28,7
0,0
41,1
41,9%
Okres Košice III
80,3
130,8
102,6
5,7
0,0
23,0
-65,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
128,9
201,9
170,8
19,8
0,0
60,2
-5,7%
Okres Michalovce
1048,1
960,6
1098,3
36,7
38,3
196,2
150,1%
Okres Rožňava
50,5
61,3
71,8
0,0
0,0
15,6
-
Okres Sobrance
773,2
720,5
509,0
60,8
0,0
214,4
-13,6%
Okres Spišská Nová Ves
785,5
558,4
1315,6
10,9
45,0
179,8
-57,0%
Okres Trebišov
0,0
54,7
56,2
15,4
34,3
24,4
-72,7%
Košický kraj
192,9
188,8
259,6
24,6
15,5
69,8
-5,5%
Slovenská republika
490,5
455,2
411,6
73,8
52,6
161,7
0,5%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.