Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 5. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 5. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
66
Ambulancie - dospelí (D)
57
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9797
12712
8807
17986
4061
53363
Chorobnosť ARO
4354,9
3924,7
3803,1
955,6
725,2
1627,9
Z nich CHPO
1164
1685
1169
1782
359
6159
Chorobnosť CHPO
517,4
520,2
504,8
94,7
64,1
187,9
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
100
85
32
100
34
351
Otitídy
150
100
57
61
17
385
Sinusitídy
164
262
180
271
45
922
Komplikácie spolu
414
447
269
432
96
1658
%komplikácií z ARO
4,2
3,5
3,1
2,4
2,4
3,1

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3636,1
3527,8
2778,5
994,3
434,3
1396,2
-3,1%
Trnavský kraj
5545,8
4296,8
4104,9
974,4
729,5
1667,8
21,6%
Trenčiansky kraj
4858,7
4496,4
4080,8
888,6
592,4
1578,9
7,3%
Nitriansky kraj
5256,5
4980,8
4153,2
972,1
618,4
1677,6
9,9%
Žilinský kraj
4834,9
3770,6
3844,2
790,9
833,7
1654,8
7,0%
Banskobystrický kraj
4747,7
4509,0
4155,9
928,1
939,7
1746,0
13,2%
Prešovský kraj
3567,0
3046,8
3366,9
1050,4
962,7
1655,1
8,6%
Košický kraj
3286,2
3378,4
3716,7
961,7
615,7
1496,3
11,9%
Slovenská republika
4354,9
3924,7
3803,1
955,6
725,2
1627,9
9,5%

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
333,4
207,3
192,2
67,4
31,7
99,3
-15,1%
Trnavský kraj
989,7
759,0
831,1
93,2
65,2
243,8
40,9%
Trenčiansky kraj
425,2
565,7
537,0
101,3
59,7
180,5
57,4%
Nitriansky kraj
706,4
738,3
618,0
136,9
52,9
233,0
11,8%
Žilinský kraj
489,2
477,1
541,6
65,4
49,0
177,2
11,9%
Banskobystrický kraj
628,8
677,2
620,2
120,2
166,7
250,0
47,5%
Prešovský kraj
475,6
476,2
407,1
92,3
73,0
191,5
7,4%
Košický kraj
238,7
247,7
220,3
57,7
16,9
93,7
35,8%
Slovenská republika
517,4
520,2
504,8
94,7
64,1
187,9
22,6%
                                                 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1447,5
954,0
880,2
2164,8
803,5
1793,7
18,0%
Okres Bratislava II
6698,0
4331,9
3103,6
944,0
258,1
1129,6
-12,3%
Okres Bratislava III
3469,6
2988,0
4136,5
2001,2
488,5
1858,3
17,4%
Okres Bratislava IV
2228,8
2006,4
1358,0
765,7
296,4
1223,6
-7,7%
Okres Bratislava V
5378,0
5421,9
4505,1
734,2
245,3
1399,1
3,3%
Okres Malacky
2742,7
4476,1
3030,3
893,6
443,2
1430,9
-17,0%
Okres Pezinok
4595,4
3769,1
2134,8
613,3
797,3
1396,5
20,0%
Okres Senec
2547,6
2910,6
3539,5
799,1
553,1
1207,4
-21,0%
Bratislavský kraj
3636,1
3527,8
2778,5
994,3
434,3
1396,2
-3,1%
Okres Dunajská Streda
6239,7
4400,0
4600,6
914,2
877,4
1884,5
75,8%
Okres Galanta
4339,5
3570,3
3207,1
867,2
765,8
1445,5
23,8%
Okres Hlohovec
5473,2
3016,6
2694,6
755,0
320,7
1135,7
16,4%
Okres Piešťany
4445,1
4021,7
4739,0
1266,4
718,7
1740,0
-10,1%
Okres Senica
5877,0
4974,6
4497,4
934,7
921,5
1767,7
27,6%
Okres Skalica
9449,9
7065,6
4442,3
977,1
578,4
2043,0
42,8%
Okres Trnava
5502,4
4234,8
4448,9
1032,0
713,4
1696,3
9,0%
Trnavský kraj
5545,8
4296,8
4104,9
974,4
729,5
1667,8
21,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
5354,7
4788,5
5456,1
950,6
661,9
1821,2
19,8%
Okres Ilava
2411,8
3421,2
2738,7
763,4
821,8
1216,8
1,1%
Okres Myjava
3155,2
3926,0
3641,5
776,6
573,0
1272,5
5,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
5409,1
3740,3
3476,7
992,1
818,6
1604,2
2,6%
Okres Partizánske
7426,7
7722,0
7665,6
1170,2
370,0
2411,5
4,8%
Okres Považská Bystrica
4013,6
4104,6
3691,8
623,0
307,0
1262,5
14,1%
Okres Prievidza
5678,9
4272,4
3936,8
1145,0
652,0
1727,5
7,4%
Okres Púchov
2811,8
4789,0
2451,5
746,7
523,6
1267,8
9,2%
Okres Trenčín
6014,0
4696,6
4851,6
744,4
592,6
1719,4
3,1%
Trenčiansky kraj
4858,7
4496,4
4080,8
888,6
592,4
1578,9
7,3%
Okres Komárno
5827,1
7141,2
4098,3
836,1
607,8
1761,2
34,3%
Okres Levice
5464,0
5133,3
4097,5
1198,5
524,0
1796,6
-7,0%
Okres Nitra
5832,6
5169,0
4650,9
1104,7
592,3
1862,1
15,2%
Okres Nové Zámky
5864,4
5608,8
4831,6
989,2
835,6
1889,3
20,7%
Okres Šaľa
6424,4
4352,3
4061,1
762,2
720,8
1644,7
-15,4%
Okres Topoľčany
1600,0
1892,5
1867,9
763,3
393,0
896,1
14,7%
Okres Zlaté Moravce
5995,8
5660,5
5268,7
897,0
565,1
1680,0
6,7%
Nitriansky kraj
5256,5
4980,8
4153,2
972,1
618,4
1677,6
9,9%
Okres Bytča
3740,2
3351,4
2961,1
502,1
226,1
1410,8
56,1%
Okres Čadca
3746,6
3123,9
3314,4
735,2
1007,3
1444,7
13,2%
Okres Dolný Kubín
4901,2
4225,0
4998,3
1196,1
800,9
2149,5
-2,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
4773,6
3865,7
4876,0
759,5
875,7
1902,6
35,6%
Okres Liptovský Mikuláš
7116,6
3926,2
3802,0
655,4
703,2
1388,8
0,9%
Okres Martin
6528,5
5031,6
4134,7
1106,9
734,3
2297,4
15,4%
Okres Námestovo
4883,4
3906,8
4505,4
878,1
1374,2
2127,1
-11,5%
Okres Ružomberok
5400,8
4431,5
4235,6
632,7
752,6
1650,6
0,3%
Okres Turčianske Teplice
2603,6
2616,3
3192,5
631,8
505,8
1032,5
13,2%
Okres Tvrdošín
3507,4
2801,7
3335,6
1400,8
1683,4
1896,7
6,5%
Okres Žilina
3031,2
2046,7
1916,0
377,0
603,0
858,2
-4,0%
Žilinský kraj
4834,9
3770,6
3844,2
790,9
833,7
1654,8
7,0%
Okres Banská Bystrica
4827,1
5005,8
5748,5
1464,4
1077,1
2304,2
27,4%
Okres Banská Štiavnica
1816,3
1714,3
2203,9
1033,5
2132,5
1418,4
4,9%
Okres Brezno
4616,4
5893,3
3055,7
996,6
1111,7
2091,8
10,9%
Okres Detva
1598,2
2004,9
1778,6
942,9
740,1
1075,2
22,7%
Okres Krupina
2700,8
2987,7
2473,7
304,2
577,3
1181,1
130,2%
Okres Lučenec
4977,4
4663,5
4708,0
962,8
409,7
1740,3
11,0%
Okres Poltár
4983,7
4822,2
4275,9
629,9
1499,4
1733,5
4,6%
Okres Revúca
5219,8
4790,2
3694,1
794,3
1711,1
1893,3
40,3%
Okres Rimavská Sobota
4072,7
4319,1
4210,0
956,7
654,7
1971,3
8,5%
Okres Veľký Krtíš
9439,5
6462,1
3777,4
1143,6
879,3
2260,7
58,7%
Okres Zvolen
5874,2
4107,8
4157,3
929,9
735,1
1527,3
-8,0%
Okres Žarnovica
6049,8
5350,2
4443,2
872,5
486,5
1684,6
10,3%
Okres Žiar nad Hronom
2688,8
2544,3
4400,7
690,0
829,2
1214,6
18,3%
Banskobystrický kraj
4747,7
4509,0
4155,9
928,1
939,7
1746,0
13,2%
Okres Bardejov
10157,8
6496,9
8735,1
1350,9
1804,4
2893,3
0,6%
Okres Humenné
3163,9
3686,6
3238,2
1147,4
737,6
1570,3
13,0%
Okres Kežmarok
1192,4
1755,3
2173,4
693,5
184,3
964,0
22,8%
Okres Levoča
432,0
1023,5
1409,3
755,2
477,9
765,2
-45,9%
Okres Medzilaborce
2785,9
3552,4
5597,0
1007,4
941,8
1764,6
52,6%
Okres Poprad
1344,8
1319,1
1948,9
1080,8
577,8
1096,5
-0,5%
Okres Prešov
7397,2
4640,3
6891,1
2002,4
1442,1
3176,7
18,4%
Okres Sabinov
7993,3
5907,6
3810,3
1452,6
1248,4
3624,8
20,9%
Okres Snina
2713,3
2668,9
3587,6
802,1
1401,7
1409,8
27,5%
Okres Stará Ľubovňa
4091,2
3474,6
3501,3
894,7
734,9
1729,9
8,6%
Okres Stropkov
3448,3
3737,9
3312,5
1235,3
516,5
1659,8
11,4%
Okres Svidník
3277,9
2694,5
1634,8
884,9
1099,1
1300,5
12,5%
Okres Vranov nad Topľou
933,1
1147,7
1152,6
514,3
634,3
702,1
-6,1%
Prešovský kraj
3567,0
3046,8
3366,9
1050,4
962,7
1655,1
8,6%
Okres Gelnica
566,5
732,5
1119,9
1304,8
332,8
986,0
29,2%
Okres Košice I
6805,3
6627,0
5815,5
1717,9
463,2
2111,0
-2,9%
Okres Košice II
4034,7
4431,2
6461,7
1439,3
350,2
1766,6
43,4%
Okres Košice III
5659,5
4280,1
6184,9
481,4
565,2
1409,6
-1,5%
Okres Košice IV
2937,9
2529,1
3061,9
821,3
112,1
1251,5
36,1%
Okres Košice - okolie
3553,2
4894,7
5372,9
891,4
743,4
1911,9
5,2%
Okres Michalovce
3809,3
4059,1
3669,5
983,2
646,0
1663,6
33,5%
Okres Rožňava
2116,1
1934,2
2731,8
691,4
635,9
1071,1
0,2%
Okres Sobrance
4470,1
3576,2
2880,7
528,5
991,0
1560,3
5,8%
Okres Spišská Nová Ves
4215,9
3784,0
3980,1
786,3
847,1
1335,5
1,4%
Okres Trebišov
2756,3
2981,4
3152,0
867,4
840,5
1327,3
-4,2%
Košický kraj
3286,2
3378,4
3716,7
961,7
615,7
1496,3
11,9%
Slovenská republika
4354,9
3924,7
3803,1
955,6
725,2
1627,9
9,5%
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
330,9
41,5
67,7
215,5
43,4
185,4
-20,0%
Okres Bratislava II
775,0
595,6
443,4
74,7
7,8
108,8
59,9%
Okres Bratislava III
660,9
581,0
1034,1
66,7
0,0
149,6
1,3%
Okres Bratislava IV
32,8
14,5
0,0
47,1
0,0
31,1
-51,5%
Okres Bratislava V
512,2
405,4
327,0
63,0
0,0
114,7
-1,2%
Okres Malacky
163,3
198,9
105,7
4,2
0,0
40,9
-49,5%
Okres Pezinok
693,6
183,0
260,3
58,7
164,1
155,2
-39,1%
Okres Senec
0,0
37,8
0,0
80,4
117,3
76,0
-47,8%
Bratislavský kraj
333,4
207,3
192,2
67,4
31,7
99,3
-15,1%
Okres Dunajská Streda
2309,9
1655,1
1693,5
119,7
119,6
542,3
117,5%
Okres Galanta
592,7
361,2
391,6
24,0
41,6
119,7
23,3%
Okres Hlohovec
171,0
118,3
396,3
84,5
53,5
101,9
-2,7%
Okres Piešťany
1568,9
1627,1
2008,0
179,7
115,9
464,5
-19,3%
Okres Senica
446,4
343,1
325,9
62,8
23,9
117,3
336,4%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
58,0
49,6
47,0
97,9%
Okres Trnava
1059,5
821,7
856,8
122,0
59,9
265,9
52,8%
Trnavský kraj
989,7
759,0
831,1
93,2
65,2
243,8
40,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
396,6
443,4
469,3
43,5
23,6
128,0
311,7%
Okres Ilava
330,4
624,1
531,0
229,0
92,6
261,0
103,9%
Okres Myjava
278,4
633,2
870,8
8,9
0,0
126,2
10,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
45,1
34,1
32,7
41,0%
Okres Partizánske
368,7
315,9
504,9
45,2
16,8
114,7
-53,2%
Okres Považská Bystrica
275,7
317,3
327,1
55,7
28,8
104,2
108,1%
Okres Prievidza
663,8
728,8
806,0
204,0
169,8
302,8
64,9%
Okres Púchov
1318,0
2064,2
1312,1
43,7
24,4
357,3
227,1%
Okres Trenčín
187,9
151,0
176,8
34,3
0,0
58,6
-38,9%
Trenčiansky kraj
425,2
565,7
537,0
101,3
59,7
180,5
57,4%
Okres Komárno
755,9
793,5
465,1
73,2
43,4
185,5
11,3%
Okres Levice
1087,7
931,8
553,7
319,8
54,4
374,6
33,6%
Okres Nitra
548,6
541,1
603,1
87,0
9,5
172,4
13,3%
Okres Nové Zámky
1079,1
1226,3
1037,3
195,4
162,5
384,1
0,1%
Okres Šaľa
785,2
753,8
571,1
108,4
12,6
222,1
-3,0%
Okres Topoľčany
72,7
101,4
177,9
24,3
0,0
37,8
-9,7%
Okres Zlaté Moravce
325,9
529,4
602,1
99,2
13,1
154,0
16,5%
Nitriansky kraj
706,4
738,3
618,0
136,9
52,9
233,0
11,8%
Okres Bytča
246,1
90,6
253,8
0,0
0,0
62,3
-7,4%
Okres Čadca
766,9
635,1
770,4
59,0
0,0
222,6
20,2%
Okres Dolný Kubín
355,7
700,0
485,9
136,5
48,5
243,2
7,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
196,9
539,4
672,6
36,2
0,0
176,4
-15,1%
Okres Liptovský Mikuláš
1010,1
865,6
877,4
62,7
29,3
199,6
-21,2%
Okres Martin
36,4
49,6
100,0
72,0
22,3
57,4
32,9%
Okres Námestovo
306,5
322,3
333,7
21,5
0,0
123,0
-15,1%
Okres Ružomberok
1350,2
1157,0
1431,8
92,2
107,5
396,4
21,8%
Okres Turčianske Teplice
236,7
436,0
469,5
91,7
28,1
138,1
130,0%
Okres Tvrdošín
722,1
700,4
868,2
200,1
341,2
362,2
19,9%
Okres Žilina
324,8
162,0
141,2
7,7
35,0
58,2
153,3%
Žilinský kraj
489,2
477,1
541,6
65,4
49,0
177,2
11,9%
Okres Banská Bystrica
1049,4
1186,9
925,0
127,3
0,0
350,3
43,8%
Okres Banská Štiavnica
605,4
642,9
551,0
427,3
937,0
559,0
89,8%
Okres Brezno
282,6
0,0
247,8
68,7
105,9
96,5
-45,5%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
13,7
41,1
15,6
6,7%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
894,8
925,0
617,9
156,9
79,7
298,6
-6,4%
Okres Poltár
1470,6
1997,1
1517,2
17,5
26,3
414,9
86,7%
Okres Revúca
183,2
539,3
591,1
186,9
744,8
344,2
204,7%
Okres Rimavská Sobota
242,4
315,6
501,9
119,6
109,1
187,5
9,5%
Okres Veľký Krtíš
2802,4
2008,5
1465,9
212,1
146,5
614,2
4826,3%
Okres Zvolen
228,9
260,0
563,7
36,4
81,7
97,4
50,8%
Okres Žarnovica
142,3
217,5
288,5
87,9
18,7
101,1
-38,6%
Okres Žiar nad Hronom
355,9
308,4
394,1
66,5
31,9
116,0
61,8%
Banskobystrický kraj
628,8
677,2
620,2
120,2
166,7
250,0
47,5%
Okres Bardejov
3337,6
2516,1
1532,0
244,7
308,5
722,9
-13,1%
Okres Humenné
32,3
182,3
127,5
89,9
65,1
92,9
169,3%
Okres Kežmarok
167,4
323,3
366,3
100,2
0,0
150,2
80,3%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
60,9
95,6
38,8
-51,4%
Okres Medzilaborce
146,6
177,6
621,9
59,3
49,6
121,7
500,0%
Okres Poprad
134,5
282,7
192,1
61,6
11,3
88,8
-8,6%
Okres Prešov
106,2
219,8
415,5
152,1
0,0
156,1
40,5%
Okres Sabinov
1208,3
1087,2
874,5
181,6
178,3
623,4
-4,3%
Okres Snina
54,3
127,1
279,0
73,9
53,9
90,1
237,6%
Okres Stará Ľubovňa
334,5
378,7
486,3
45,1
66,8
158,3
13,8%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
32,5
0,0
19,3
-7,7%
Okres Svidník
0,0
121,1
199,4
20,1
0,0
39,2
85,7%
Okres Vranov nad Topľou
64,4
126,4
144,1
10,4
0,0
40,7
-28,9%
Prešovský kraj
475,6
476,2
407,1
92,3
73,0
191,5
7,4%
Okres Gelnica
0,0
162,8
373,3
441,6
66,6
296,9
366,7%
Okres Košice I
439,0
364,1
562,8
103,0
0,0
128,6
-40,7%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
15,4
0,0
11,2
-60,0%
Okres Košice III
466,1
169,0
374,8
51,1
87,0
106,0
1154,5%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
47,2
0,0
19,3
-34,0%
Okres Košice - okolie
102,2
179,3
113,7
43,6
0,0
63,4
1,5%
Okres Michalovce
348,7
373,9
248,3
81,9
36,6
138,0
16,0%
Okres Rožňava
49,2
62,4
50,1
3,3
0,0
16,4
84,6%
Okres Sobrance
1009,4
581,1
117,6
15,1
0,0
188,0
4,9%
Okres Spišská Nová Ves
79,5
344,0
542,7
23,0
22,9
71,3
-20,3%
Okres Trebišov
441,0
491,9
477,6
73,9
30,8
152,2
96,5%
Košický kraj
238,7
247,7
220,3
57,7
16,9
93,7
35,8%
Slovenská republika
517,4
520,2
504,8
94,7
64,1
187,9
22,6%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.