Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 50. kal. týždeň 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 50. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
62
Ambulancie - dospelí (D)
55
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
10209
12013
8189
16366
4073
50850
Chorobnosť ARO
4914,2
3875,8
3571,6
900,2
774,6
1622,7
Z nich CHPO
1110
1568
1141
1364
306
5489
Chorobnosť CHPO
534,3
505,9
497,6
75,0
58,2
175,2
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
68
55
32
93
38
286
Otitídy
127
97
45
60
15
344
Sinusitídy
128
232
154
191
35
740
Komplikácie spolu
323
384
231
344
88
1370
%komplikácií z ARO
3,2
3,2
2,8
2,1
2,2
2,7
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4379,9
4468,9
3506,7
1168,5
623,5
1652,1
-1,8%
Trnavský kraj
5839,0
3848,2
3737,8
906,8
723,0
1606,6
11,2%
Trenčiansky kraj
5151,5
4083,5
3678,8
812,3
675,0
1529,2
8,6%
Nitriansky kraj
6693,6
5732,5
4694,1
1066,2
642,5
1889,8
10,5%
Žilinský kraj
5401,8
3575,0
3304,4
776,2
882,6
1681,4
7,5%
Banskobystrický kraj
5201,8
4594,8
4404,4
780,9
947,6
1685,8
-1,6%
Prešovský kraj
3609,3
2811,9
2816,9
788,6
831,8
1428,0
5,4%
Košický kraj
4073,7
3017,5
2785,7
838,6
858,6
1415,4
-0,4%
Slovenská republika
4914,2
3875,8
3571,6
900,2
774,6
1622,7
5,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
275,7
398,0
307,0
73,7
32,8
116,4
6,8%
Trnavský kraj
952,0
708,7
719,8
107,9
39,6
240,0
27,6%
Trenčiansky kraj
342,1
333,0
361,1
84,3
68,4
137,5
2,2%
Nitriansky kraj
945,6
992,2
863,8
98,1
34,9
251,6
22,4%
Žilinský kraj
531,5
516,6
510,9
73,8
111,7
204,5
3,3%
Banskobystrický kraj
722,9
673,0
649,1
92,3
109,1
226,4
14,1%
Prešovský kraj
397,8
312,2
273,9
37,0
56,7
122,0
-13,9%
Košický kraj
255,4
216,1
327,2
27,8
14,9
80,2
14,8%
Slovenská republika
534,3
505,9
497,6
75,0
58,2
175,2
8,3%
                                                                    
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2405,5
2426,3
1002,5
2810,8
908,7
2215,7
14,2%
Okres Bratislava II
5363,7
3404,9
2269,6
1362,2
271,9
1456,9
-29,7%
Okres Bratislava III
5001,3
4041,4
2768,0
1320,1
322,0
1462,1
12,3%
Okres Bratislava IV
2524,1
2706,0
1891,7
885,3
210,8
1261,3
-6,2%
Okres Bratislava V
5680,9
5642,7
5096,0
790,4
563,9
1468,8
3,2%
Okres Malacky
4710,6
6123,8
4520,8
1189,9
1751,4
2211,1
84,9%
Okres Pezinok
2764,3
2493,4
2277,9
901,9
924,9
1306,5
7,7%
Okres Senec
5355,3
7146,8
6453,0
1102,2
992,4
2263,2
-23,6%
Bratislavský kraj
4379,9
4468,9
3506,7
1168,5
623,5
1652,1
-1,8%
Okres Dunajská Streda
5003,5
3529,5
4706,3
587,5
411,0
1354,1
35,9%
Okres Galanta
3887,3
3696,2
3057,1
1146,7
616,8
1573,7
10,3%
Okres Hlohovec
6974,6
3183,8
2624,3
712,3
695,4
1288,5
6,9%
Okres Piešťany
5005,6
4016,2
3873,5
1334,2
845,9
1815,9
-6,2%
Okres Senica
5749,9
3270,6
2704,1
923,3
1189,6
1604,5
33,0%
Okres Skalica
6730,8
4377,5
2197,8
1004,2
832,8
1582,7
5,4%
Okres Trnava
7742,3
4594,4
4743,0
895,4
740,2
1830,4
2,0%
Trnavský kraj
5839,0
3848,2
3737,8
906,8
723,0
1606,6
11,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
7915,9
7477,3
10636,2
1162,1
905,5
2993,6
15,1%
Okres Ilava
4095,8
3475,7
2583,9
626,9
924,1
1235,7
9,4%
Okres Myjava
2769,3
3553,9
3945,1
761,1
607,5
1228,1
-4,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
5027,4
4040,8
2964,2
923,1
1121,5
1685,2
26,3%
Okres Partizánske
5493,3
5702,0
5710,4
753,8
300,2
1589,2
-3,0%
Okres Považská Bystrica
3569,7
2609,0
3157,1
550,8
216,2
1042,6
-20,6%
Okres Prievidza
6343,1
4135,0
3014,7
936,5
855,2
1607,6
7,4%
Okres Púchov
3920,0
3118,2
2667,9
736,3
709,9
1282,9
16,3%
Okres Trenčín
6259,0
4658,3
3384,1
983,6
474,2
1758,0
26,2%
Trenčiansky kraj
5151,5
4083,5
3678,8
812,3
675,0
1529,2
8,6%
Okres Komárno
3798,7
3519,3
3079,0
782,7
758,2
1204,3
-0,8%
Okres Levice
7628,7
6351,9
3865,6
1621,6
347,1
2245,0
11,1%
Okres Nitra
7714,1
6921,5
5733,4
1155,1
899,8
2255,5
7,9%
Okres Nové Zámky
6840,7
6352,1
5507,9
913,8
568,8
1912,1
12,7%
Okres Šaľa
8005,8
5254,2
4625,0
864,7
409,5
1665,4
-3,4%
Okres Topoľčany
3359,9
2481,4
1928,4
1032,9
650,8
1257,2
9,8%
Okres Zlaté Moravce
7911,4
6185,1
5598,3
928,0
715,8
1928,2
26,4%
Nitriansky kraj
6693,6
5732,5
4694,1
1066,2
642,5
1889,8
10,5%
Okres Bytča
1961,7
2200,7
1722,7
405,6
321,9
938,6
2,0%
Okres Čadca
3241,6
2361,5
2601,5
653,7
990,6
1262,8
-10,6%
Okres Dolný Kubín
7581,8
4404,5
4602,2
985,4
1711,8
2587,7
58,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
6562,2
4206,6
4141,3
907,0
906,5
1995,8
17,4%
Okres Liptovský Mikuláš
7484,5
5018,6
3422,3
696,4
695,8
1663,1
35,9%
Okres Martin
7891,1
4576,6
2991,6
1182,9
627,2
2334,0
19,1%
Okres Námestovo
5438,0
3189,3
3600,0
777,2
1203,3
2004,8
-13,9%
Okres Ružomberok
5828,2
5016,1
5206,1
511,7
935,3
1726,8
10,6%
Okres Turčianske Teplice
5608,6
2449,3
1418,4
660,0
517,7
1082,5
-0,5%
Okres Tvrdošín
4099,1
2929,7
3120,3
1255,1
2458,8
2000,7
-3,7%
Okres Žilina
3137,8
2346,7
2320,8
636,7
423,2
1033,9
-7,5%
Žilinský kraj
5401,8
3575,0
3304,4
776,2
882,6
1681,4
7,5%
Okres Banská Bystrica
6509,3
6437,6
6128,4
1585,0
2314,5
2896,7
16,8%
Okres Banská Štiavnica
2383,4
1924,4
2988,9
603,5
1024,1
1061,5
3,5%
Okres Brezno
5206,9
3632,0
7035,6
780,8
1593,4
2134,1
-21,9%
Okres Detva
1536,9
1898,4
1281,5
635,8
733,9
847,7
-31,5%
Okres Krupina
8553,1
3253,4
1902,5
183,2
775,8
1695,8
-26,7%
Okres Lučenec
5728,2
5539,2
4237,3
636,2
363,6
1559,0
10,0%
Okres Poltár
4507,5
2910,8
3864,1
645,6
1182,9
1440,3
18,7%
Okres Revúca
7392,2
5903,0
4653,1
574,0
1734,9
2018,7
21,6%
Okres Rimavská Sobota
1490,3
1638,4
2071,0
582,0
758,8
917,3
-32,4%
Okres Veľký Krtíš
3690,4
4582,9
3189,7
841,6
698,2
1640,7
-29,0%
Okres Zvolen
12476,6
9805,9
7351,6
1007,9
925,7
1878,4
-9,2%
Okres Žarnovica
8110,1
6155,8
5291,9
968,9
481,3
2000,4
12,1%
Okres Žiar nad Hronom
5013,8
4314,2
4973,4
663,5
786,9
1517,1
13,3%
Banskobystrický kraj
5201,8
4594,8
4404,4
780,9
947,6
1685,8
-1,6%
Okres Bardejov
7419,5
5209,7
5370,5
1060,0
1580,8
2366,7
-2,4%
Okres Humenné
2130,4
2059,4
1474,0
612,9
613,1
884,1
12,7%
Okres Kežmarok
1227,0
1627,3
2317,2
704,1
229,5
957,1
4,7%
Okres Levoča
771,3
1340,4
2350,3
514,4
635,7
854,1
-49,5%
Okres Medzilaborce
646,6
1819,8
3171,6
693,8
382,4
848,6
-4,8%
Okres Poprad
3884,5
3739,7
3218,2
1068,8
1484,8
1769,2
62,4%
Okres Prešov
5775,9
4786,3
4349,1
1141,4
377,3
2238,7
-6,1%
Okres Sabinov
9362,2
4936,6
4498,3
937,4
973,0
3514,7
27,0%
Okres Snina
2581,5
2114,2
2296,4
651,7
967,5
1123,6
23,2%
Okres Stará Ľubovňa
4518,7
2514,3
2695,6
740,4
1039,5
1479,0
-6,6%
Okres Stropkov
2599,5
2668,5
1831,5
852,4
148,1
1106,3
-6,1%
Okres Svidník
3805,2
2624,7
2126,9
643,6
857,2
1202,1
-5,0%
Okres Vranov nad Topľou
949,0
1028,3
1290,9
455,1
537,8
654,1
9,8%
Prešovský kraj
3609,3
2811,9
2816,9
788,6
831,8
1428,0
5,4%
Okres Gelnica
1856,9
1944,9
1959,2
502,1
605,7
956,5
-58,7%
Okres Košice I
7490,3
5379,5
4692,7
1563,8
329,3
2532,1
34,5%
Okres Košice II
7886,8
4481,2
4289,3
1151,0
1063,0
1912,5
13,2%
Okres Košice III
4122,1
2528,3
3146,4
353,6
516,7
924,1
-34,9%
Okres Košice IV
3653,3
2063,6
1285,1
798,3
374,2
1077,6
4,2%
Okres Košice - okolie
5476,2
4576,7
3825,6
800,1
1086,5
1577,4
-13,4%
Okres Michalovce
4644,0
3372,9
2447,6
864,4
846,0
1323,8
-6,3%
Okres Rožňava
3042,8
2905,7
2242,0
546,3
443,5
1074,8
4,6%
Okres Sobrance
4639,2
3733,6
3054,3
532,2
805,9
1533,0
29,2%
Okres Spišská Nová Ves
4012,1
2061,9
2683,9
724,8
1444,1
1348,3
-21,2%
Okres Trebišov
2653,0
2636,8
2678,9
880,7
1267,7
1367,0
23,4%
Košický kraj
4073,7
3017,5
2785,7
838,6
858,6
1415,4
-0,4%
Slovenská republika
4914,2
3875,8
3571,6
900,2
774,6
1622,7
5,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
198,8
60,6
131,9
-23,1%
Okres Bratislava II
701,1
551,3
453,9
67,4
38,8
136,2
55,5%
Okres Bratislava III
877,4
926,2
319,4
21,1
17,9
121,5
60,0%
Okres Bratislava IV
62,1
119,1
41,1
37,5
0,0
44,4
70,0%
Okres Bratislava V
382,7
330,2
233,4
84,3
13,4
110,9
2,7%
Okres Malacky
44,9
33,1
0,0
117,4
77,8
88,1
0,7%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
52,7
24,3
33,7
6,5%
Okres Senec
267,8
1415,6
1423,5
48,8
55,1
269,9
-15,8%
Bratislavský kraj
275,7
398,0
307,0
73,7
32,8
116,4
6,8%
Okres Dunajská Streda
1005,5
734,0
717,5
119,3
0,0
246,3
91,9%
Okres Galanta
534,5
562,8
442,5
56,8
11,9
164,0
73,6%
Okres Hlohovec
493,2
415,3
357,9
146,4
126,4
192,3
5,0%
Okres Piešťany
1574,3
1600,9
1732,9
192,4
119,1
476,1
-5,7%
Okres Senica
342,3
329,3
170,8
51,0
66,1
108,1
127,8%
Okres Skalica
0,0
141,2
0,0
53,4
0,0
46,5
-17,6%
Okres Trnava
1564,6
868,6
1039,8
117,6
16,1
308,2
4,4%
Trnavský kraj
952,0
708,7
719,8
107,9
39,6
240,0
27,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
886,1
679,8
1317,3
8,1
0,0
251,5
-30,7%
Okres Ilava
63,0
167,5
217,3
118,6
101,5
122,5
-22,4%
Okres Myjava
573,0
551,5
803,6
83,7
86,8
187,2
46,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
77,8
88,5
56,3
80,9%
Okres Partizánske
150,5
434,9
546,7
42,6
0,0
101,0
10,0%
Okres Považská Bystrica
410,7
495,1
460,4
61,2
0,0
139,5
-4,7%
Okres Prievidza
548,7
420,5
362,4
104,5
108,5
171,8
14,8%
Okres Púchov
352,8
193,4
149,9
130,4
184,0
159,2
-2,8%
Okres Trenčín
270,0
288,0
168,2
52,9
0,0
88,1
13,5%
Trenčiansky kraj
342,1
333,0
361,1
84,3
68,4
137,5
2,2%
Okres Komárno
474,8
668,2
651,3
78,6
47,4
151,8
-13,1%
Okres Levice
1353,5
1255,2
915,5
71,4
8,5
281,4
27,9%
Okres Nitra
570,2
658,2
662,6
108,2
38,3
203,4
9,5%
Okres Nové Zámky
1788,9
1960,8
1585,2
187,8
72,8
490,3
46,9%
Okres Šaľa
180,9
267,2
303,3
60,2
0,0
84,8
-61,6%
Okres Topoľčany
448,0
315,4
385,7
13,5
0,0
89,7
22,9%
Okres Zlaté Moravce
937,6
580,9
626,7
29,4
25,1
151,0
57,2%
Nitriansky kraj
945,6
992,2
863,8
98,1
34,9
251,6
22,4%
Okres Bytča
98,1
352,1
164,1
40,6
71,5
109,3
0,0%
Okres Čadca
213,5
327,7
354,1
29,8
23,9
111,8
-42,1%
Okres Dolný Kubín
518,8
492,1
361,6
116,5
68,5
228,2
33,5%
Okres Kysucké Nové Mesto
1077,4
870,3
1177,4
13,6
25,2
304,8
34,0%
Okres Liptovský Mikuláš
1177,3
1069,5
720,5
69,2
13,9
259,3
20,9%
Okres Martin
137,4
206,9
168,1
114,7
13,3
114,9
66,0%
Okres Námestovo
425,2
233,7
179,0
9,4
0,0
107,9
32,8%
Okres Ružomberok
1482,3
1264,7
1840,8
149,4
274,4
494,3
26,8%
Okres Turčianske Teplice
358,0
629,8
88,7
101,5
0,0
137,6
53,3%
Okres Tvrdošín
891,1
1038,7
977,4
258,4
1046,3
573,1
-0,4%
Okres Žilina
188,7
91,4
82,2
5,0
0,0
29,5
-79,3%
Žilinský kraj
531,5
516,6
510,9
73,8
111,7
204,5
3,3%
Okres Banská Bystrica
795,6
659,0
858,0
190,2
112,0
323,1
-41,0%
Okres Banská Štiavnica
414,5
142,6
256,2
188,0
363,4
233,9
290,0%
Okres Brezno
284,0
242,1
541,2
41,1
0,0
120,9
18,1%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
1044,1
821,3
605,3
94,9
18,2
235,2
19,4%
Okres Poltár
667,8
751,2
1199,2
9,0
0,0
214,3
14,0%
Okres Revúca
1936,1
1526,0
1224,5
201,8
800,7
619,6
156,5%
Okres Rimavská Sobota
203,2
227,6
369,8
41,6
0,0
96,0
7,9%
Okres Veľký Krtíš
1230,1
1256,1
1077,6
175,7
151,8
454,8
-38,8%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
19,8
0,0
16,1
-50,5%
Okres Žarnovica
579,3
1046,9
1145,7
156,3
19,3
298,6
142,4%
Okres Žiar nad Hronom
276,4
224,4
31,3
31,4
32,8
61,0
-6,5%
Banskobystrický kraj
722,9
673,0
649,1
92,3
109,1
226,4
14,1%
Okres Bardejov
1788,2
1102,1
1140,6
173,2
335,7
484,8
-29,4%
Okres Humenné
0,0
23,7
0,0
9,3
33,4
13,9
-2,5%
Okres Kežmarok
0,0
0,0
0,0
28,2
16,4
18,1
-62,5%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
31,5
0,0
15,4
-75,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
249,5
464,4
338,8
13,0
0,0
99,7
95,0%
Okres Prešov
173,3
153,8
265,2
51,0
37,7
94,0
-18,3%
Okres Sabinov
2019,3
1715,1
999,6
0,0
81,1
851,7
56,7%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
18,4
0,0
10,2
-
Okres Stará Ľubovňa
315,3
128,9
307,4
0,0
0,0
68,2
-23,2%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Vranov nad Topľou
34,5
67,1
66,2
21,8
10,5
31,0
-10,4%
Prešovský kraj
397,8
312,2
273,9
37,0
56,7
122,0
-13,9%
Okres Gelnica
0,0
81,0
122,4
301,3
269,2
223,2
28,9%
Okres Košice I
672,2
222,8
419,7
64,0
0,0
152,2
60,5%
Okres Košice II
285,1
0,0
93,2
0,0
0,0
19,2
-53,1%
Okres Košice III
160,6
87,2
205,2
5,7
0,0
32,5
41,4%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
193,3
403,8
546,5
28,3
0,0
80,6
34,0%
Okres Michalovce
838,5
768,5
1066,9
30,6
0,0
165,1
-15,9%
Okres Rožňava
27,2
66,0
77,3
0,0
0,0
14,6
-6,6%
Okres Sobrance
1104,6
851,5
509,0
0,0
0,0
249,8
16,5%
Okres Spišská Nová Ves
241,7
446,7
1105,1
28,8
71,0
166,3
-7,5%
Okres Trebišov
191,2
173,7
194,8
40,8
18,9
71,0
191,1%
Košický kraj
255,4
216,1
327,2
27,8
14,9
80,2
14,8%
Slovenská republika
534,3
505,9
497,6
75,0
58,2
175,2
8,3%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.