Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 51. kal. týždeň 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 51. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
60
Ambulancie - dospelí (D)
52
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
 
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9471
11013
7193
103988
3346
45011
Chorobnosť ARO
4748,1
3700,6
3267,3
826,3
683,4
1528,8
Z nich CHPO
1069
1435
950
1101
256
4811
Chorobnosť CHPO
535,9
482,2
431,5
65,0
52,3
163,4
Úmrtia
0
5
0
0
0
5
 
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
50
32
4
89
42
217
Otitídy
118
73
18
43
13
265
Sinusitídy
94
184
106
164
50
598
Komplikácie spolu
262
289
128
296
105
1080
%komplikácií z ARO
2,8
2,6
1,8
2,1
3,1
2,4
 
 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
5427,1
4642,5
3442,7
1122,4
473,3
1774,6
7,4%
Trnavský kraj
5054,7
3632,6
3576,3
796,3
667,8
1460,3
-9,1%
Trenčiansky kraj
5187,1
4176,2
3572,6
784,2
564,6
1470,4
-3,8%
Nitriansky kraj
6137,7
5039,1
3715,2
844,3
555,1
1665,9
-11,8%
Žilinský kraj
5741,3
3931,7
3953,5
782,8
881,0
1754,6
4,4%
Banskobystrický kraj
5092,3
4165,2
3165,7
701,5
840,1
1525,9
-9,5%
Prešovský kraj
2711,1
2183,8
2165,4
738,4
806,8
1188,8
-16,8%
Košický kraj
4020,2
2924,8
2794,4
843,1
575,8
1375,7
-2,8%
Slovenská republika
4748,1
3700,6
3267,3
826,3
683,4
1528,8
-5,8%
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
422,3
420,4
259,3
71,0
13,5
128,9
10,7%
Trnavský kraj
787,5
541,8
541,1
89,0
27,2
189,4
-21,1%
Trenčiansky kraj
402,6
624,6
426,2
50,2
24,5
140,8
2,3%
Nitriansky kraj
767,7
635,3
595,5
75,0
39,3
194,8
-22,6%
Žilinský kraj
660,9
528,2
565,2
60,3
103,8
203,7
-0,4%
Banskobystrický kraj
766,8
622,8
520,2
96,3
136,8
229,0
1,1%
Prešovský kraj
360,5
321,1
257,8
44,8
48,7
121,1
-0,7%
Košický kraj
242,0
235,6
231,8
34,1
14,2
80,2
0,0%
Slovenská republika
535,9
482,2
431,5
65,0
52,3
163,4
-6,7%
                                                                   
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2405,5
2036,4
1315,8
2905,1
865,4
2564,3
15,7%
Okres Bratislava II
16213,8
11836,2
7840,4
1031,7
404,0
1687,4
15,8%
Okres Bratislava III
5791,0
5557,0
3406,8
1737,4
338,0
1842,9
26,0%
Okres Bratislava IV
3258,6
2850,7
1773,5
1012,4
365,3
1471,7
16,7%
Okres Bratislava V
6370,3
5661,7
5077,5
858,5
351,1
1646,9
12,1%
Okres Malacky
3992,8
3839,8
2441,2
858,4
294,3
1478,1
-33,2%
Okres Pezinok
6450,0
3254,2
2414,0
573,7
521,6
1521,3
16,4%
Okres Senec
5737,8
6939,7
5931,1
1192,2
920,9
2392,6
5,7%
Bratislavský kraj
5427,1
4642,5
3442,7
1122,4
473,3
1774,6
7,4%
Okres Dunajská Streda
4950,1
3834,7
3909,2
517,0
328,8
1285,9
-5,0%
Okres Galanta
3998,3
2850,9
2896,2
877,9
904,2
1400,4
-11,0%
Okres Hlohovec
4931,5
2691,6
3578,5
698,6
538,8
1112,7
-13,6%
Okres Piešťany
3785,9
3938,0
3628,4
925,4
599,9
1445,5
-20,4%
Okres Senica
5929,6
5613,9
4618,3
929,1
954,1
1563,3
-2,6%
Okres Skalica
4216,0
4189,2
1648,4
800,4
747,9
1270,1
-19,7%
Okres Trnava
6739,3
3815,2
4319,6
867,0
666,6
1801,0
-1,6%
Trnavský kraj
5054,7
3632,6
3576,3
796,3
667,8
1460,3
-9,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
8664,1
4632,4
4293,5
928,8
846,7
1722,0
-42,5%
Okres Ilava
3465,7
2847,6
3332,5
822,1
941,7
1356,2
9,8%
Okres Myjava
3590,5
3627,5
4500,3
1181,0
658,1
1629,8
32,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3958,6
3024,2
3393,1
777,9
820,3
1429,7
-15,2%
Okres Partizánske
7775,9
7731,5
6581,2
789,2
266,1
1611,9
1,4%
Okres Považská Bystrica
3127,5
3028,0
3003,6
564,8
257,4
1059,6
1,6%
Okres Prievidza
6462,6
3846,9
2910,3
845,8
373,4
1431,3
-11,0%
Okres Púchov
2656,9
5156,7
2764,5
787,0
661,9
1376,2
7,3%
Okres Trenčín
11290,8
7707,3
5149,6
660,6
626,0
2156,2
22,7%
Trenčiansky kraj
5187,1
4176,2
3572,6
784,2
564,6
1470,4
-3,8%
Okres Komárno
4850,2
4076,1
2664,5
876,3
550,9
1378,8
14,5%
Okres Levice
6785,5
5470,4
3635,3
1000,0
415,6
1891,6
-15,7%
Okres Nitra
7809,8
6952,4
4036,6
963,2
702,0
2088,2
-7,4%
Okres Nové Zámky
5590,2
4177,4
4026,2
654,0
452,5
1509,6
-21,1%
Okres Šaľa
8724,4
5857,8
4684,0
801,1
651,0
1923,6
15,5%
Okres Topoľčany
2414,1
2306,2
2078,4
628,3
390,3
910,8
-27,6%
Okres Zlaté Moravce
6844,8
5713,5
5113,6
933,0
682,8
1881,5
-2,4%
Nitriansky kraj
6137,7
5039,1
3715,2
844,3
555,1
1665,9
-11,8%
Okres Bytča
2059,8
1966,0
2420,0
316,3
128,8
979,2
4,3%
Okres Čadca
4633,2
3381,2
3089,3
612,5
630,2
1489,4
17,9%
Okres Dolný Kubín
7439,3
4682,2
5071,9
1101,9
1232,5
2507,5
-3,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
3885,1
2944,6
2652,6
750,1
1290,5
1498,1
-24,9%
Okres Liptovský Mikuláš
9857,9
5241,0
4202,9
565,9
701,0
1631,0
-1,9%
Okres Martin
6785,3
4597,1
3333,3
1218,5
693,9
2106,9
-9,7%
Okres Námestovo
6937,4
4893,9
5489,4
781,1
1470,7
2618,4
30,6%
Okres Ružomberok
5019,7
4716,0
5752,6
687,3
1060,0
1808,8
4,7%
Okres Turčianske Teplice
5250,6
2099,4
2127,7
649,8
517,7
1076,5
-0,6%
Okres Tvrdošín
4767,5
3089,5
4511,3
1261,2
2641,9
2227,2
11,3%
Okres Žilina
4353,6
2633,2
2387,9
677,3
409,3
1129,2
9,2%
Žilinský kraj
5741,3
3931,7
3953,5
782,8
881,0
1754,6
4,4%
Okres Banská Bystrica
10342,5
6133,4
5821,9
1491,7
1524,4
3055,0
5,5%
Okres Banská Štiavnica
2279,8
2138,3
1878,7
593,6
1354,5
1049,5
-1,1%
Okres Brezno
5680,3
3329,3
2706,0
719,2
646,0
1632,6
-23,5%
Okres Detva
1117,8
1155,5
1601,8
847,7
1104,8
1003,7
18,4%
Okres Krupina
4704,2
2140,4
2259,2
183,2
387,9
1448,5
-14,6%
Okres Lučenec
4703,0
4568,3
2474,1
785,6
452,4
1575,7
1,1%
Okres Poltár
9015,0
7253,5
6395,7
728,6
1375,5
2285,9
58,7%
Okres Revúca
2372,8
2904,7
1571,4
351,4
1315,5
1004,4
-50,2%
Okres Rimavská Sobota
329,0
1066,3
676,2
329,0
345,2
442,1
-51,8%
Okres Veľký Krtíš
10869,4
6676,4
4789,3
1285,5
758,9
2727,9
66,3%
Okres Zvolen
14215,8
10376,6
8609,9
986,6
1092,9
2156,7
14,8%
Okres Žarnovica
8037,7
6323,3
5455,5
700,1
308,0
1828,8
-8,6%
Okres Žiar nad Hronom
5132,3
3815,5
3002,8
632,1
929,0
1357,2
-10,5%
Banskobystrický kraj
5092,3
4165,2
3165,7
701,5
840,1
1525,9
-9,5%
Okres Bardejov
6565,5
5309,9
4823,9
1133,4
2771,8
2565,6
8,4%
Okres Humenné
2722,2
2012,1
1503,4
748,1
610,4
1033,1
16,9%
Okres Kežmarok
1235,1
1571,6
1516,2
674,3
397,2
888,9
-7,1%
Okres Levoča
440,8
904,7
1517,9
598,4
508,6
694,6
-18,7%
Okres Medzilaborce
646,6
1819,8
3544,8
750,2
495,7
954,7
12,5%
Okres Poprad
2399,6
2509,5
2303,5
714,9
567,2
1092,9
-38,2%
Okres Prešov
10035,7
4132,7
3248,6
1383,5
481,1
2201,8
-1,7%
Okres Sabinov
3691,0
1888,1
866,3
1222,7
243,2
1451,0
-58,7%
Okres Snina
1317,6
1761,8
2723,8
595,9
1091,6
997,2
-11,2%
Okres Stará Ľubovňa
3094,2
2005,7
2495,9
871,3
964,1
1369,5
-7,4%
Okres Stropkov
2355,8
1966,3
2014,7
730,6
533,0
1024,2
-7,4%
Okres Svidník
3247,1
2362,2
2316,7
763,6
1163,3
1271,5
5,8%
Okres Vranov nad Topľou
970,6
943,1
993,0
361,6
520,0
562,2
-14,1%
Prešovský kraj
2711,1
2183,8
2165,4
738,4
806,8
1188,8
-16,8%
Okres Gelnica
4023,2
5618,6
3428,6
508,8
269,2
2338,1
144,4%
Okres Košice I
4399,9
2630,4
2153,8
1504,6
627,2
1745,2
-31,1%
Okres Košice II
5681,0
4461,9
4495,8
1481,8
150,2
1824,3
-4,6%
Okres Košice III
4757,8
3187,7
3693,6
392,1
596,2
1090,7
18,0%
Okres Košice IV
3438,4
2257,1
3135,7
643,7
349,9
1148,9
6,6%
Okres Košice - okolie
5333,0
3489,9
2732,6
500,1
787,7
1413,8
-10,4%
Okres Michalovce
4111,8
2241,5
2275,0
998,5
794,3
1265,7
-4,4%
Okres Rožňava
3232,9
2294,8
2010,1
542,0
588,1
1035,7
-3,6%
Okres Sobrance
5449,2
4541,5
2149,3
836,3
429,8
1846,5
20,4%
Okres Spišská Nová Ves
4592,1
2878,0
4341,5
880,7
615,5
1631,7
21,0%
Okres Trebišov
3640,3
2915,0
3259,7
756,5
728,7
1264,2
-7,5%
Košický kraj
4020,2
2924,8
2794,4
843,1
575,8
1375,7
-2,8%
Slovenská republika
4748,1
3700,6
3267,3
826,3
683,4
1528,8
-5,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
257,7
130,0
62,7
236,7
96,2
214,7
62,8%
Okres Bratislava II
1577,6
1216,1
103,2
45,0
9,2
108,1
-20,6%
Okres Bratislava III
526,5
926,2
532,3
112,7
16,9
165,3
36,1%
Okres Bratislava IV
181,0
234,0
25,7
9,1
0,0
53,5
20,4%
Okres Bratislava V
223,1
202,2
163,8
66,6
0,0
75,2
-32,2%
Okres Malacky
628,1
165,5
90,4
14,7
0,0
87,8
-0,3%
Okres Pezinok
57,6
137,5
185,7
65,8
0,0
71,5
112,1%
Okres Senec
765,0
1208,4
1186,2
143,1
0,0
347,0
28,6%
Bratislavský kraj
422,3
420,4
259,3
71,0
13,5
128,9
10,7%
Okres Dunajská Streda
721,9
740,0
500,0
27,2
0,0
161,5
-34,4%
Okres Galanta
749,7
312,9
252,8
31,9
12,6
122,6
-25,3%
Okres Hlohovec
0,0
615,2
497,0
93,1
107,8
146,5
-23,8%
Okres Piešťany
937,1
938,9
820,3
143,9
45,3
281,2
-40,9%
Okres Senica
0,0
181,1
0,0
76,6
24,8
75,5
-30,1%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
77,6
17,0
56,5
21,4%
Okres Trnava
1284,5
623,4
916,7
161,3
23,0
321,2
4,2%
Trnavský kraj
787,5
541,8
541,1
89,0
27,2
189,4
-21,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
100,7
260,2
37,2
0,0
46,2
-81,6%
Okres Ilava
63,0
167,5
265,6
116,0
59,6
116,4
-5,0%
Okres Myjava
458,4
784,3
1227,4
44,4
0,0
219,1
17,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
4,6
26,0
6,9
-87,7%
Okres Partizánske
752,5
724,8
708,7
53,1
0,0
136,2
34,9%
Okres Považská Bystrica
158,0
247,6
328,9
27,8
0,0
73,1
-47,6%
Okres Prievidza
780,4
560,7
457,6
55,6
20,7
155,0
-9,8%
Okres Púchov
1088,9
2605,2
699,4
58,3
62,4
373,0
134,3%
Okres Trenčín
368,2
677,6
455,4
28,2
24,5
130,2
47,7%
Trenčiansky kraj
402,6
624,6
426,2
50,2
24,5
140,8
2,3%
Okres Komárno
949,7
690,5
414,5
56,2
26,7
167,5
10,3%
Okres Levice
895,7
755,1
875,2
142,9
31,2
285,7
1,5%
Okres Nitra
777,9
524,9
390,6
79,7
59,4
180,4
-11,3%
Okres Nové Zámky
961,5
744,5
689,2
114,1
46,8
257,4
-47,5%
Okres Šaľa
1045,3
923,5
741,4
104,3
65,1
264,7
212,3%
Okres Topoľčany
224,0
179,9
300,0
11,0
0,0
52,7
-41,2%
Okres Zlaté Moravce
562,6
929,5
1036,1
19,7
47,1
201,5
33,5%
Nitriansky kraj
767,7
635,3
595,5
75,0
39,3
194,8
-22,6%
Okres Bytča
98,1
322,8
410,2
0,0
0,0
114,3
4,5%
Okres Čadca
668,5
550,1
493,6
3,6
0,0
174,4
56,0%
Okres Dolný Kubín
307,8
348,0
422,7
152,3
205,4
219,2
-4,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
1371,2
981,5
994,7
34,1
62,9
352,5
15,6%
Okres Liptovský Mikuláš
1775,4
1188,4
1160,8
59,7
56,5
293,6
13,2%
Okres Martin
166,9
183,2
95,2
67,3
80,1
91,1
-20,7%
Okres Námestovo
604,2
274,9
218,8
17,2
0,0
136,2
26,2%
Okres Ružomberok
606,4
621,7
891,7
127,0
174,6
272,0
-45,0%
Okres Turčianske Teplice
477,3
349,9
177,3
60,9
28,8
107,6
-21,7%
Okres Tvrdošín
1069,3
1092,0
1654,1
203,0
837,0
597,1
4,2%
Okres Žilina
427,8
227,6
175,3
14,0
0,0
64,7
119,8%
Žilinský kraj
660,9
528,2
565,2
60,3
103,8
203,7
-0,4%
Okres Banská Bystrica
578,6
202,8
183,9
111,0
0,0
142,4
-55,9%
Okres Banská Štiavnica
414,5
712,8
256,2
118,7
462,5
257,9
10,3%
Okres Brezno
284,0
121,1
0,0
34,2
0,0
56,0
-53,7%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
51,1
94,7
51,8
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
799,5
573,0
528,5
130,2
70,7
249,2
5,9%
Okres Poltár
1752,9
2183,1
2798,1
11,2
0,0
491,7
129,5%
Okres Revúca
0,0
281,1
190,5
151,4
724,5
254,3
-59,0%
Okres Rimavská Sobota
0,0
143,0
190,2
41,1
31,4
59,3
-38,2%
Okres Veľký Krtíš
5662,5
3017,6
1819,9
480,9
182,1
1180,0
159,4%
Okres Zvolen
0,0
103,8
264,9
5,6
54,6
30,4
89,6%
Okres Žarnovica
434,5
586,3
818,3
100,0
19,3
194,1
-35,0%
Okres Žiar nad Hronom
434,3
249,4
125,1
48,9
65,6
94,7
55,2%
Banskobystrický kraj
766,8
622,8
520,2
96,3
136,8
229,0
1,1%
Okres Bardejov
1654,7
1636,4
1425,8
199,7
519,7
655,5
35,2%
Okres Humenné
0,0
23,7
0,0
44,2
0,0
29,6
112,2%
Okres Kežmarok
218,0
310,9
266,0
12,2
0,0
92,1
407,9%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
10,5
0,0
5,1
-66,7%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
142,6
114,1
67,8
73,9
20,3
73,5
-26,3%
Okres Prešov
0,0
0,0
0,0
114,7
0,0
70,0
-25,6%
Okres Sabinov
1591,0
964,2
433,2
0,0
0,0
446,5
-47,6%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
28,4
0,0
17,1
66,7%
Okres Stará Ľubovňa
467,1
232,8
394,1
35,6
92,7
139,1
104,1%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
145,8
0,0
0,0
0,0
15,8
-
Okres Vranov nad Topľou
145,6
104,8
77,6
14,7
9,5
41,8
34,8%
Prešovský kraj
360,5
321,1
257,8
44,8
48,7
121,1
-0,7%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
348,1
179,5
159,4
-28,6%
Okres Košice I
78,6
286,5
218,5
35,5
0,0
79,9
-47,5%
Okres Košice II
122,2
216,6
239,8
28,1
0,0
50,5
162,5%
Okres Košice III
120,4
98,1
230,8
7,1
0,0
33,7
3,7%
Okres Košice IV
343,8
290,2
616,9
0,0
0,0
106,1
-
Okres Košice - okolie
143,2
124,6
151,8
27,0
0,0
52,0
-35,5%
Okres Michalovce
322,5
320,2
156,9
50,8
16,9
78,9
-52,2%
Okres Rožňava
81,5
49,5
51,5
6,5
0,0
18,7
28,3%
Okres Sobrance
1472,8
1310,0
226,2
342,1
0,0
496,1
98,6%
Okres Spišská Nová Ves
1027,2
859,1
855,2
33,2
34,2
269,5
62,0%
Okres Trebišov
193,0
145,7
196,7
25,4
34,3
57,0
-19,6%
Košický kraj
242,0
235,6
231,8
34,1
14,2
80,2
0,0%
Slovenská republika
535,9
482,2
431,5
65,0
52,3
163,4
-6,7%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.