Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 52. kal. týždeň 2011

Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 52. kalendárny týždeň

Percento hlásiacich ambulancií lekárov

Ambulancie - pediatri (P)

52

Ambulancie - dospelí (D)

43

Stupeň aktivity

1 – Bez aktivity

Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika

Veková skupina

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Všetky ARO

5992

5529

3232

9338

2119

26210

Chorobnosť ARO

3475,4

2149,4

1698,5

663,7

520,8

1054,6

Z nich CHPO

626

658

418

552

129

2383

Chorobnosť CHPO

363,1

255,8

219,7

39,2

31,7

95,9

Úmrtia

0

0

0

0

0

0

 

Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín

Veková skupina

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Pneumónie

38

23

12

58

13

144

Otitídy

90

79

12

30

8

219

Sinusitídy

87

135

75

106

16

419

Komplikácie spolu

215

237

99

194

37

782

%komplikácií z ARO

3,6

4,3

3,1

2,1

1,7

3,0

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Bratislavský kraj

2494,8

1394,8

644,0

861,6

457,4

933,7

-47,4%

Trnavský kraj

4882,8

3194,8

2621,0

721,1

531,0

1336,5

-8,5%

Trenčiansky kraj

3815,1

2465,8

2008,2

495,0

301,2

914,3

-37,8%

Nitriansky kraj

4467,9

2595,9

1879,0

675,0

341,4

1065,4

-36,0%

Žilinský kraj

3613,7

1896,2

1304,0

652,8

731,0

1067,5

-39,2%

Banskobystrický kraj

3378,9

2598,1

2276,3

564,4

660,9

1055,3

-30,8%

Prešovský kraj

2626,2

1541,8

1212,2

684,2

653,3

990,2

-16,7%

Košický kraj

3438,5

2051,7

1925,9

674,3

523,6

1076,8

-21,7%

Slovenská republika

3475,4

2149,4

1698,5

663,7

520,8

1054,6

-31,0%

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Bratislavský kraj

170,8

92,1

42,9

36,1

12,4

46,6

-63,8%

Trnavský kraj

979,4

657,9

531,5

85,8

24,7

225,6

19,1%

Trenčiansky kraj

141,3

152,2

152,0

28,0

19,6

51,9

-63,2%

Nitriansky kraj

516,2

367,5

337,3

32,7

15,2

106,1

-45,6%

Žilinský kraj

369,5

232,8

204,2

66,0

113,7

125,4

-38,5%

Banskobystrický kraj

441,3

378,2

306,9

46,6

33,8

116,4

-49,2%

Prešovský kraj

372,0

196,9

159,0

21,6

25,2

87,3

-27,9%

Košický kraj

67,3

71,8

59,4

19,6

9,2

29,5

-63,2%

Slovenská republika

363,1

255,8

219,7

39,2

31,7

95,9

-41,3%

                                                                         

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Okres Bratislava I

945,0

1126,5

250,6

2113,3

861,2

1732,6

-32,4%

Okres Bratislava II

2348,8

1264,7

495,2

779,0

247,9

835,2

-50,5%

Okres Bratislava III

4036,1

2610,1

638,8

1565,0

236,6

1504,1

-18,4%

Okres Bratislava IV

1551,7

709,1

205,6

626,5

379,4

694,6

-52,8%

Okres Bratislava V

3514,1

1957,9

1627,8

468,6

57,5

719,5

-56,3%

Okres Malacky

1435,6

463,4

452,1

1222,8

1748,2

1200,1

-18,8%

Okres Pezinok

3455,3

1375,0

0,0

487,2

389,5

722,0

-52,5%

Okres Senec

1740,5

1933,4

1328,6

820,0

433,2

943,3

-60,6%

Bratislavský kraj

2494,8

1394,8

644,0

861,6

457,4

933,7

-47,4%

Okres Dunajská Streda

10054,8

6209,5

6263,8

824,5

450,2

1997,7

55,3%

Okres Galanta

4716,6

2368,8

2381,3

689,3

582,3

1302,4

-7,0%

Okres Hlohovec

3522,5

2537,8

1938,4

585,5

47,4

879,1

-21,0%

Okres Piešťany

4040,8

3030,4

1943,6

1123,2

804,9

1438,8

-0,5%

Okres Senica

3388,4

2994,1

1878,6

791,9

727,0

1166,8

-25,4%

Okres Skalica

5424,1

4275,5

2035,0

419,1

244,8

1433,7

12,9%

Okres Trnava

4258,3

2767,9

2641,5

586,5

504,2

1097,5

-39,1%

Trnavský kraj

4882,8

3194,8

2621,0

721,1

531,0

1336,5

-8,5%

Okres Bánovce nad Bebravou

8034,0

3021,1

2829,8

910,2

695,2

1583,4

-8,0%

Okres Ilava

2441,7

1622,7

935,8

351,4

321,9

596,4

-56,0%

Okres Myjava

3055,8

3513,1

4188,6

223,8

273,4

878,8

-46,1%

Okres Nové Mesto nad Váhom

2137,6

1595,7

586,3

62,2

66,4

348,3

-75,6%

Okres Partizánske

6020,1

2899,3

1316,2

656,6

37,5

1073,6

-33,4%

Okres Považská Bystrica

1930,2

1460,7

1311,1

461,2

273,1

650,1

-38,7%

Okres Prievidza

4483,8

3304,0

2847,6

647,6

184,4

1136,7

-20,6%

Okres Púchov

1698,7

1557,8

1199,0

417,8

366,3

662,4

-51,9%

Okres Trenčín

6995,4

3912,9

3405,1

632,4

540,1

1488,3

-31,0%

Trenčiansky kraj

3815,1

2465,8

2008,2

495,0

301,2

914,3

-37,8%

Okres Komárno

4205,7

2093,7

1776,3

519,6

222,1

851,7

-38,2%

Okres Levice

5662,8

3345,4

2739,7

1646,6

601,6

1881,7

-0,5%

Okres Nitra

6074,7

2855,4

1431,4

680,8

398,4

1220,6

-41,5%

Okres Nové Zámky

5192,7

3707,1

3224,2

705,5

337,6

1264,5

-16,2%

Okres Šaľa

5146,2

3298,3

2156,7

529,4

189,7

1150,5

-40,2%

Okres Topoľčany

423,1

310,8

214,3

202,8

144,5

213,5

-76,6%

Okres Zlaté Moravce

3281,8

2767,9

2464,9

706,4

565,1

1093,8

-41,9%

Nitriansky kraj

4467,9

2595,9

1879,0

675,0

341,4

1065,4

-36,0%

Okres Bytča

2697,4

1437,8

492,2

395,4

268,2

695,1

-29,0%

Okres Čadca

1787,3

1271,6

1012,4

367,2

429,7

642,1

-56,9%

Okres Dolný Kubín

6033,5

2258,9

1893,5

774,0

1150,3

1591,3

-36,5%

Okres Kysucké Nové Mesto

4113,6

2470,7

1468,4

466,0

587,5

1187,5

-20,7%

Okres Liptovský Mikuláš

4625,3

1919,7

1441,0

528,6

578,9

876,6

-46,3%

Okres Martin

4037,8

1582,4

542,9

956,7

414,9

1156,6

-45,1%

Okres Námestovo

5482,8

3203,0

1929,3

1052,9

1355,4

2036,1

-22,2%

Okres Ružomberok

926,4

830,7

1186,5

563,8

868,8

710,2

-60,7%

Okres Turčianske Teplice

3222,0

1399,6

797,9

657,4

604,0

941,9

-12,5%

Okres Tvrdošín

2744,6

1901,7

2526,3

1162,1

2470,4

1658,5

-25,5%

Okres Žilina

3067,0

1264,8

944,7

505,8

305,6

752,3

-33,4%

Žilinský kraj

3613,7

1896,2

1304,0

652,8

731,0

1067,5

-39,2%

Okres Banská Bystrica

4773,5

3801,7

5055,9

702,7

914,6

1788,5

-41,5%

Okres Banská Štiavnica

1036,3

1425,5

1964,1

494,7

925,0

785,7

-25,1%

Okres Brezno

2461,5

5205,8

3865,7

1826,5

2727,4

2548,1

56,1%

Okres Detva

2305,4

1238,1

480,5

776,2

568,2

827,6

-17,5%

Okres Krupina

285,1

513,7

713,4

101,8

193,9

198,7

-86,3%

Okres Lučenec

2821,8

2037,4

1825,6

376,4

266,1

766,5

-51,4%

Okres Poltár

2504,2

3662,0

2898,1

627,7

962,9

1173,3

-48,7%

Okres Revúca

4791,2

2748,5

2047,6

571,9

830,4

1365,7

36,0%

Okres Rimavská Sobota

1219,3

1244,0

789,0

588,7

790,5

746,8

68,9%

Okres Veľký Krtíš

4569,0

3462,7

1982,8

677,8

741,5

1272,0

-53,4%

Okres Zvolen

2268,5

1245,2

397,4

817,8

1251,6

1051,3

-51,3%

Okres Žarnovica

6517,0

3182,6

2455,0

475,1

211,8

1112,2

-39,2%

Okres Žiar nad Hronom

3000,4

2344,1

2627,5

335,2

240,4

782,7

-42,3%

Banskobystrický kraj

3378,9

2598,1

2276,3

564,4

660,9

1055,3

-30,8%

Okres Bardejov

5969,4

3510,2

3543,4

918,2

1291,4

1825,1

-28,9%

Okres Humenné

1191,9

1029,1

1020,9

595,1

326,7

656,7

-36,4%

Okres Kežmarok

366,0

522,0

520,2

463,5

300,5

437,9

-50,7%

Okres Levoča

472,3

832,9

1175,2

391,9

197,8

529,9

-23,7%

Okres Medzilaborce

1580,5

866,6

1990,0

592,2

475,8

795,6

-16,7%

Okres Poprad

1235,4

1173,2

858,2

941,7

1016,3

983,6

-10,0%

Okres Prešov

13862,2

4613,3

994,5

3409,0

1358,4

3991,0

81,3%

Okres Sabinov

7745,7

2617,0

990,1

1253,3

729,7

2492,8

71,8%

Okres Snina

1237,0

1328,9

1798,9

432,1

810,9

741,6

-25,6%

Okres Stará Ľubovňa

2913,8

1978,0

1289,8

762,1

723,1

1145,7

-16,3%

Okres Stropkov

1868,4

1404,5

1465,2

32,5

29,6

396,1

-61,3%

Okres Svidník

2911,0

1870,1

1025,4

665,4

979,7

1000,5

-21,3%

Okres Vranov nad Topľou

828,2

681,8

595,8

386,9

379,6

488,6

-13,1%

Prešovský kraj

2626,2

1541,8

1212,2

684,2

653,3

990,2

-16,7%

Okres Gelnica

3481,6

2917,3

979,6

642,7

592,2

935,2

-60,0%

Okres Košice I

4129,2

2928,5

2136,5

1117,0

588,0

1452,4

-16,8%

Okres Košice II

7055,4

4336,3

5664,7

905,1

253,3

1597,6

-12,4%

Okres Košice III

4175,6

3073,2

3180,6

336,5

159,0

886,7

-18,7%

Okres Košice IV

3591,2

1691,0

1416,5

574,8

342,2

984,3

-14,3%

Okres Košice - okolie

4366,7

2617,4

2163,3

485,7

404,3

1160,0

-17,9%

Okres Michalovce

3977,5

1636,6

1987,4

1641,5

830,0

1685,7

33,2%

Okres Rožňava

2148,5

1484,5

921,3

298,1

300,8

603,9

-41,7%

Okres Sobrance

2871,9

1506,6

1357,5

684,3

644,7

1061,1

-42,5%

Okres Spišská Nová Ves

6404,8

2319,6

2236,5

598,2

1769,6

1318,6

-19,2%

Okres Trebišov

2128,7

1391,4

1255,8

565,8

764,3

845,1

-33,1%

Košický kraj

3438,5

2051,7

1925,9

674,3

523,6

1076,8

-21,7%

Slovenská republika

3475,4

2149,4

1698,5

663,7

520,8

1054,6

-31,0%

 

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Okres Bratislava I

43,0

43,3

62,7

146,2

59,4

115,5

-46,2%

Okres Bratislava II

560,9

227,0

123,8

41,5

13,8

102,2

-5,5%

Okres Bratislava III

175,5

0,0

0,0

0,0

0,0

14,5

-91,3%

Okres Bratislava IV

0,0

85,1

0,0

6,8

0,0

14,9

-72,1%

Okres Bratislava V

144,9

73,9

0,0

9,8

0,0

19,6

-74,0%

Okres Malacky

0,0

0,0

0,0

78,3

35,7

53,5

-39,1%

Okres Pezinok

0,0

0,0

0,0

26,3

0,0

16,0

-77,6%

Okres Senec

0,0

120,8

166,1

46,0

0,0

47,5

-86,3%

Bratislavský kraj

170,8

92,1

42,9

36,1

12,4

46,6

-63,8%

Okres Dunajská Streda

3686,8

2186,4

1890,9

226,7

0,0

622,3

285,3%

Okres Galanta

647,9

632,8

321,8

0,0

0,0

172,9

41,1%

Okres Hlohovec

176,1

115,4

0,0

102,5

0,0

82,4

-43,8%

Okres Piešťany

1416,9

1095,3

1192,6

86,4

75,5

381,3

35,6%

Okres Senica

0,0

0,0

0,0

0,0

44,1

7,8

-89,6%

Okres Skalica

0,0

0,0

0,0

23,3

0,0

10,3

-81,8%

Okres Trnava

1020,6

473,8

404,0

103,5

32,2

193,2

-39,8%

Trnavský kraj

979,4

657,9

531,5

85,8

24,7

225,6

19,1%

Okres Bánovce nad Bebravou

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Ilava

78,8

26,2

60,4

39,8

83,4

49,7

-57,3%

Okres Myjava

382,0

735,3

1071,5

0,0

0,0

144,4

-34,1%

Okres Nové Mesto nad Váhom

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Partizánske

0,0

0,0

101,2

0,0

0,0

7,1

-94,8%

Okres Považská Bystrica

41,1

24,8

28,5

43,0

22,8

37,9

-48,2%

Okres Prievidza

533,0

500,6

376,5

41,2

0,0

121,1

-21,8%

Okres Púchov

0,0

0,0

0,0

24,3

33,3

19,2

-94,8%

Okres Trenčín

36,8

101,6

63,1

20,1

0,0

27,3

-79,0%

Trenčiansky kraj

141,3

152,2

152,0

28,0

19,6

51,9

-63,2%

Okres Komárno

407,0

200,5

88,8

16,9

8,9

54,1

-67,7%

Okres Levice

377,5

259,3

416,2

15,0

24,1

83,8

-70,7%

Okres Nitra

411,8

238,7

226,0

44,6

45,5

99,1

-45,0%

Okres Nové Zámky

1689,5

1302,1

1168,8

62,4

6,6

307,8

19,6%

Okres Šaľa

120,6

79,2

33,7

72,4

0,0

59,3

-77,6%

Okres Topoľčany

74,7

32,7

64,3

0,0

0,0

10,8

-79,5%

Okres Zlaté Moravce

117,2

205,0

125,3

9,0

0,0

36,0

-82,1%

Nitriansky kraj

516,2

367,5

337,3

32,7

15,2

106,1

-45,6%

Okres Bytča

147,1

205,4

82,0

0,0

0,0

46,9

-59,0%

Okres Čadca

198,6

214,7

67,5

17,9

0,0

59,6

-65,8%

Okres Dolný Kubín

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Kysucké Nové Mesto

1028,4

643,1

426,3

0,0

0,0

236,5

-32,9%

Okres Liptovský Mikuláš

1261,4

639,9

360,2

67,5

48,2

163,9

-44,2%

Okres Martin

66,7

0,0

0,0

109,3

46,1

62,5

-31,3%

Okres Námestovo

335,7

165,0

198,9

57,2

0,0

118,7

-12,8%

Okres Ružomberok

84,2

80,4

179,8

130,1

158,0

132,4

-51,3%

Okres Turčianske Teplice

238,7

140,0

354,6

53,3

0,0

98,7

-8,3%

Okres Tvrdošín

748,5

596,6

1000,0

246,1

1075,3

500,1

-16,3%

Okres Žilina

377,5

152,4

82,2

6,2

32,7

58,5

-9,6%

Žilinský kraj

369,5

232,8

204,2

66,0

113,7

125,4

-38,5%

Okres Banská Bystrica

434,0

456,2

91,9

37,0

0,0

115,7

-18,8%

Okres Banská Štiavnica

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Brezno

0,0

605,3

309,3

114,2

71,8

166,5

197,1%

Okres Detva

0,0

0,0

0,0

183,8

0,0

104,9

102,5%

Okres Krupina

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Lučenec

438,9

169,8

128,1

85,2

57,8

113,3

-54,5%

Okres Poltár

751,3

1619,7

1499,0

62,8

0,0

290,5

-40,9%

Okres Revúca

867,0

687,1

1190,5

8,4

0,0

275,6

8,4%

Okres Rimavská Sobota

271,0

91,0

49,3

57,9

120,3

85,9

45,0%

Okres Veľký Krtíš

2460,3

1697,4

603,4

130,8

39,0

437,5

-62,9%

Okres Zvolen

0,0

0,0

0,0

20,7

67,7

30,9

1,6%

Okres Žarnovica

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Žiar nad Hronom

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Banskobystrický kraj

441,3

378,2

306,9

46,6

33,8

116,4

-49,2%

Okres Bardejov

2968,4

1326,5

1539,3

119,6

204,7

589,5

-10,1%

Okres Humenné

0,0

0,0

0,0

16,0

0,0

9,8

-67,0%

Okres Kežmarok

0,0

15,4

0,0

0,0

0,0

2,7

-97,1%

Okres Levoča

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Medzilaborce

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Poprad

0,0

0,0

0,0

43,1

23,6

28,4

-61,4%

Okres Prešov

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Sabinov

836,4

436,2

106,1

30,6

0,0

285,2

-36,1%

Okres Snina

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Stará Ľubovňa

310,5

249,1

64,5

10,8

0,0

71,6

-48,5%

Okres Stropkov

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Svidník

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Vranov nad Topľou

155,3

111,8

82,8

10,9

10,5

43,9

5,0%

Prešovský kraj

372,0

196,9

159,0

21,6

25,2

87,3

-27,9%

Okres Gelnica

0,0

0,0

0,0

224,9

53,8

159,4

0,0%

Okres Košice I

0,0

0,0

0,0

10,2

0,0

5,9

-92,6%

Okres Košice II

0,0

0,0

0,0

24,6

11,5

18,9

-62,5%

Okres Košice III

80,3

130,8

102,6

0,0

0,0

18,4

-45,5%

Okres Košice IV

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Košice - okolie

107,4

149,6

113,9

14,9

0,0

43,2

-16,9%

Okres Michalovce

322,5

284,6

104,6

34,9

0,0

69,0

-12,5%

Okres Rožňava

29,4

17,9

0,0

0,0

0,0

4,1

-78,3%

Okres Sobrance

552,3

65,5

254,5

228,1

0,0

165,4

-66,7%

Okres Spišská Nová Ves

0,0

85,9

0,0

0,0

0,0

6,4

-97,6%

Okres Trebišov

67,2

148,0

137,0

13,2

29,4

42,6

-25,4%

Košický kraj

67,3

71,8

59,4

19,6

9,2

29,5

-63,2%

Slovenská republika

363,1

255,8

219,7

39,2

31,7

95,9

-41,3%

 

 

 

 

 

 

 

© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.