Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 6. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 6. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
69
Ambulancie - dospelí (D)
57
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
11237
14918
10423
19587
4170
60335
Chorobnosť ARO
4800,7
4426,7
4325,9
1050,3
751,5
1824,3
Z nich CHPO
1479
2351
1617
1762
319
7528
Chorobnosť CHPO
631,9
697,6
671,1
94,5
57,5
227,6
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
84
85
36
124
35
364
Otitídy
122
109
43
61
23
358
Sinusitídy
122
222
190
232
45
811
Komplikácie spolu
328
416
269
417
103
1533
%komplikácií z ARO
2,9
2,8
2,6
2,1
2,5
2,5
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4160,6
4347,2
3836,7
1193,7
424,7
1633,7
17,0%
Trnavský kraj
6052,7
4616,6
4258,7
962,1
697,1
1761,1
5,6%
Trenčiansky kraj
6077,2
5329,6
4740,1
1045,5
675,8
1890,4
19,7%
Nitriansky kraj
6092,4
5877,3
5345,6
1128,8
705,7
1997,1
19,0%
Žilinský kraj
4567,8
3946,4
4100,3
863,3
849,5
1703,6
2,9%
Banskobystrický kraj
5717,1
5024,1
4413,0
974,5
966,2
1926,7
10,3%
Prešovský kraj
3290,9
3188,9
3419,6
958,2
912,9
1645,0
-0,6%
Košický kraj
4044,7
4133,8
4694,3
1213,0
642,0
1897,9
26,8%
Slovenská republika
4800,7
4426,7
4325,9
1050,3
751,5
1824,3
12,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
361,2
422,1
315,5
85,6
16,3
129,4
30,4%
Trnavský kraj
965,7
757,0
728,7
123,4
43,3
257,1
5,4%
Trenčiansky kraj
566,0
658,9
759,9
91,4
45,9
206,0
14,1%
Nitriansky kraj
845,0
1097,6
1055,1
136,1
68,7
304,2
30,5%
Žilinský kraj
639,2
720,5
699,0
79,5
82,4
238,3
34,5%
Banskobystrický kraj
871,7
935,2
757,3
99,6
105,4
282,7
13,1%
Prešovský kraj
576,8
603,8
522,4
68,2
63,0
221,5
15,7%
Košický kraj
320,1
337,6
369,2
47,6
13,5
117,7
25,6%
Slovenská republika
631,9
697,6
671,1
94,5
57,5
227,6
21,1%
                                                 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1654,3
1161,3
1083,3
2252,9
908,2
1789,7
-0,2%
Okres Bratislava II
6767,2
7107,1
6927,8
1270,2
289,2
1742,1
54,2%
Okres Bratislava III
3407,7
5166,8
3274,7
1719,5
225,5
1725,9
-7,1%
Okres Bratislava IV
2556,5
1936,6
1563,6
1071,3
467,5
1326,6
8,4%
Okres Bratislava V
5780,0
5905,0
5890,5
966,4
257,6
1590,7
13,7%
Okres Malacky
4179,4
4575,6
3417,9
1132,0
376,0
1790,4
25,1%
Okres Pezinok
4389,5
4162,4
3709,9
554,6
615,5
1468,6
5,2%
Okres Senec
3154,2
4082,3
4177,8
969,8
599,2
1509,2
25,0%
Bratislavský kraj
4160,6
4347,2
3836,7
1193,7
424,7
1633,7
17,0%
Okres Dunajská Streda
4095,7
3330,3
3323,9
569,0
160,4
1158,7
-38,5%
Okres Galanta
6163,6
4236,4
3672,2
1146,7
1010,8
1867,9
29,2%
Okres Hlohovec
5644,2
3903,8
3011,6
782,8
492,2
1341,1
18,1%
Okres Piešťany
6244,7
5005,9
4876,0
1258,2
730,2
2024,8
16,4%
Okres Senica
4556,5
4870,4
4888,4
1049,8
1148,9
1745,7
-1,2%
Okres Skalica
13001,1
8569,5
4977,5
1108,2
883,3
2832,0
38,6%
Okres Trnava
5909,8
4705,6
5176,6
1040,3
724,3
1862,5
9,8%
Trnavský kraj
6052,7
4616,6
4258,7
962,1
697,1
1761,1
5,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
7271,8
6562,0
7802,9
1249,0
744,7
2519,6
38,4%
Okres Ilava
3634,2
3837,3
4108,0
890,7
836,6
1522,9
25,2%
Okres Myjava
3990,3
4369,3
5224,8
895,1
790,1
1524,0
19,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
6183,0
4117,1
3903,2
1008,0
914,9
1833,1
14,3%
Okres Partizánske
9533,6
7932,6
7665,6
1079,7
588,6
2548,5
5,7%
Okres Považská Bystrica
5120,9
5266,1
4773,3
975,5
383,8
1759,9
39,4%
Okres Prievidza
6920,2
5911,7
4990,8
1203,1
648,6
2032,9
17,7%
Okres Púchov
3479,6
3294,5
2672,5
775,8
730,5
1276,1
0,7%
Okres Trenčín
7911,3
6564,8
4007,0
1135,2
667,3
2123,4
23,5%
Trenčiansky kraj
6077,2
5329,6
4740,1
1045,5
675,8
1890,4
19,7%
Okres Komárno
4995,5
5537,6
4987,7
913,5
566,9
1554,3
-11,8%
Okres Levice
8082,1
7047,7
5641,3
1371,6
653,0
2498,6
39,1%
Okres Nitra
6643,0
5771,2
5954,6
1175,6
815,0
2183,7
17,3%
Okres Nové Zámky
6677,6
7448,2
6346,6
1207,8
844,9
2297,5
21,6%
Okres Šaľa
9502,8
6200,3
6107,6
959,5
848,5
2051,4
24,7%
Okres Topoľčany
1575,8
2703,6
2357,1
1104,1
512,3
1220,5
36,2%
Okres Zlaté Moravce
5155,1
5273,7
4987,7
908,7
478,4
1696,8
1,0%
Nitriansky kraj
6092,4
5877,3
5345,6
1128,8
705,7
1997,1
19,0%
Okres Bytča
2608,3
3109,9
2918,8
431,0
527,6
1340,4
-5,0%
Okres Čadca
3464,0
3051,9
3258,9
807,8
1148,6
1512,4
4,7%
Okres Dolný Kubín
5217,4
5025,0
6004,9
1174,8
839,0
2229,3
3,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
3444,9
3146,5
3776,1
940,3
1005,4
1637,3
-13,9%
Okres Liptovský Mikuláš
6095,0
4660,4
3290,2
603,3
615,3
1311,6
-5,6%
Okres Martin
6128,4
4957,2
4134,7
1278,5
642,5
2270,7
-1,2%
Okres Námestovo
5475,9
4435,5
5413,9
814,6
1338,5
2216,7
4,2%
Okres Ružomberok
5769,1
5239,2
5558,9
665,9
814,6
1756,3
6,4%
Okres Turčianske Teplice
1301,8
1671,5
2347,4
652,1
955,3
942,4
-8,7%
Okres Tvrdošín
2741,1
2647,0
3564,1
1571,4
2102,0
2019,7
6,5%
Okres Žilina
3767,3
2886,1
2944,6
657,8
420,8
1173,3
36,7%
Žilinský kraj
4567,8
3946,4
4100,3
863,3
849,5
1703,6
2,9%
Okres Banská Bystrica
6673,9
6750,1
5708,8
1406,1
861,7
2373,7
3,0%
Okres Banská Štiavnica
2220,0
2071,4
2938,5
954,0
1938,6
1436,5
1,3%
Okres Brezno
4569,3
5024,8
5120,3
1409,0
1058,8
2601,3
24,4%
Okres Detva
1500,9
2149,9
2534,5
840,4
842,8
1093,6
1,7%
Okres Krupina
5401,6
1230,2
1731,6
486,7
866,0
1026,2
-13,1%
Okres Lučenec
3711,5
4379,7
4173,0
736,3
414,1
1442,0
-17,1%
Okres Poltár
11764,7
8524,1
6344,8
622,4
1307,8
2453,6
41,5%
Okres Revúca
4038,5
3597,4
2925,7
870,3
1650,7
1681,8
-11,2%
Okres Rimavská Sobota
7733,3
6231,2
4079,0
838,1
1040,3
2406,4
22,1%
Okres Veľký Krtíš
8652,9
6607,6
4247,2
1423,8
708,3
2582,8
14,2%
Okres Zvolen
6179,3
4757,8
6236,0
965,4
457,4
1586,4
3,9%
Okres Žarnovica
7402,1
4654,2
4674,0
1263,3
654,9
2057,9
22,2%
Okres Žiar nad Hronom
3113,9
2515,4
3805,4
762,8
1052,4
1279,3
5,3%
Banskobystrický kraj
5717,1
5024,1
4413,0
974,5
966,2
1926,7
10,3%
Okres Bardejov
8779,2
6869,3
6607,3
1180,1
1819,6
2886,2
-0,2%
Okres Humenné
2158,8
2777,8
2600,8
846,4
406,8
1134,7
-27,7%
Okres Kežmarok
1393,2
1441,2
2285,7
793,7
202,8
1022,0
6,0%
Okres Levoča
3147,6
3509,3
3408,3
897,9
614,5
1749,0
128,6%
Okres Medzilaborce
2932,6
4618,1
4850,7
982,0
892,2
1734,2
-1,7%
Okres Poprad
2366,9
2297,4
2063,3
968,5
515,2
1244,3
13,5%
Okres Prešov
5332,6
4347,2
5633,0
1792,4
1177,3
3189,9
0,4%
Okres Sabinov
4603,0
3915,0
4925,7
1049,1
1030,5
2770,5
-23,6%
Okres Snina
2767,6
2859,5
3906,5
945,6
1157,3
1482,0
5,1%
Okres Stará Ľubovňa
3204,7
2335,3
2276,7
931,7
985,5
1459,5
-15,6%
Okres Stropkov
3213,2
3349,5
2750,0
902,1
774,7
1408,9
-15,1%
Okres Svidník
2622,3
2270,7
2232,9
945,2
1300,6
1333,7
2,6%
Okres Vranov nad Topľou
1206,6
2474,5
2241,1
621,4
614,4
1077,6
53,5%
Prešovský kraj
3290,9
3188,9
3419,6
958,2
912,9
1645,0
-0,6%
Okres Gelnica
2265,9
2523,1
2737,5
899,3
585,7
1272,3
29,0%
Okres Košice I
4697,8
4777,2
5402,8
2455,2
437,3
2713,1
28,5%
Okres Košice II
6052,0
7283,4
10894,8
2352,8
371,6
2961,1
67,6%
Okres Košice III
6292,1
5453,4
10386,3
816,9
765,2
1939,4
37,6%
Okres Košice IV
2033,9
3989,8
4926,9
985,5
484,4
1642,8
31,3%
Okres Košice - okolie
5143,9
6024,2
5536,9
899,0
744,7
2285,5
19,5%
Okres Michalovce
2690,3
2716,3
2246,6
1174,2
802,8
1498,5
-9,9%
Okres Rožňava
3026,6
2838,9
3233,1
711,0
522,3
1273,7
18,9%
Okres Sobrance
7267,5
5686,2
5855,4
1887,4
1723,4
3515,3
125,3%
Okres Spišská Nová Ves
6622,1
5160,0
5088,2
678,9
803,6
1920,3
43,8%
Okres Trebišov
3792,6
3592,6
4489,2
1017,7
764,7
1597,6
20,4%
Košický kraj
4044,7
4133,8
4694,3
1213,0
642,0
1897,9
26,8%
Slovenská republika
4800,7
4426,7
4325,9
1050,3
751,5
1824,3
12,1%
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
827,1
331,8
0,0
174,1
90,8
207,4
11,9%
Okres Bratislava II
456,7
771,6
277,1
79,8
0,0
116,4
7,0%
Okres Bratislava III
743,5
1058,3
775,6
106,7
0,0
200,9
34,3%
Okres Bratislava IV
39,3
17,4
22,0
44,3
0,0
33,0
5,8%
Okres Bratislava V
501,3
288,8
368,2
86,2
0,0
119,6
4,3%
Okres Malacky
391,8
447,6
246,7
10,6
0,0
108,6
165,6%
Okres Pezinok
271,0
365,9
325,4
65,2
0,0
120,1
-22,6%
Okres Senec
208,0
583,2
746,0
139,1
76,8
204,0
168,4%
Bratislavský kraj
361,2
422,1
315,5
85,6
16,3
129,4
30,4%
Okres Dunajská Streda
892,9
626,9
474,8
97,5
0,0
204,8
-62,2%
Okres Galanta
403,4
441,3
414,6
54,3
0,0
131,3
9,7%
Okres Hlohovec
570,1
788,6
475,5
187,7
130,3
259,5
154,7%
Okres Piešťany
2214,9
2015,4
1757,6
306,4
46,4
634,2
36,5%
Okres Senica
139,5
275,7
203,7
62,8
23,9
83,5
-28,8%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
52,8
36,1
35,6
-24,2%
Okres Trnava
1518,8
945,6
1189,0
138,5
76,2
351,9
32,3%
Trnavský kraj
965,7
757,0
728,7
123,4
43,3
257,1
5,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
528,9
177,4
528,0
81,6
53,2
145,4
13,5%
Okres Ilava
561,6
901,5
810,4
189,0
101,4
300,8
15,3%
Okres Myjava
464,0
569,9
870,8
45,9
0,0
142,3
12,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
32,3
41,2
38,1
31,5
-3,7%
Okres Partizánske
632,1
737,1
1055,7
45,2
67,3
216,6
88,9%
Okres Považská Bystrica
625,9
718,1
802,8
74,2
0,0
202,7
94,4%
Okres Prievidza
1021,6
1116,7
1182,9
130,7
51,7
312,8
3,3%
Okres Púchov
632,7
668,8
839,0
32,8
73,1
187,0
-47,7%
Okres Trenčín
304,3
440,1
405,5
85,8
33,8
140,6
140,1%
Trenčiansky kraj
566,0
658,9
759,9
91,4
45,9
206,0
14,1%
Okres Komárno
532,3
542,9
642,4
100,0
25,0
161,9
-12,7%
Okres Levice
751,3
868,1
1176,1
181,6
67,8
332,2
-11,3%
Okres Nitra
579,4
541,1
763,1
108,3
59,6
212,1
23,0%
Okres Nové Zámky
1923,5
2774,2
2265,7
286,8
176,4
697,9
81,7%
Okres Šaľa
1026,1
1306,9
1110,5
90,3
22,6
270,4
21,8%
Okres Topoľčany
145,5
152,1
155,7
19,9
14,0
44,6
17,9%
Okres Zlaté Moravce
319,3
598,6
316,1
54,7
12,3
124,5
-19,2%
Nitriansky kraj
845,0
1097,6
1055,1
136,1
68,7
304,2
30,5%
Okres Bytča
393,7
483,1
465,3
11,1
0,0
173,6
178,6%
Okres Čadca
763,6
793,3
928,9
56,5
11,0
276,4
24,2%
Okres Dolný Kubín
237,2
475,0
937,2
91,9
95,3
214,4
-11,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
459,3
804,1
980,8
72,3
129,7
285,0
61,5%
Okres Liptovský Mikuláš
1601,2
2121,5
1081,1
123,5
109,9
382,2
91,5%
Okres Martin
145,5
173,5
200,1
66,0
10,2
87,4
52,4%
Okres Námestovo
544,9
687,7
716,9
24,8
0,0
224,0
82,2%
Okres Ružomberok
1718,5
1170,9
759,3
117,7
178,8
366,3
-7,6%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
93,9
50,9
28,1
42,0
-69,6%
Okres Tvrdošín
442,1
846,0
1175,0
324,1
500,5
492,1
35,8%
Okres Žilina
541,3
559,5
403,4
4,7
8,1
119,4
105,2%
Žilinský kraj
639,2
720,5
699,0
79,5
82,4
238,3
34,5%
Okres Banská Bystrica
797,5
928,9
1030,8
206,9
35,9
330,1
-5,8%
Okres Banská Štiavnica
706,4
857,1
734,6
208,7
549,3
390,7
-30,1%
Okres Brezno
1036,3
1364,8
949,7
189,0
52,9
541,7
461,1%
Okres Detva
0,0
102,4
0,0
34,2
41,1
37,6
141,1%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
30,4
96,2
35,4
-
Okres Lučenec
889,7
840,9
829,3
75,4
9,6
240,6
-19,4%
Okres Poltár
1715,7
1753,5
1862,1
15,0
0,0
382,3
-7,9%
Okres Revúca
329,7
285,5
310,3
157,7
664,3
274,4
-20,3%
Okres Rimavská Sobota
666,7
529,9
276,0
81,1
15,8
194,2
3,6%
Okres Veľký Krtíš
3343,2
3085,5
1841,7
212,1
122,1
902,1
46,9%
Okres Zvolen
343,3
1091,9
951,3
6,6
0,0
125,2
28,6%
Okres Žarnovica
142,3
130,5
115,4
86,3
23,4
81,3
-19,6%
Okres Žiar nad Hronom
133,5
202,4
221,7
34,7
11,7
60,7
-47,7%
Banskobystrický kraj
871,7
935,2
757,3
99,6
105,4
282,7
13,1%
Okres Bardejov
4450,1
3865,0
2262,2
205,0
336,6
1093,8
51,3%
Okres Humenné
0,0
0,0
28,9
35,5
22,6
28,0
-69,9%
Okres Kežmarok
131,8
263,3
285,7
116,2
0,0
141,5
-5,7%
Okres Levoča
0,0
146,2
86,3
20,9
0,0
42,8
10,2%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Poprad
345,2
500,9
352,3
66,1
28,6
158,7
78,8%
Okres Prešov
188,8
439,6
854,2
76,0
0,0
270,4
73,2%
Okres Sabinov
531,1
703,3
1249,3
80,7
0,0
465,4
-25,3%
Okres Snina
0,0
0,0
39,9
39,4
33,5
32,6
-63,8%
Okres Stará Ľubovňa
163,7
209,6
331,6
53,4
50,1
111,3
-29,7%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
16,3
0,0
9,6
-50,0%
Okres Svidník
0,0
90,8
159,5
5,0
0,0
24,1
-38,5%
Okres Vranov nad Topľou
144,8
105,3
128,1
23,5
19,8
54,6
34,1%
Prešovský kraj
576,8
603,8
522,4
68,2
63,0
221,5
15,7%
Okres Gelnica
0,0
162,8
373,3
256,9
0,0
190,8
-35,7%
Okres Košice I
526,9
524,3
712,9
138,6
0,0
227,6
77,0%
Okres Košice II
139,1
305,6
375,7
77,8
17,7
100,9
800,0%
Okres Košice III
388,4
262,8
218,7
5,8
0,0
55,3
-47,8%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice - okolie
141,6
165,5
157,4
43,2
16,5
72,1
13,8%
Okres Michalovce
206,9
518,8
212,8
35,7
12,7
120,7
-12,5%
Okres Rožňava
0,0
62,4
25,1
0,0
0,0
9,1
-44,4%
Okres Sobrance
1730,4
804,6
705,5
151,0
0,0
539,9
187,2%
Okres Spišská Nová Ves
954,5
946,0
1085,5
22,4
29,8
262,7
268,3%
Okres Trebišov
463,1
342,9
644,7
34,9
30,0
122,6
-19,4%
Košický kraj
320,1
337,6
369,2
47,6
13,5
117,7
25,6%
Slovenská republika
631,9
697,6
671,1
94,5
57,5
227,6
21,1%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.