Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 7. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 7. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
68
Ambulancie - dospelí (D)
58
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
11776
16090
11087
22611
5100
66664
Chorobnosť ARO
5125,3
4864,0
4687,8
1179,7
894,3
1994,6
Z nich CHPO
1613
2537
1784
2306
427
8667
Chorobnosť CHPO
702,0
766,9
754,3
120,3
74,9
259,3
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
86
70
31
170
56
413
Otitídy
155
121
49
86
25
436
Sinusitídy
155
266
186
335
56
998
Komplikácie spolu
396
457
266
591
137
1847
%komplikácií z ARO
3,4
2,8
2,4
2,6
2,7
2,8
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4197,8
4584,5
3710,4
1471,1
638,2
1907,2
16,7%
Trnavský kraj
6856,8
6137,1
4867,7
1172,9
909,3
2074,3
17,8%
Trenčiansky kraj
6512,7
5859,7
5318,3
1158,2
817,6
2093,9
10,8%
Nitriansky kraj
6209,3
6215,7
5318,2
1287,0
804,9
2082,2
4,3%
Žilinský kraj
5194,7
4455,3
4713,4
977,0
981,4
1955,8
14,8%
Banskobystrický kraj
5726,7
5284,1
5468,6
1002,4
1046,8
2061,9
7,0%
Prešovský kraj
3912,9
3566,3
3864,2
1119,6
1107,8
1872,5
13,8%
Košický kraj
3763,5
3940,2
4149,4
1132,1
714,3
1762,7
-7,1%
Slovenská republika
5125,3
4864,0
4687,8
1179,7
894,3
1994,6
9,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
470,5
819,9
562,5
101,5
31,7
203,1
56,9%
Trnavský kraj
1190,5
1162,4
1037,1
178,8
73,0
349,1
35,8%
Trenčiansky kraj
578,4
749,1
641,0
114,7
68,6
223,9
8,7%
Nitriansky kraj
1073,6
1113,0
1174,8
174,5
76,9
335,9
10,4%
Žilinský kraj
678,3
624,2
712,8
78,1
84,6
234,4
-1,6%
Banskobystrický kraj
800,0
913,0
1097,4
126,0
130,7
319,7
13,1%
Prešovský kraj
724,4
665,7
501,5
94,7
85,9
251,3
13,4%
Košický kraj
213,0
280,9
357,9
52,3
26,7
105,5
-10,4%
Slovenská republika
702,0
766,9
754,3
120,3
74,9
259,3
13,9%
                                                                        
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1530,2
1410,2
1218,7
3142,8
874,1
2496,8
39,5%
Okres Bratislava II
3632,7
3675,4
3935,0
1677,7
540,4
1912,0
9,8%
Okres Bratislava III
4047,9
4648,1
3906,7
2389,6
360,8
2119,2
22,8%
Okres Bratislava IV
3048,2
2285,5
1585,6
1346,8
221,6
1550,9
16,9%
Okres Bratislava V
7311,7
9656,0
5481,7
793,9
245,3
1745,1
9,7%
Okres Malacky
2220,3
3481,4
3241,7
1318,9
1826,9
1793,5
0,2%
Okres Pezinok
3858,4
4500,9
3280,3
777,0
660,8
1513,6
3,1%
Okres Senec
4943,5
5244,7
5657,5
1424,0
845,0
2189,2
45,1%
Bratislavský kraj
4197,8
4584,5
3710,4
1471,1
638,2
1907,2
16,7%
Okres Dunajská Streda
9280,0
7358,0
6394,3
1344,2
1051,9
2632,6
127,2%
Okres Galanta
4929,5
4094,8
4153,4
1135,8
1058,6
1818,7
-2,6%
Okres Hlohovec
5404,8
4069,4
2789,7
773,2
540,5
1229,8
-8,3%
Okres Piešťany
6031,4
4420,8
4176,7
1271,4
839,0
1879,7
-7,2%
Okres Senica
6530,0
6071,8
5105,7
1130,7
1088,4
1984,1
13,7%
Okres Skalica
13775,0
15573,1
6239,1
1447,0
1246,4
3464,7
22,3%
Okres Trnava
6083,4
5638,0
5239,9
1146,9
695,2
1948,5
4,6%
Trnavský kraj
6856,8
6137,1
4867,7
1172,9
909,3
2074,3
17,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
2961,6
3600,2
3531,8
1053,1
984,0
1519,7
-39,7%
Okres Ilava
4625,3
5327,4
5627,8
1389,4
1317,7
2187,3
43,6%
Okres Myjava
4083,1
4897,0
6333,1
1517,4
722,5
1963,7
28,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4328,7
4645,4
5044,0
1136,3
1054,7
1980,2
8,0%
Okres Partizánske
9902,3
7967,7
7252,5
1356,7
908,2
2762,0
8,4%
Okres Považská Bystrica
5462,3
6021,0
4838,4
848,3
402,9
1776,0
0,9%
Okres Prievidza
8120,3
5373,6
5202,1
1285,1
805,3
2193,4
7,9%
Okres Púchov
6840,6
5647,8
3542,6
1070,9
803,6
1925,2
50,9%
Okres Trenčín
7432,7
7493,2
6260,9
980,4
724,1
2235,8
5,3%
Trenčiansky kraj
6512,7
5859,7
5318,3
1158,2
817,6
2093,9
10,8%
Okres Komárno
5583,7
6292,7
6080,0
1117,0
680,8
1805,9
16,2%
Okres Levice
6856,7
6370,0
4666,9
1523,3
722,7
2241,6
-10,3%
Okres Nitra
6497,8
5791,3
5115,1
1251,9
908,8
2058,8
-5,7%
Okres Nové Zámky
7780,6
8580,9
7705,9
1274,2
969,1
2596,7
13,0%
Okres Šaľa
8137,6
5981,4
4822,6
1683,3
935,1
2459,7
19,9%
Okres Topoľčany
1963,6
2703,6
2112,5
1204,9
625,6
1306,0
7,0%
Okres Zlaté Moravce
5018,2
5986,3
4624,8
875,6
471,5
1481,5
-12,7%
Nitriansky kraj
6209,3
6215,7
5318,2
1287,0
804,9
2082,2
4,3%
Okres Bytča
3248,0
4094,2
3198,0
756,0
497,5
1729,9
29,1%
Okres Čadca
4190,3
3966,4
4321,1
647,8
959,3
1710,0
13,1%
Okres Dolný Kubín
5183,5
4114,3
5444,5
1709,0
1308,1
2474,7
11,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
6348,4
4345,2
5212,3
1373,4
1362,2
2334,7
42,6%
Okres Liptovský Mikuláš
5371,9
4730,0
3969,1
741,9
853,9
1538,1
17,3%
Okres Martin
6201,1
5304,3
4234,7
1339,9
578,6
2402,3
5,8%
Okres Námestovo
4149,4
3844,3
4449,8
684,2
1314,2
2155,2
-2,8%
Okres Ružomberok
5186,0
5100,3
6806,3
874,2
1132,0
2002,9
14,0%
Okres Turčianske Teplice
3195,3
3343,0
3286,4
886,5
814,8
1344,6
42,7%
Okres Tvrdošín
3802,2
3411,1
4464,9
1638,7
2227,1
2330,7
15,4%
Okres Žilina
6533,3
3713,1
3657,3
717,6
638,6
1424,5
21,4%
Žilinský kraj
5194,7
4455,3
4713,4
977,0
981,4
1955,8
14,8%
Okres Banská Bystrica
6611,0
6657,2
5252,9
1497,1
850,6
2495,8
5,1%
Okres Banská Štiavnica
2926,3
2142,9
2663,0
874,5
2164,8
1460,5
1,7%
Okres Brezno
5652,8
6148,3
5432,3
882,0
776,5
2595,9
-0,2%
Okres Detva
1500,9
1996,3
2401,1
837,8
763,2
1056,3
-3,4%
Okres Krupina
3838,0
2636,2
3215,8
334,6
288,7
1287,2
25,4%
Okres Lučenec
6823,0
6147,3
6208,7
934,9
688,5
2111,1
46,4%
Okres Poltár
13235,3
10618,6
13103,4
647,4
1183,8
3402,8
38,7%
Okres Revúca
4172,4
4710,9
3934,2
922,8
1670,9
1856,2
10,4%
Okres Rimavská Sobota
3555,6
3502,4
4498,1
1013,9
1443,4
1847,0
-23,2%
Okres Veľký Krtíš
6382,4
4985,5
5494,4
1596,8
1186,6
2441,9
-5,5%
Okres Zvolen
11328,8
7877,6
9089,8
1218,3
838,5
2309,2
45,6%
Okres Žarnovica
7615,7
6568,1
4500,9
839,6
654,9
2015,1
-2,1%
Okres Žiar nad Hronom
3005,1
2647,1
4137,9
631,8
713,3
1194,7
-6,6%
Banskobystrický kraj
5726,7
5284,1
5468,6
1002,4
1046,8
2061,9
7,0%
Okres Bardejov
9722,5
6759,8
7045,7
1427,6
1969,9
3226,1
11,8%
Okres Humenné
2841,1
3322,0
3085,2
1159,7
983,0
1558,2
37,3%
Okres Kežmarok
1976,8
1940,1
3260,1
797,0
253,7
1069,9
4,7%
Okres Levoča
3841,9
2895,2
3969,2
950,1
573,5
1935,2
10,6%
Okres Medzilaborce
5132,0
3996,4
9452,7
1402,5
1338,3
2575,9
48,5%
Okres Poprad
1706,9
3013,6
3135,5
1131,8
787,1
1506,8
21,1%
Okres Prešov
5251,0
5044,4
4835,4
1681,4
656,2
2513,7
-21,2%
Okres Sabinov
7404,7
5251,2
4216,3
1467,8
594,5
3403,1
22,8%
Okres Snina
3093,2
3876,2
4783,5
1060,7
1437,7
1801,0
21,5%
Okres Stará Ľubovňa
3448,0
2404,2
2650,3
835,4
809,4
1449,2
-0,7%
Okres Stropkov
4702,2
3446,6
3062,5
965,9
623,1
1583,8
12,4%
Okres Svidník
3914,5
4461,9
4351,1
1043,8
1670,6
1922,0
44,1%
Okres Vranov nad Topľou
1061,8
1632,1
1808,9
697,4
1251,9
1018,7
-5,5%
Prešovský kraj
3912,9
3566,3
3864,2
1119,6
1107,8
1872,5
13,8%
Okres Gelnica
1359,5
1465,0
2239,7
931,4
532,4
1054,2
-17,1%
Okres Košice I
4536,8
3786,8
3064,1
2456,1
671,3
2380,9
-12,2%
Okres Košice II
5843,3
7296,2
6142,4
1449,7
979,4
2279,4
-23,0%
Okres Košice III
4660,8
6208,9
7707,7
816,9
115,9
1778,1
-8,3%
Okres Košice IV
4180,8
3836,3
3479,5
1828,2
157,0
1960,1
19,3%
Okres Košice - okolie
4562,9
5136,7
5756,7
963,8
744,7
2249,1
-1,6%
Okres Michalovce
3122,6
3396,9
3012,8
1056,4
777,3
1517,7
1,3%
Okres Rožňava
2583,7
2620,5
2932,3
777,7
644,2
1240,1
-2,6%
Okres Sobrance
4239,4
4506,0
3668,4
390,1
897,6
1510,1
-57,0%
Okres Spišská Nová Ves
6522,7
4586,6
4613,3
1084,3
1011,9
1697,8
-11,6%
Okres Trebišov
3329,6
3160,3
4274,3
1034,1
699,7
1595,2
-0,1%
Košický kraj
3763,5
3940,2
4149,4
1132,1
714,3
1762,7
-7,1%
Slovenská republika
5125,3
4864,0
4687,8
1179,7
894,3
1994,6
9,3%
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
206,8
373,3
135,4
405,5
149,8
359,3
73,2%
Okres Bratislava II
519,0
406,1
304,8
79,6
7,7
141,3
21,4%
Okres Bratislava III
991,3
1162,0
919,2
94,9
0,0
187,2
-6,8%
Okres Bratislava IV
78,7
87,2
22,0
34,8
0,0
40,6
23,3%
Okres Bratislava V
780,6
2916,6
1258,8
99,5
0,0
319,1
166,7%
Okres Malacky
457,1
397,9
246,7
67,9
51,7
142,8
31,5%
Okres Pezinok
86,7
292,7
312,4
65,2
42,6
100,4
-16,3%
Okres Senec
667,2
1077,3
1653,7
114,6
92,2
328,0
60,8%
Bratislavský kraj
470,5
819,9
562,5
101,5
31,7
203,1
56,9%
Okres Dunajská Streda
3311,8
3087,1
2239,6
444,6
38,5
902,1
340,4%
Okres Galanta
238,1
250,1
230,7
67,9
9,0
95,5
-27,3%
Okres Hlohovec
478,9
804,4
190,2
146,5
90,1
195,2
-24,8%
Okres Piešťany
1882,6
1694,6
1510,0
240,2
157,3
518,1
-18,3%
Okres Senica
1198,5
844,1
615,6
58,7
50,4
199,4
138,9%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
211,5
14,2
139,7
292,1%
Okres Trnava
1127,8
1340,0
1664,2
163,8
106,1
391,7
11,3%
Trnavský kraj
1190,5
1162,4
1037,1
178,8
73,0
349,1
35,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
496,6
164,3
40,8
26,6
81,3
-44,1%
Okres Ilava
569,3
896,2
932,9
301,6
213,0
391,7
30,2%
Okres Myjava
371,2
844,3
1583,3
26,8
0,0
173,9
22,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
132,1
58,7
36,7
63,5
49,0
55,8%
Okres Partizánske
684,7
666,9
321,3
101,8
50,5
191,1
-11,8%
Okres Považská Bystrica
853,5
1031,1
672,6
98,1
0,0
247,7
22,2%
Okres Prievidza
895,3
931,3
1056,3
142,1
87,2
304,5
-2,6%
Okres Púchov
711,7
867,0
186,5
105,6
60,9
204,6
9,4%
Okres Trenčín
377,2
577,6
521,7
63,7
65,2
157,7
12,2%
Trenčiansky kraj
578,4
749,1
641,0
114,7
68,6
223,9
8,7%
Okres Komárno
1116,7
1061,1
1820,6
159,9
34,7
310,2
91,6%
Okres Levice
1580,3
1038,6
1266,4
340,8
78,7
469,5
41,3%
Okres Nitra
344,4
390,8
347,5
91,3
73,4
140,7
-33,7%
Okres Nové Zámky
2168,4
2605,2
2560,4
249,6
151,9
685,0
-1,9%
Okres Šaľa
963,7
753,8
602,8
254,1
107,5
330,5
22,2%
Okres Topoľčany
290,9
287,3
355,8
59,4
15,1
101,5
127,7%
Okres Zlaté Moravce
76,0
142,5
0,0
35,5
0,0
36,1
-71,0%
Nitriansky kraj
1073,6
1113,0
1174,8
174,5
76,9
335,9
10,4%
Okres Bytča
295,3
1050,7
659,9
0,0
0,0
271,9
56,7%
Okres Čadca
814,8
661,1
609,1
34,5
0,0
228,5
-17,3%
Okres Dolný Kubín
355,7
642,9
714,0
35,8
53,4
193,3
-9,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
639,8
689,2
840,7
6,3
45,4
204,1
-28,4%
Okres Liptovský Mikuláš
1790,6
1391,2
1253,4
64,5
37,7
331,5
-13,3%
Okres Martin
181,9
111,5
183,4
99,4
22,3
100,0
14,4%
Okres Námestovo
490,4
238,0
376,5
88,0
24,3
188,1
-16,1%
Okres Ružomberok
1012,7
1091,5
1383,0
145,7
228,5
390,7
6,7%
Okres Turčianske Teplice
236,7
436,0
375,6
71,3
56,2
126,1
200,0%
Okres Tvrdošín
663,2
818,7
1488,3
330,2
575,6
546,8
11,1%
Okres Žilina
889,5
438,1
457,2
2,5
0,0
107,7
-9,8%
Žilinský kraj
678,3
624,2
712,8
78,1
84,6
234,4
-1,6%
Okres Banská Bystrica
734,6
1161,1
1222,4
194,3
0,0
374,9
13,6%
Okres Banská Štiavnica
605,4
785,7
275,5
159,0
129,2
240,4
-38,5%
Okres Brezno
460,6
854,7
1468,2
148,9
176,5
429,1
-20,8%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
15,4
0,0
9,0
-76,1%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
121,7
0,0
53,1
50,0%
Okres Lučenec
950,7
925,0
941,6
150,4
93,9
316,9
31,7%
Okres Poltár
1307,2
2191,9
3448,3
8,7
0,0
553,1
44,7%
Okres Revúca
1442,3
1284,8
1773,2
210,3
825,4
611,6
122,9%
Okres Rimavská Sobota
244,4
137,0
281,1
99,6
186,7
141,3
-27,2%
Okres Veľký Krtíš
3003,5
2349,8
2091,1
284,6
67,2
792,8
-12,1%
Okres Zvolen
1487,6
1793,9
2853,8
109,1
0,0
352,2
181,3%
Okres Žarnovica
71,2
348,0
403,9
102,0
70,2
136,9
68,4%
Okres Žiar nad Hronom
197,7
359,8
164,2
23,1
35,1
74,4
22,5%
Banskobystrický kraj
800,0
913,0
1097,4
126,0
130,7
319,7
13,1%
Okres Bardejov
4415,5
3420,1
2015,8
170,9
297,0
1042,9
-4,6%
Okres Humenné
0,0
60,8
51,0
93,7
33,9
70,4
151,7%
Okres Kežmarok
376,5
415,7
549,5
70,5
0,0
141,5
0,0%
Okres Levoča
92,6
87,7
43,1
160,8
0,0
94,3
120,4%
Okres Medzilaborce
0,0
88,8
248,8
98,8
0,0
81,1
-
Okres Poprad
91,0
191,3
185,8
97,2
57,2
107,2
-32,4%
Okres Prešov
231,7
728,2
654,8
181,7
0,0
266,8
-1,3%
Okres Sabinov
1332,2
1210,2
1030,7
75,7
59,4
651,1
39,9%
Okres Snina
108,5
127,1
358,8
110,8
89,9
127,3
290,5%
Okres Stará Ľubovňa
257,3
214,1
316,1
39,8
72,0
114,0
2,4%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Vranov nad Topľou
144,8
115,8
96,0
52,9
143,3
85,1
55,9%
Prešovský kraj
724,4
665,7
501,5
94,7
85,9
251,3
13,4%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
321,2
106,5
199,9
4,8%
Okres Košice I
146,3
436,9
437,7
192,5
38,4
195,6
-14,1%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
60,2
43,9
48,8
-51,6%
Okres Košice III
699,1
739,2
410,0
9,7
0,0
152,0
175,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
110,1
0,0
50,8
-
Okres Košice - okolie
153,4
147,9
341,1
56,2
16,5
95,2
32,0%
Okres Michalovce
257,5
384,5
298,0
42,8
25,5
105,6
-12,5%
Okres Rožňava
0,0
46,8
25,1
0,0
0,0
7,1
-22,0%
Okres Sobrance
865,2
697,4
634,9
37,7
0,0
219,3
-59,4%
Okres Spišská Nová Ves
159,1
630,7
180,9
24,9
79,4
84,5
-67,8%
Okres Trebišov
352,8
447,2
1002,9
10,9
20,0
151,5
23,6%
Košický kraj
213,0
280,9
357,9
52,3
26,7
105,5
-10,4%
Slovenská republika
702,0
766,9
754,3
120,3
74,9
259,3
13,9%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.