Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 8. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 7. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
67
Ambulancie - dospelí (D)
59
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
10940
13705
9472
22311
5025
61453
Chorobnosť ARO
4804,4
4180,4
4041,1
1153,1
872,9
1837,2
Z nich CHPO
1539
2113
1466
2137
363
7618
Chorobnosť CHPO
675,9
644,5
625,4
110,4
63,1
227,7
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
78
55
25
154
31
343
Otitídy
112
88
32
49
7
288
Sinusitídy
129
202
134
304
39
808
Komplikácie spolu
319
345
191
507
77
1439
%komplikácií z ARO
2,9
2,5
2,0
2,3
1,5
2,3
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3720,3
2889,6
2300,5
1346,9
611,9
1544,9
-19,0%
Trnavský kraj
5236,6
3726,0
3058,7
1055,7
877,1
1616,1
-22,1%
Trenčiansky kraj
6660,6
6081,2
5169,6
1269,0
876,6
2150,8
2,7%
Nitriansky kraj
4720,1
3682,7
3047,0
1095,6
770,6
1561,9
-25,0%
Žilinský kraj
5274,7
4244,8
4640,3
960,1
913,9
1879,4
-3,9%
Banskobystrický kraj
6159,7
5617,3
5046,4
1084,5
985,7
2061,8
0,0%
Prešovský kraj
3948,7
3848,4
3962,2
1144,4
1017,3
1904,4
1,7%
Košický kraj
3971,7
3398,0
4105,8
1216,7
737,6
1785,0
1,3%
Slovenská republika
4804,4
4180,4
4041,1
1153,1
872,9
1837,2
-7,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
467,8
492,7
295,7
99,9
42,6
156,2
-23,1%
Trnavský kraj
977,5
758,6
642,6
119,7
59,7
245,5
-29,7%
Trenčiansky kraj
724,6
818,4
689,7
141,1
78,4
254,2
13,5%
Nitriansky kraj
844,9
714,4
725,9
157,3
72,4
258,8
-22,9%
Žilinský kraj
693,4
674,3
826,3
81,0
58,0
241,3
2,9%
Banskobystrický kraj
1028,7
958,9
982,2
136,4
95,2
316,8
-0,9%
Prešovský kraj
650,6
594,4
414,9
82,3
57,5
214,1
-14,8%
Košický kraj
236,4
239,0
351,2
40,0
16,6
95,1
-9,8%
Slovenská republika
675,9
644,5
625,4
110,4
63,1
227,7
-12,2%
                                                                     
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1530,2
1161,3
812,5
2703,5
1259,6
2240,8
-10,3%
Okres Bratislava II
7749,8
5577,4
3842,6
1614,2
394,2
1765,9
-7,6%
Okres Bratislava III
2354,4
2490,0
1034,1
2342,1
526,1
1863,8
-12,1%
Okres Bratislava IV
845,6
348,9
374,4
1029,4
285,7
804,8
-48,1%
Okres Bratislava V
4695,7
4258,4
3982,4
791,8
501,8
1258,8
-27,9%
Okres Malacky
4081,4
3282,5
2219,9
1313,4
443,2
1738,8
-3,0%
Okres Pezinok
1625,7
1463,7
781,0
830,4
682,2
891,0
-41,1%
Okres Senec
5511,1
4179,5
4376,8
1301,3
1087,8
2046,4
-6,5%
Bratislavský kraj
3720,3
2889,6
2300,5
1346,9
611,9
1544,9
-19,0%
Okres Dunajská Streda
4139,8
3003,8
3303,1
571,2
290,5
1127,5
-57,2%
Okres Galanta
4391,8
2934,9
2384,7
1291,1
1248,6
1643,3
-9,6%
Okres Hlohovec
4703,5
2425,1
2060,6
873,3
605,8
1173,4
-4,6%
Okres Piešťany
4357,9
3622,6
2971,9
1333,2
971,6
1695,4
-9,8%
Okres Senica
4711,5
2695,6
3204,6
1067,7
1212,7
1554,0
-21,7%
Okres Skalica
10112,0
10610,5
4881,2
1593,6
1568,3
2904,7
-16,2%
Okres Trnava
6549,3
4054,5
3262,6
1072,4
766,9
1747,5
-10,3%
Trnavský kraj
5236,6
3726,0
3058,7
1055,7
877,1
1616,1
-22,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
13188,3
11897,4
14647,5
1477,6
319,1
3813,5
150,9%
Okres Ilava
5799,5
5775,5
3942,5
1154,3
1064,8
1918,6
-12,3%
Okres Myjava
7547,6
6923,3
6966,4
1239,4
662,0
2029,9
3,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
5401,2
4286,6
4161,3
1332,8
1116,1
2005,8
1,3%
Okres Partizánske
8332,6
6486,5
5526,6
1305,8
689,5
2134,4
-22,7%
Okres Považská Bystrica
4912,3
5348,9
5037,2
951,7
518,1
1718,6
-3,2%
Okres Prievidza
6942,3
6626,0
5056,8
1575,4
1115,6
2486,0
13,3%
Okres Púchov
4525,3
3220,2
2624,1
1129,2
925,4
1552,3
-19,4%
Okres Trenčín
7573,2
6948,7
5120,0
1166,7
876,1
2217,8
-0,8%
Trenčiansky kraj
6660,6
6081,2
5169,6
1269,0
876,6
2150,8
2,7%
Okres Komárno
3661,2
2666,6
1978,2
763,2
748,7
1159,1
-35,8%
Okres Levice
6232,3
5352,0
4260,9
1332,9
922,8
1994,9
-11,0%
Okres Nitra
4562,1
2946,8
2613,6
1228,0
975,4
1592,2
-22,7%
Okres Nové Zámky
6675,7
5165,3
4575,6
978,8
713,3
1778,2
-31,5%
Okres Šaľa
6146,8
4025,4
3172,8
1203,5
418,6
1677,1
-31,8%
Okres Topoľčany
1915,2
2315,0
1601,1
1130,6
582,5
1192,1
-8,7%
Okres Zlaté Moravce
3193,4
3357,4
2810,0
801,0
792,6
1281,8
-13,5%
Nitriansky kraj
4720,1
3682,7
3047,0
1095,6
770,6
1561,9
-25,0%
Okres Bytča
3661,4
3587,0
3451,8
757,9
581,4
1576,6
-8,9%
Okres Čadca
3687,5
3547,7
4142,1
714,6
894,6
1596,0
-6,7%
Okres Dolný Kubín
5928,9
4100,0
6247,8
1419,9
1144,1
2377,9
-3,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
4880,2
4160,4
4021,3
1063,3
1339,5
1885,3
-19,3%
Okres Liptovský Mikuláš
6847,7
5763,4
5694,1
837,8
934,6
1653,9
7,5%
Okres Martin
7432,4
4868,3
4572,1
1701,6
944,1
2709,8
12,8%
Okres Námestovo
5337,6
4189,5
5288,4
851,9
1606,2
2450,3
13,7%
Okres Ružomberok
5513,4
5409,0
5700,6
722,5
924,8
1752,6
-12,5%
Okres Turčianske Teplice
3787,0
3052,3
2347,4
825,4
786,7
1248,6
-7,1%
Okres Tvrdošín
4111,6
3056,4
3994,9
1445,2
1114,7
1988,2
-14,7%
Okres Žilina
4113,8
3372,0
3005,1
604,6
413,5
1201,5
-15,7%
Žilinský kraj
5274,7
4244,8
4640,3
960,1
913,9
1879,4
-3,9%
Okres Banská Bystrica
5265,9
6361,6
5117,8
1585,2
960,6
2318,6
-7,1%
Okres Banská Štiavnica
1816,3
1071,4
1928,4
516,7
1260,1
848,1
-41,9%
Okres Brezno
5888,3
5924,3
4707,4
1384,4
1482,3
2660,3
2,5%
Okres Detva
2668,3
3071,3
2934,7
1001,4
740,1
1353,8
28,2%
Okres Krupina
6538,7
5360,3
2844,8
395,4
866,0
2017,1
56,7%
Okres Lučenec
5918,8
6086,3
5075,8
920,1
1019,6
2093,6
-0,8%
Okres Poltár
10457,5
8572,8
9586,2
779,8
1340,0
2865,1
-15,8%
Okres Revúca
5219,8
4599,9
4925,5
677,9
504,7
1649,6
-11,1%
Okres Rimavská Sobota
5760,0
5482,0
5152,4
1366,8
1431,7
2446,7
32,5%
Okres Veľký Krtíš
8390,7
5084,3
5161,8
1562,0
1074,6
2450,6
0,4%
Okres Zvolen
12816,4
9463,5
6623,6
1287,8
699,5
2000,4
-13,4%
Okres Žarnovica
8629,9
5545,9
3822,9
1081,1
956,4
1938,1
-3,8%
Okres Žiar nad Hronom
3202,8
2775,6
3776,7
667,8
601,4
1176,6
-1,5%
Banskobystrický kraj
6159,7
5617,3
5046,4
1084,5
985,7
2061,8
0,0%
Okres Bardejov
8751,3
7308,6
7918,4
1274,9
1558,8
3004,8
-6,9%
Okres Humenné
3293,1
3826,1
3588,1
1298,6
881,3
1782,7
14,4%
Okres Kežmarok
1255,1
1970,9
2612,9
1032,4
449,3
1229,5
14,9%
Okres Levoča
3055,0
3187,6
3969,2
1089,7
938,5
1726,3
-10,8%
Okres Medzilaborce
2639,3
3108,3
7089,6
1422,2
1104,6
2008,0
-22,0%
Okres Poprad
3391,0
3747,1
4296,9
1207,0
984,1
1880,7
24,8%
Okres Prešov
7397,2
5812,6
4744,2
2150,9
431,7
2961,8
17,8%
Okres Sabinov
10327,3
7904,1
3581,3
1755,3
1093,9
3994,6
17,4%
Okres Snina
2550,5
3971,6
4942,9
647,9
967,7
1499,8
-16,7%
Okres Stará Ľubovňa
3883,0
3682,6
3426,2
847,5
657,7
1680,3
16,0%
Okres Stropkov
3448,3
2669,9
2375,0
1202,8
1090,4
1558,4
-1,6%
Okres Svidník
3277,9
3602,8
3229,7
970,8
1578,7
1650,6
-14,1%
Okres Vranov nad Topľou
1335,3
1505,7
2305,1
533,7
955,6
936,3
-8,1%
Prešovský kraj
3948,7
3848,4
3962,2
1144,4
1017,3
1904,4
1,7%
Okres Gelnica
2416,9
3364,1
3567,0
814,4
646,5
1431,3
35,8%
Okres Košice I
4961,3
4398,6
4915,0
2509,9
1197,3
2914,6
22,4%
Okres Košice II
5885,0
5531,3
7168,0
1980,9
303,6
2475,0
8,6%
Okres Košice III
4461,0
5519,1
7403,2
627,2
260,9
1547,8
-13,0%
Okres Košice IV
3855,9
2589,5
2505,2
993,2
19,0
1290,9
-34,1%
Okres Košice - okolie
6692,7
5613,4
6791,7
803,4
1201,5
2449,7
8,9%
Okres Michalovce
3169,6
2136,4
2801,5
1380,6
981,2
1629,6
7,4%
Okres Rožňava
2559,1
2012,2
2807,0
818,7
839,8
1230,4
-0,8%
Okres Sobrance
5450,6
4667,0
4656,1
717,2
861,7
1861,0
23,2%
Okres Spišská Nová Ves
3006,8
2631,6
3473,5
1111,3
767,5
1615,7
-4,8%
Okres Trebišov
3645,6
3037,1
3081,9
1166,1
834,2
1573,3
-1,4%
Košický kraj
3971,7
3398,0
4105,8
1216,7
737,6
1785,0
1,3%
Slovenská republika
4804,4
4180,4
4041,1
1153,1
872,9
1837,2
-7,9%
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
82,7
290,3
0,0
333,0
260,6
299,9
-16,6%
Okres Bratislava II
1051,8
1083,0
517,3
105,0
18,3
172,4
22,0%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
108,7
25,1
73,8
-60,6%
Okres Bratislava IV
19,7
0,0
0,0
20,3
0,0
13,1
-67,8%
Okres Bratislava V
374,3
370,3
53,1
48,7
0,0
75,8
-76,2%
Okres Malacky
816,3
646,6
317,1
58,2
0,0
236,3
65,4%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
5,9
21,3
8,5
-91,5%
Okres Senec
935,9
1069,2
1193,7
216,1
73,7
385,9
17,6%
Bratislavský kraj
467,8
492,7
295,7
99,9
42,6
156,2
-23,1%
Okres Dunajská Streda
1136,4
1010,4
763,7
26,4
0,0
225,0
-75,1%
Okres Galanta
441,2
355,4
371,0
57,3
18,9
129,3
35,4%
Okres Hlohovec
256,6
295,7
158,5
197,2
124,7
196,2
0,5%
Okres Piešťany
1612,4
1627,1
1164,7
333,3
168,4
527,4
1,8%
Okres Senica
1239,9
612,6
706,1
74,4
89,4
199,9
0,3%
Okres Skalica
0,0
145,3
128,5
110,8
0,0
91,7
-34,4%
Okres Trnava
1424,6
878,2
820,4
158,5
67,0
319,7
-18,4%
Trnavský kraj
977,5
758,6
642,6
119,7
59,7
245,5
-29,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
2699,4
2948,5
2806,3
122,5
0,0
698,5
758,9%
Okres Ilava
711,6
1244,7
812,6
345,1
191,7
435,7
11,2%
Okres Myjava
618,7
928,7
1055,5
91,8
0,0
191,9
10,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
71,1
24,2
0,0
56,3
12,0
39,7
-19,0%
Okres Partizánske
368,7
393,1
321,3
152,6
50,5
169,9
-11,1%
Okres Považská Bystrica
663,8
923,7
759,4
119,3
19,2
238,5
-3,7%
Okres Prievidza
1005,2
909,9
779,0
126,0
151,4
299,6
-1,6%
Okres Púchov
703,0
522,9
345,3
142,1
60,9
202,6
-1,0%
Okres Trenčín
355,0
479,2
445,2
78,4
65,2
148,5
-5,8%
Trenčiansky kraj
724,6
818,4
689,7
141,1
78,4
254,2
13,5%
Okres Komárno
1059,8
942,1
622,3
130,1
84,9
277,6
-10,5%
Okres Levice
483,8
680,5
647,9
339,3
145,7
358,1
-23,7%
Okres Nitra
404,2
231,9
428,9
60,7
52,0
115,1
-18,2%
Okres Nové Zámky
2303,9
1772,3
1836,6
204,9
122,7
520,7
-24,0%
Okres Šaľa
436,2
486,3
528,8
180,5
22,6
212,0
-35,8%
Okres Topoľčany
266,7
270,4
266,8
110,6
0,0
120,3
18,5%
Okres Zlaté Moravce
202,8
126,7
156,1
63,1
14,2
72,1
100,0%
Nitriansky kraj
844,9
714,4
725,9
157,3
72,4
258,8
-22,9%
Okres Bytča
472,4
434,8
659,9
9,5
0,0
163,9
-39,7%
Okres Čadca
558,7
639,0
731,0
42,4
22,1
216,9
-5,1%
Okres Dolný Kubín
197,6
625,0
1145,4
132,8
76,3
265,8
37,5%
Okres Kysucké Nové Mesto
861,2
978,9
1471,2
25,3
68,1
294,0
44,1%
Okres Liptovský Mikuláš
2479,3
2066,9
1557,8
109,9
111,0
379,3
14,4%
Okres Martin
481,4
262,4
211,8
161,5
35,0
181,1
81,2%
Okres Námestovo
452,7
416,6
650,4
45,5
0,0
215,5
14,6%
Okres Ružomberok
675,1
1188,5
1557,7
152,6
195,8
369,3
-5,5%
Okres Turčianske Teplice
473,4
290,7
281,7
122,3
0,0
138,1
9,5%
Okres Tvrdošín
972,6
654,9
1175,0
50,0
45,5
280,8
-48,6%
Okres Žilina
779,4
574,3
484,0
25,2
0,0
149,3
38,6%
Žilinský kraj
693,4
674,3
826,3
81,0
58,0
241,3
2,9%
Okres Banská Bystrica
343,4
788,2
648,7
179,8
32,0
244,5
-34,8%
Okres Banská Štiavnica
302,7
321,4
1101,9
89,4
32,3
153,6
-36,1%
Okres Brezno
1366,1
1147,6
1114,9
324,0
393,3
596,4
39,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
8,8
0,0
4,9
-45,8%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
30,4
0,0
13,3
-75,0%
Okres Lučenec
815,6
1043,8
882,8
191,7
244,7
375,1
18,4%
Okres Poltár
3268,0
1461,3
2206,9
60,0
0,0
532,9
-3,7%
Okres Revúca
1236,3
1427,6
2068,7
32,5
0,0
387,4
-36,7%
Okres Rimavská Sobota
346,7
383,7
398,7
154,0
170,8
213,6
51,1%
Okres Veľký Krtíš
3867,6
2639,2
1503,4
333,2
89,6
806,6
1,7%
Okres Zvolen
2593,8
2495,9
3100,4
68,5
26,9
281,8
-20,0%
Okres Žarnovica
622,8
489,3
865,6
160,4
62,4
231,0
68,8%
Okres Žiar nad Hronom
197,7
205,6
229,9
62,4
33,4
87,2
17,2%
Banskobystrický kraj
1028,7
958,9
982,2
136,4
95,2
316,8
-0,9%
Okres Bardejov
4018,5
3221,0
1654,0
202,2
221,4
898,1
-13,9%
Okres Humenné
61,0
95,7
96,3
106,6
0,0
83,7
18,9%
Okres Kežmarok
125,5
200,2
317,5
26,1
44,9
82,3
-41,8%
Okres Levoča
0,0
87,7
43,1
39,9
0,0
37,0
-60,8%
Okres Medzilaborce
0,0
88,8
497,5
152,4
42,5
136,9
68,8%
Okres Poprad
204,8
350,8
464,5
102,1
25,9
156,1
45,6%
Okres Prešov
177,0
341,9
311,7
130,4
19,6
156,7
-41,3%
Okres Sabinov
2230,7
1695,7
999,4
108,9
95,1
760,6
16,8%
Okres Snina
0,0
0,0
199,3
28,4
38,7
39,1
-69,3%
Okres Stará Ľubovňa
350,9
299,4
397,9
50,3
29,2
136,7
20,0%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
151,4
39,9
5,5
0,0
22,2
-
Okres Vranov nad Topľou
32,2
73,7
48,0
35,2
57,3
43,9
-48,4%
Prešovský kraj
650,6
594,4
414,9
82,3
57,5
214,1
-14,8%
Okres Gelnica
75,5
54,3
0,0
172,1
114,1
127,2
-36,4%
Okres Košice I
87,8
174,8
300,2
102,9
52,1
119,2
-39,1%
Okres Košice II
250,4
244,5
405,7
52,1
12,6
89,8
83,8%
Okres Košice III
199,7
112,6
93,7
7,3
0,0
32,2
-78,8%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
16,0
0,0
7,5
-85,3%
Okres Košice - okolie
139,4
371,6
341,1
33,3
0,0
104,9
10,2%
Okres Michalovce
247,6
279,4
407,5
81,8
23,4
130,5
23,6%
Okres Rožňava
0,0
93,6
50,1
6,8
0,0
18,7
163,2%
Okres Sobrance
865,2
804,6
705,5
50,3
35,9
250,6
14,3%
Okres Spišská Nová Ves
739,8
412,8
1004,1
19,6
15,7
214,3
153,4%
Okres Trebišov
164,6
174,9
254,7
11,2
8,2
49,1
-67,6%
Košický kraj
236,4
239,0
351,2
40,0
16,6
95,1
-9,8%
Slovenská republika
675,9
644,5
625,4
110,4
63,1
227,7
-12,2%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.