Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 9. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 9. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
67
Ambulancie - dospelí (D)
56
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
10678
12548
8360
21904
5146
58636
Chorobnosť ARO
4687,4
3825,8
3565,2
1182,9
934,0
1799,2
Z nich CHPO
1392
1919
1284
2248
407
7250
Chorobnosť CHPO
611,1
585,1
547,6
121,4
73,9
222,5
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
66
64
15
143
47
335
Otitídy
123
100
41
68
21
353
Sinusitídy
127
165
117
337
67
813
Komplikácie spolu
316
329
173
548
135
1501
%komplikácií z ARO
3,0
2,6
2,1
2,5
2,6
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3674,7
3290,6
2750,8
1445,4
626,7
1687,8
9,2%
Trnavský kraj
5493,2
3670,5
3065,3
1146,6
1024,8
1717,3
6,3%
Trenčiansky kraj
6170,9
5961,9
5190,0
1291,3
917,3
2173,1
1,0%
Nitriansky kraj
5829,4
4288,8
3675,3
1272,2
785,5
1832,2
17,3%
Žilinský kraj
5389,8
3993,3
3956,6
926,6
923,5
1816,7
-3,3%
Banskobystrický kraj
6306,4
5819,4
5416,4
1107,9
1139,7
2265,4
9,9%
Prešovský kraj
3205,5
2344,2
2315,1
1134,2
1157,3
1528,2
-19,8%
Košický kraj
2788,8
2086,8
2048,2
1100,6
821,2
1335,3
-25,2%
Slovenská republika
4687,4
3825,8
3565,2
1182,9
934,0
1799,2
-2,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
301,9
325,5
222,5
96,3
30,4
126,0
-19,3%
Trnavský kraj
1007,9
696,3
602,9
144,5
56,1
258,2
5,1%
Trenčiansky kraj
745,6
687,3
555,6
140,7
59,6
236,5
-7,0%
Nitriansky kraj
786,9
733,9
702,2
177,7
76,3
271,7
5,0%
Žilinský kraj
793,3
719,2
737,5
112,3
111,4
277,9
15,2%
Banskobystrický kraj
855,3
1113,4
1099,4
147,5
142,5
365,5
15,4%
Prešovský kraj
456,0
364,7
282,4
96,8
96,9
172,7
-19,3%
Košický kraj
132,3
124,2
127,6
42,4
13,4
57,5
-39,5%
Slovenská republika
611,1
585,1
547,6
121,4
73,9
222,5
-2,3%
                                                                        
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1033,9
1244,3
947,9
3391,2
1183,0
2596,2
15,9%
Okres Bratislava II
4849,2
4061,2
3591,4
1537,4
611,4
1756,3
-0,5%
Okres Bratislava III
1858,7
3361,6
2671,5
2218,3
601,3
1915,1
2,8%
Okres Bratislava IV
1966,6
1465,5
1211,2
1608,3
721,8
1555,0
93,2%
Okres Bratislava V
5833,5
5415,6
4918,3
978,1
423,8
1559,8
23,9%
Okres Malacky
3036,6
3431,7
2783,7
1024,1
330,9
1652,3
-5,0%
Okres Pezinok
4696,5
4696,1
2863,8
558,2
495,0
1251,5
40,5%
Okres Senec
4407,7
2268,0
2205,0
1208,0
682,2
1522,0
-25,6%
Bratislavský kraj
3674,7
3290,6
2750,8
1445,4
626,7
1687,8
9,2%
Okres Dunajská Streda
4967,8
3597,7
2791,4
739,3
892,9
1461,3
29,6%
Okres Galanta
4437,8
3515,6
3119,4
1109,7
986,2
1644,3
0,1%
Okres Hlohovec
3371,9
2771,5
2400,2
805,7
529,5
1191,2
1,5%
Okres Piešťany
5621,7
4205,9
3654,6
1467,3
1227,0
1969,2
16,1%
Okres Senica
4941,8
3220,7
1769,2
1128,4
1319,1
1521,4
-2,1%
Okres Skalica
7687,1
5883,2
2385,5
1213,2
1090,6
2106,8
-27,5%
Okres Trnava
6765,2
3480,5
3895,3
1303,4
1039,8
1931,9
10,5%
Trnavský kraj
5493,2
3670,5
3065,3
1146,6
1024,8
1717,3
6,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
10386,1
9414,4
12867,9
1864,9
1253,0
3916,8
2,7%
Okres Ilava
5187,0
4461,4
3493,2
965,9
960,6
1666,2
-13,2%
Okres Myjava
7176,4
5234,7
6544,2
1285,3
784,8
1909,6
-5,9%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4554,9
4447,3
3489,7
1467,0
1128,1
2017,8
0,6%
Okres Partizánske
8374,8
7581,6
5737,7
1486,7
874,5
2596,3
21,6%
Okres Považská Bystrica
3470,8
5045,1
4295,9
991,4
697,4
1660,7
-3,4%
Okres Prievidza
6819,2
6242,8
4434,7
1477,5
859,4
2237,2
-10,0%
Okres Púchov
5654,4
5672,5
4474,8
1292,1
1307,3
2173,6
40,0%
Okres Trenčín
6703,1
6508,7
6010,5
1085,3
773,4
2216,2
-0,1%
Trenčiansky kraj
6170,9
5961,9
5190,0
1291,3
917,3
2173,1
1,0%
Okres Komárno
5241,2
3827,5
2380,5
999,9
1042,0
1527,9
31,8%
Okres Levice
7171,5
4892,2
3463,5
1493,1
677,8
2090,9
4,8%
Okres Nitra
5704,3
3757,3
3822,4
1447,7
868,2
1909,2
19,9%
Okres Nové Zámky
6681,8
5859,1
5198,3
1308,8
875,5
2215,7
24,6%
Okres Šaľa
9235,1
4954,1
4005,6
1125,7
644,9
1927,1
14,9%
Okres Topoľčany
2957,6
2551,5
1734,5
1174,9
638,6
1315,1
10,3%
Okres Zlaté Moravce
4207,2
3199,0
3551,5
862,5
515,2
1327,6
3,6%
Nitriansky kraj
5829,4
4288,8
3675,3
1272,2
785,5
1832,2
17,3%
Okres Bytča
3592,5
2506,0
2199,7
397,9
193,8
1139,3
-27,7%
Okres Čadca
3110,1
2589,2
2817,3
566,5
874,4
1239,4
-22,3%
Okres Dolný Kubín
6245,1
4700,0
4963,6
1937,2
1553,2
2797,0
17,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
5216,5
3745,9
3993,3
740,5
885,4
1667,1
-11,6%
Okres Liptovský Mikuláš
8264,5
5648,1
3797,8
834,2
713,0
1726,2
4,4%
Okres Martin
6383,0
4820,9
4451,5
1489,8
664,4
2485,7
-8,3%
Okres Námestovo
5349,6
4571,4
4267,7
779,5
1656,4
2127,1
-13,2%
Okres Ružomberok
5738,4
5215,0
5468,6
678,6
986,1
1779,4
1,5%
Okres Turčianske Teplice
2011,8
1744,2
1784,0
784,6
871,0
1008,5
-19,2%
Okres Tvrdošín
7613,2
3820,4
7676,5
1589,8
2052,0
2730,5
37,3%
Okres Žilina
4711,3
2703,5
2102,9
676,2
466,8
1197,1
-0,4%
Žilinský kraj
5389,8
3993,3
3956,6
926,6
923,5
1816,7
-3,3%
Okres Banská Bystrica
6809,2
5298,2
6034,8
1779,2
960,6
2776,2
19,7%
Okres Banská Štiavnica
2522,7
1785,7
2846,6
675,7
807,8
1045,8
23,3%
Okres Brezno
11682,4
12365,6
12167,7
1415,8
1016,5
4874,0
83,2%
Okres Detva
2751,6
2559,4
2201,0
1451,2
1517,1
1607,0
18,7%
Okres Krupina
7960,2
2812,0
1484,2
182,5
192,4
1433,2
-28,9%
Okres Lučenec
5162,4
5292,0
5138,1
933,1
751,1
1896,7
-9,4%
Okres Poltár
8741,8
7160,3
4896,6
822,7
1468,8
2337,1
-18,4%
Okres Revúca
5934,1
5596,0
3989,7
1069,3
2093,6
2345,5
42,2%
Okres Rimavská Sobota
4640,0
5226,1
5612,4
1216,6
1432,4
2307,1
-5,7%
Okres Veľký Krtíš
9868,6
8161,0
6191,4
1930,0
1141,8
3245,3
32,4%
Okres Zvolen
7323,6
5740,5
5665,3
1153,3
849,4
2180,1
9,0%
Okres Žarnovica
7900,4
5132,7
4039,2
860,0
692,4
1770,7
-8,6%
Okres Žiar nad Hronom
3281,9
3212,5
4006,6
581,4
935,5
1231,4
4,7%
Banskobystrický kraj
6306,4
5819,4
5416,4
1107,9
1139,7
2265,4
9,9%
Okres Bardejov
6509,3
3822,5
3839,6
1475,9
2198,2
2371,3
-21,1%
Okres Humenné
2469,8
1700,2
1435,8
974,2
742,8
1110,7
-37,7%
Okres Kežmarok
753,1
1143,3
1291,2
1112,9
410,8
1018,5
-17,2%
Okres Levoča
129,6
1596,7
1389,2
1127,6
1270,0
1125,6
-34,8%
Okres Medzilaborce
2346,0
2309,1
2860,7
1320,6
1062,1
1533,4
-23,6%
Okres Poprad
3057,2
2326,2
2147,1
1593,0
1540,8
1793,0
-4,7%
Okres Prešov
6569,0
4142,1
3933,8
2239,0
610,4
2981,1
0,7%
Okres Sabinov
13632,0
8081,9
6996,0
2057,9
792,7
5074,0
27,0%
Okres Snina
1139,6
1408,6
2604,3
717,7
1222,0
1030,3
-31,3%
Okres Stará Ľubovňa
2973,4
2415,2
2620,6
718,2
718,2
1281,7
-23,7%
Okres Stropkov
1645,8
1699,0
1375,0
1048,4
889,5
1148,3
-26,3%
Okres Svidník
2471,0
2028,5
1555,0
850,2
1498,8
1219,8
-26,1%
Okres Vranov nad Topľou
737,9
673,9
683,0
555,5
802,7
625,3
-33,2%
Prešovský kraj
3205,5
2344,2
2315,1
1134,2
1157,3
1528,2
-19,8%
Okres Gelnica
1416,2
976,7
684,4
890,5
943,8
937,2
-34,5%
Okres Košice I
2469,7
1711,4
1876,0
2211,6
1631,1
2052,5
-29,6%
Okres Košice II
4815,9
3573,1
4473,5
1974,9
1021,9
2284,4
-7,7%
Okres Košice III
3528,9
2928,5
2717,6
461,0
591,3
971,2
-37,3%
Okres Košice IV
2415,3
1854,2
1200,4
1061,9
727,0
1140,1
-11,7%
Okres Košice - okolie
3476,5
2366,6
1961,5
1083,9
1201,5
1504,1
-38,6%
Okres Michalovce
1609,6
1448,0
1066,8
923,7
857,5
1026,8
-37,0%
Okres Rožňava
2140,7
1419,4
1403,5
604,7
567,8
861,5
-30,0%
Okres Sobrance
2451,3
2592,8
2939,4
556,8
888,6
1021,4
-45,1%
Okres Spišská Nová Ves
3400,5
2128,5
1492,5
1052,4
704,9
1338,6
-17,2%
Okres Trebišov
2681,3
2576,0
3132,9
999,1
468,8
1279,8
-18,7%
Košický kraj
2788,8
2086,8
2048,2
1100,6
821,2
1335,3
-25,2%
Slovenská republika
4687,4
3825,8
3565,2
1182,9
934,0
1799,2
-2,1%
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
124,1
124,4
135,4
296,4
157,7
253,1
-15,6%
Okres Bratislava II
498,2
487,3
221,7
103,8
0,0
131,0
-24,0%
Okres Bratislava III
123,9
435,8
430,9
69,8
70,7
114,8
55,6%
Okres Bratislava IV
59,0
87,2
22,0
119,8
0,0
85,7
555,2%
Okres Bratislava V
691,2
541,6
345,1
67,7
22,3
131,9
74,0%
Okres Malacky
424,5
522,2
352,4
81,5
0,0
207,6
-12,2%
Okres Pezinok
72,3
304,9
347,1
36,2
26,1
73,9
766,7%
Okres Senec
80,9
0,0
58,0
78,6
36,9
65,2
-83,1%
Bratislavský kraj
301,9
325,5
222,5
96,3
30,4
126,0
-19,3%
Okres Dunajská Streda
1207,4
905,2
292,1
100,8
0,0
252,6
12,3%
Okres Galanta
650,0
529,5
533,1
143,6
9,0
215,6
66,7%
Okres Hlohovec
390,9
540,8
452,9
130,8
115,8
201,6
2,7%
Okres Piešťany
1699,6
1473,6
1245,0
173,7
136,3
402,4
-23,7%
Okres Senica
53,1
105,0
0,0
24,8
21,3
29,3
-85,3%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
121,9
19,8
73,0
-20,4%
Okres Trnava
1752,1
948,1
1032,5
192,5
60,6
374,9
17,3%
Trnavský kraj
1007,9
696,3
602,9
144,5
56,1
258,2
5,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
1079,7
1138,0
1505,8
101,6
23,6
374,4
-46,4%
Okres Ilava
925,1
762,8
614,8
232,3
162,0
327,8
-24,8%
Okres Myjava
371,2
928,7
1055,5
53,6
0,0
146,9
-23,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
64,6
220,2
146,6
73,6
48,0
85,7
115,8%
Okres Partizánske
526,7
351,0
413,1
79,1
0,0
137,0
-19,4%
Okres Považská Bystrica
170,7
405,1
347,1
136,9
73,4
165,9
-30,4%
Okres Prievidza
1102,6
1132,9
784,3
187,1
21,0
324,1
8,2%
Okres Púchov
593,1
817,4
621,5
138,0
179,4
268,6
32,6%
Okres Trenčín
1169,4
437,9
176,8
109,3
37,5
198,2
33,4%
Trenčiansky kraj
745,6
687,3
555,6
140,7
59,6
236,5
-7,0%
Okres Komárno
941,8
814,4
340,1
202,7
114,6
279,1
0,5%
Okres Levice
853,7
772,5
473,4
284,0
119,1
338,7
-5,4%
Okres Nitra
419,2
350,7
667,2
119,9
44,3
174,4
51,6%
Okres Nové Zámky
1496,6
1535,2
1543,7
283,5
149,5
531,9
2,1%
Okres Šaľa
1115,3
729,4
555,2
151,7
47,8
251,2
18,5%
Okres Topoľčany
290,9
287,3
222,4
106,2
0,0
117,6
-2,2%
Okres Zlaté Moravce
50,7
63,3
39,0
63,1
49,1
58,5
-18,9%
Nitriansky kraj
786,9
733,9
702,2
177,7
76,3
271,7
5,0%
Okres Bytča
49,2
90,6
0,0
0,0
0,0
17,8
-89,1%
Okres Čadca
633,2
617,0
837,6
59,6
35,0
244,4
12,7%
Okres Dolný Kubín
632,4
800,0
1006,6
312,0
218,4
440,4
65,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
541,3
689,2
1050,9
12,7
90,8
224,8
-23,5%
Okres Liptovský Mikuláš
2272,7
1808,5
1128,1
175,6
117,2
446,4
17,7%
Okres Martin
236,4
210,7
250,1
96,9
35,0
126,1
-30,4%
Okres Námestovo
334,4
506,4
323,6
23,5
16,7
144,1
-33,1%
Okres Ružomberok
1837,8
1843,4
2054,9
116,2
120,3
509,7
38,0%
Okres Turčianske Teplice
355,0
436,0
657,3
91,7
28,1
156,1
13,0%
Okres Tvrdošín
1547,4
1069,7
1316,0
476,9
900,9
739,8
163,4%
Okres Žilina
981,5
450,6
251,4
5,8
0,0
132,1
-11,5%
Žilinský kraj
793,3
719,2
737,5
112,3
111,4
277,9
15,2%
Okres Banská Bystrica
652,9
653,7
440,5
160,9
32,0
258,5
5,8%
Okres Banská Štiavnica
605,4
785,7
918,3
39,7
64,6
198,3
29,1%
Okres Brezno
1381,8
5252,3
6056,3
233,7
0,0
1614,9
170,8%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
61,5
74,0
40,9
740,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
516,2
533,6
520,6
121,8
106,0
211,6
-43,6%
Okres Poltár
2859,5
1363,9
1241,4
8,6
0,0
400,9
-24,8%
Okres Revúca
206,0
485,4
487,6
240,4
1025,0
398,2
2,8%
Okres Rimavská Sobota
453,3
712,7
1165,4
174,9
125,2
322,4
50,9%
Okres Veľký Krtíš
3754,4
2730,9
1640,1
458,2
111,9
940,8
16,6%
Okres Zvolen
183,1
436,8
422,8
31,2
32,7
104,4
-63,0%
Okres Žarnovica
355,9
1087,4
577,0
150,6
37,4
247,1
6,9%
Okres Žiar nad Hronom
355,9
282,7
361,2
49,0
21,3
99,1
13,7%
Banskobystrický kraj
855,3
1113,4
1099,4
147,5
142,5
365,5
15,4%
Okres Bardejov
2570,5
1582,6
1036,7
243,1
420,7
657,1
-26,8%
Okres Humenné
0,0
43,0
0,0
77,5
59,0
59,9
-28,4%
Okres Kežmarok
23,5
103,9
247,3
89,3
0,0
87,0
5,7%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
52,2
0,0
27,7
-25,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
118,5
42,5
73,0
-46,7%
Okres Poprad
131,5
207,3
134,2
110,9
75,5
117,5
-24,8%
Okres Prešov
254,8
293,1
221,6
304,2
0,0
232,7
48,6%
Okres Sabinov
867,5
1394,8
1061,9
100,9
0,0
554,1
-27,2%
Okres Snina
0,0
0,0
93,0
42,2
35,9
39,1
0,0%
Okres Stará Ľubovňa
314,5
292,7
378,2
36,9
116,9
132,6
-3,0%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Vranov nad Topľou
171,6
89,9
68,3
39,5
53,5
61,8
40,6%
Prešovský kraj
456,0
364,7
282,4
96,8
96,9
172,7
-19,3%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
204,4
121,0
139,9
10,0%
Okres Košice I
0,0
0,0
140,7
105,6
0,0
73,2
-38,6%
Okres Košice II
96,3
117,5
173,4
38,7
0,0
50,5
-43,7%
Okres Košice III
133,2
112,6
93,7
5,8
0,0
25,3
-21,4%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice - okolie
102,2
215,1
255,9
47,5
0,0
83,4
-20,5%
Okres Michalovce
250,4
142,4
257,5
83,1
16,5
103,5
-20,7%
Okres Rožňava
0,0
15,6
0,0
0,0
0,0
1,9
-90,0%
Okres Sobrance
432,6
447,0
352,7
28,3
0,0
87,7
-65,0%
Okres Spišská Nová Ves
387,8
322,5
169,6
55,0
47,0
117,4
-45,2%
Okres Trebišov
188,2
127,2
76,4
11,7
7,1
34,0
-30,7%
Košický kraj
132,3
124,2
127,6
42,4
13,4
57,5
-39,5%
Slovenská republika
611,1
585,1
547,6
121,4
73,9
222,5
-2,3%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.