Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Diskusné fórum
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu


Aktuality

Analýza epidemiologickej situácie v SR za mesiac AUGUST (17. 10. 2019)

zverejnená v Informačnej časti → Publikácie


XXIV. Červenkove dni preventívnej medicíny (17. 10. 2019)

21. - 23. októbra, Tále


Analýza epidemiologickej situácie v SR za mesiac MAREC (2. 5. 2019)

zverejnená v Informačnej časti → Publikácie

Vítame Vás na informačných stránkach o výskyte infekčných ochorení v SR

Analyzované údaje sú získané na základe hlásenia jednotlivých prípadov infekčných ochorení zdravotníckymi pracovníkmi a na základe ich aktívneho vyhľadávania epidemiológmi úradov verejného zdravotníctva v SR. Údaje o chrípke a jej výskyte sú analyzované na základe hlásenia zdravotníckych pracovníkov prvého kontaktu.

Na stránkach nájdete informácie o príslušnej legislatíve, o charakteristike a výskyte jednotlivých infekčných ochorení, o ich prevencii vrátane očkovania a o aktuálnych témach. Stránka obsahuje aj informácie o rizikách ohrozenia zdravia súvisiacich s cestovaním do zahraničia. Údaje o výskyte infekčných ochorení sú aktualizované priebežne. Po registrácii sa môžete zapojiť do diskusných skupín a poslať správu s Vašou otázkou alebo pripomienkou.

© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.