Hlavná stránka
Informačná časť
    Sieť VZ pre dohľad nad IO
    Ochorenia A-Z
    Legislatíva
    Témy
    Očkovanie
        Výsledky očkovania
        Očkovanie proti chrípke
        Očkovanie detí
        Očkovanie dospelých
        Očkovanie do zahraničia
        Imunizačný program
    Publikácie
    Trendy vývoja PO
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Informačná časť » Očkovanie » Očkovanie detí

Očkovací kalendár na rok 2019 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých
(platnosť od 1. 1. 2019)

Rok narodenia Vek Druh očkovania Typ očkovania
2019 3. mesiac
záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína), vírusová hepatitída B, invazívne hemofilové nákazy detská obrna (DTaP-VHB-HIB-IPV) pneumokokové invazívne ochorenia (konjugovaná vakcína (PCV), simultánna aplikácia s hexavakcínou)*
I. dávka
(základné očkovanie)
5. mesiac
II. dávka
(základné očkovanie)
11. mesiac
III. dávka
(základné očkovanie)
2018 od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života osýpky, mumps, ružienka
(MMR)
základné očkovanie
2014 v 6. roku života záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína) detská obrna
(DTaP-TPV)
preočkovanie
2009 v 11. roku života osýpky, mumps, ružienka
(MMR)
preočkovanie
2007 v 13. roku života záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína) detská obrna
(DTaP-TPV)
preočkovanie
X dospelí vo veku 30 rokov záškrt, tetanus
(dT)**
preočkovanie
každých 15 rokov
 
 
Poznámky:
* Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.
** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.


V prípade, ak sa nevykoná očkovanie podľa schémy uvedenej v očkovacom kalendári, postupuje sa v súlade s „Odborným usmernením MZ SR o očkovacích postupoch vykonávaných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v SR“, uverejnenom vo Vestníku MZ SR (čiastka 7-13, dňa 13. 3. 2017, ročník 65).
 

Praktická forma očkovacieho kalendára


© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.