Hlavná stránka
Informačná časť
    Sieť VZ pre dohľad nad IO
    Ochorenia A-Z
    Legislatíva
    Témy
    Očkovanie
        Výsledky očkovania
        Očkovanie proti chrípke
        Očkovanie detí
        Očkovanie dospelých
        Očkovanie do zahraničia
        Imunizačný program
    Publikácie
    Trendy vývoja PO
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Informačná časť » Očkovanie » Očkovanie do zahraničia
 
Očkovanie pred cestou do zahraničia
Stručný prehľad očkovaní pred cestou do zahraničia (Podľa ročenky SZO "International travel and health")
 
1.   CH O L E R A
 
Žiadna krajina (oblasť) očkovanie proti cholere nevyžaduje.
Očkovanie možno odporúčať pri pracovných pobytoch v oblastiach epidemického výskytu cholery.
 
 
2.   Ž L T Á  Z I M N I C A
 
-    očkovanie sa vyžaduje od všetkých cestujúcich starších ako 1 rok pri cestách do krajín:
 
AFRIKA: BENIN, BURKINA FASO, KAMERÚN, STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA, KONGO, POBREŽIE SLONOVINY, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO (predtým ZAIRE), GABON, , GHANA, LIBÉRIA, MALI, MAURETÁNIA (mimo tých čo prichádzajú z neinfekčných oblastí s pobytom kratším ako 2 týždne), NIGER, RWANDA, SV. TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV, TOGO
 
JUŽNÁ AMERIKA: FRANCÚZSKA GUYANA
 
-    očkovanie sa odporúča pri cestách do krajín (oblastí) endemického výskytu žltej zimnice:
 
AFRIKA: ANGOLA, BURUNDI, ČAD, ETIÓPIA, ROVNÍKOVÁ GUINEA, GAMBIA, GUINEA, GUINEA-BISSAU, KEŇA, NIGÉRIA, SENEGAL, SIERRA LEONE, SOMÁLSKO, SUDÁN, UGANDA, TANZÁNIA, ZAMBIA, STREDNÁ A JUŽNÁ AMERIKA: BOLÍVIA (oblasť Beni, Cochabamba, Santa Cruz a časť subtropickej oblasti La Paz), BRAZÍLIA (oblasť Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranháo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondonia, Roraima a Tocantis, Espirito Santo, Piaui, Bahia,  Sao Paolo, Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul ), KOLUMBIA, EKVÁDOR, GUYANA, PANAMA (provincia Chepo, Darién a San Blas), PERU (pri návšteve džungľových oblastí pod 2300 m n.m.), SURINAM, VENEZUELA, TRINIDAD a TOBAGO
 
 
3.   P O L I O M Y E L I T Í D A
 
-     očkovanie sa odporúča cestujúcim starším ako 30 rokov, ktorí cestujú do krajín s výskytom poliomyelitídy (najmä krajiny južnej a juhovýchodnej Ázie)
 
 
4.   I N É
 
(Odporúčané očkovania osobám vo vysokom riziku nákazy vzhľadom na dĺžku pobytu, charakter práce, epidemiologickú situáciu a špecifiká miesta pobytu).
 
 
M E N I N G O K O K O V Á  M E N I N G I T Í D A
 
-    očkovanie sa odporúča pri:
 
-    cestách do oblastí epidemického výskytu meningokokovej meningitídy (krajiny rovníkovej Afriky)
 
-    púti do Mekky (Saudská Arábia)
 
-    očkovanie sa vyžaduje u pútnikov do Mekky
 
 
J A P O N S K Á  E N C E F A L I T Í D A
 
-     očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch v oblasti epidemického výskytu japonskej encefalitídy
 
VÝCHODNÁ A JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA:
 
BANGLADÉŠ              (6.-1.)
 
BARMA                    (5.-10.)
 
BHUTAN                   (6.-1.)
 
BRUNEJ
 
KAMBODŽA               (5.-10.)
 
ČÍNA (sever)             (5.-9.)
 
ČÍNA (juh)                (4.-10.)
 
INDIA (sever)            (6.-1.)
 
INDIA (juh)
 
INDONÉZIA
 
JAPONSKO                (4.-10.)
 
LAOS                       (5.-10.)
 
MALAJZIA
 
NEPÁL                      (7.-12.)
 
SEVERNÁ KÓREA        (5.-10.)
 
PAKISTAN                 (6.-1.)
 
FILIPÍNY
 
SRÍ LANKA
 
JUŽNÁ KÓREA           (7.-10.)

TAIWAN                   (4.-10.)
 
THAJSKO                  (5.-10.)
 
VIETNAM                  (5.-10.)
 
Poznámka: Riziko prenosu je iba v kalendárnych mesiacoch uvedených v zátvorke. Pokiaľ tento údaj nie je uvedený, riziko prenosu trvá po celý rok.
 
 
B R U Š N Ý  T Ý F U S
 
-  očkovanie sa odporúča pri cestách do štátov Ázie (najmä indický subkontinent), Afriky, Strednej a Južnej Ameriky iba v tom prípade, že ide o dlhodobý pobyt alebo ak v mieste pobytu nie je zabezpečená pitná voda a hygienické podmienky sú zlé.
 
 
Z Á Š K R T
 
-  očkovanie sa odporúča cestujúcim starším ako 40 ročným pri dlhodobých pobytoch v krajinách epidemického výskytu záškrtu.
 
 
VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA TYPU A
 
-  očkovanie sa odporúča cestujúcim do 54 rokov pri dlhodobých pobytoch v krajinách s vysokým výskytom tejto infekcie a s nízkym hygienickým štandardom v mieste pobytu. Sú to najmä africké krajiny, Ázia, Stredomorie, Stredný Východ, Stredná a Južná Amerika.
 
 
VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA TYPU B
 
-  očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch vo vysoko endemických oblastiach: krajiny Afriky, Južná a Stredná Amerika, Blízky Východ, Juhovýchodná Ázia a ostrovy Tichého oceánu.
 
 
O očkovaní do zahraničia a iných druhoch očkovania sa môžete poradiť na územne príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva – na Oddelení epidemiológie. O sídlach RÚVZ informuje časť:
 
http://www.epis.sk/InformacnaCast/SietVZ.aspx
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.