Hlavná stránka
Informačná časť
    Sieť VZ pre dohľad nad IO
    Ochorenia A-Z
    Legislatíva
    Témy
        Žltačka
        Nákazy preventabilné očkovaním
        Nákazy dýchacích ciest
        Chrípka
        Cestovanie
        Alimentárne nákazy
    Očkovanie
    Publikácie
    Trendy vývoja PO
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Informačná časť » Témy » Nákazy dýchacích ciest
Nákazy dýchacích ciest (respiračné nákazy)
Nákazy dýchacích ciest tvoria najrozsiahlejšiu a najčastejšie sa vyskytujúcu skupinu infekčných ochorení. Charakteristickou vstupnou bránou infekcie pre tieto nákazy je sliznica dýchacích ciest. Najčastejším mechanizmom prenosu pôvodcu nákazy je vdýchnutie (inhalácia). Najčastejším faktorom prenosu je vzduch kontaminovaný výlučkami horných dýchacích ciest chorého. Niektoré z tejto skupiny nákaz sa môžu prenášať aj kontaminovanými rukami alebo predmetmi, zriedkavo aj alimentárnym prenosom (napr. tuberkulóza, streptokokové infekcie). Nákazy dýchacích ciest sa vyznačujú vysokou chorobnosťou, najmä u najmladších a najstarších vekových skupín, niektoré aj vysokou smrtnosťou. Vyskytujú sa na celom svete sporadicky v lokálnych i rozsiahlych epidémiach. Väčšina týchto nákaz má sezónny charakter (chladné mesiace roka). Typický pre ne je opakovaný hromadný výskyt v cyklických obdobiach. Pre svoju každoročne vysokú incidenciu sú najmä chrípka ale aj ostatné akútne respiračné ochorenia s vážnym zdravotným i ekonomickým problémom.
Pôvodca nákazy:
Etiológia pôvodcov nákaz dýchacích ciest je velmi pestrá. Medzi epidemiologicky najvýznamnejších pôvodcov nákazy dýchacích ciest patria:
·                 vírusy: v. chrípky a pôvodcovia akútnych respiračných ochorení (v. parachrípky, RS vírusy, adenovírusy, ECHO vírusy, koronavírusy, rinovírusy, coxsackie vírusy), pôvodcovia detských exantémových ochorení (v. osýpok, v. rubeoly, v. ovčích kiahní), v. parotitídy, v. herpes simplex, v. Epstein-Barrovej,
·                 baktérie: korynebaktérie, hemofily, streptokoky, stafylokoky, mykobaktérie, mykoplazmy, legionely, bordetely, meningokoky, chlamýdie.
Diagnostika:
·                 Klinická – založená je na dýchacích ťažkostiach, ale aj na kožných príznakoch (exantém).
·                 Epidemiologická – zistený kontakt s chorým alebo nosičom pôvodcu nákazy.
·                 Laboratórna – kultivačný, sérologický alebo mikroskopický dôkaz pôvodcu nákazy.
Inkubačný čas:
Môže byť len niekoľko dní (chrípka), týždnov (tuberkulóza) až rokov (lepra).
Prameň pôvodcu nákazy:
Najčastejšie chorý človek alebo nosič.
Preventívne opatrenia:
Najspoľahlivejšou prevenciou nákazy dýchacích ciest je očkovanie. Nákazy, ktorým možno predchádzať očkovaním sú: diftéria, pertussis, hemofilové invazívne infekcie, chrípka, osýpky, rubeola, parotitída, pneumokokové invazívne infekcie, meningokokové infekcie, tuberkulóza, ovčie kiahne, variola.
Represívne opatrenia:
Včasná diagnostika a izolácia. Obmedzenie zhromažďovania ľudí v čase epidemického výskytu.
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.