Hlavná stránka
Informačná časť
    Sieť VZ pre dohľad nad IO
    Ochorenia A-Z
    Legislatíva
    Témy
        Žltačka
        Nákazy preventabilné očkovaním
        Nákazy dýchacích ciest
        Chrípka
        Cestovanie
        Alimentárne nákazy
    Očkovanie
    Publikácie
    Trendy vývoja PO
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Informačná časť » Témy » Nákazy preventabilné očkovaním
Informácie o jednotlivých chorobách, proti ktorým je zavedené pravidelné očkovanie možno získať pod heslom od A po Z pod týmito názvami:
A/ povinné pravidelné očkovanie
Čierny kašel, divý kašel, pertusis
Detská obrna , poliomyelitída
Hemofilové infekcie
Mumps, parotitída
Osýpky, sypanice, morbili
Ružienka, rubeola
Tetanus
Tuberkulóza
Záškrt, diftéria
Žltačka typu B
B/ mimoriadne očkovanie alebo očkovanie na vlastnú žiadosť:
Chrípka
Meningokoková meningitída
Ovčie kiahne, varicela
Pneumokokové infekcie
Žltačka typu A
C/ profylaktické očkovanie proti besnote:
Besnota, rabies
D/ očkovanie pred cestou do zahraničia:
Brušný týfus
Cholera
Japonská encefalitída
Žltá zimnica
Pravidelné očkovanie sa vykonáva podla očkovacieho kalendára, ktorý sa pre každý kalendárny rok upravuje . Tohoročný očkovací kalendár nájdete na :
Informácie o jednotlivých chorobách, proti ktorým je zavedené pravidelné očkovanie možno získať pod heslom od A po Z pod týmito názvami:
A/ povinné pravidelné očkovanie
Čierny kašel, divý kašel, pertusis
Detská obrna , poliomyelitída
Hemofilové infekcie
Mumps, parotitída
Osýpky, sypanice, morbili
Ružienka, rubeola
Tetanus
Tuberkulóza
Záškrt, diftéria
Žltačka typu B
B/ mimoriadne očkovanie alebo očkovanie na vlastnú žiadosť:
Chrípka
Meningokoková meningitída
Ovčie kiahne, varicela
Pneumokokové infekcie
Žltačka typu A
C/ profylaktické očkovanie proti besnote:
Besnota, rabies
D/ očkovanie pred cestou do zahraničia:
Brušný týfus
Cholera
Japonská encefalitída
Žltá zimnica
Pravidelné očkovanie sa vykonáva podla očkovacieho kalendára, ktorý sa pre každý kalendárny rok upravuje . Tohoročný očkovací kalendár nájdete na :
http://www.uvzsr.sk/priloha.html/592809/1/ockovaci_kalendar_2009.pdf?html=1
O očkovaní do zahraničia a iných druhoch očkovania sa môžete poradiť na územne príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva – odbore epidemiológie. O sídlach RÚVZ informuje časť:
www.epis.sk/InformacnaCast/SietVZ
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.