Hlavná stránka
Informačná časť
    Sieť VZ pre dohľad nad IO
    Ochorenia A-Z
    Legislatíva
    Témy
        Žltačka
        Nákazy preventabilné očkovaním
        Nákazy dýchacích ciest
        Chrípka
        Cestovanie
        Alimentárne nákazy
    Očkovanie
    Publikácie
    Trendy vývoja PO
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Informačná časť » Témy » Žltačka

Vírusové hepatitídy (Hepatitis virosa)

Charakteristika:

Za vírusové hepatitídy sa považujú infekcie pečeňových buniek sprevádzané nekrózou a zápalom pečene, ktorej pôvodcami sú primárne hepatotropné vírusy. Vírusových hepatitíd je viacero, najčastejšie sa však vyskytujú vírusové hepatitídy A, B, C a E. Jednotlivé typy vírusových hepatitíd sa podobajú najmä svojim klinickým priebehom v akútnej fáze ochorenia, významne sa líšia mechanizmom prenosu a následkami po ochorení.

Vírusová hepatitída A (VHA), ktorá sa zo všetkých vírusových hepatitíd vyskytuje na Slovensku najčastejšie (65-70% všetkých vírusových hepatitíd) sa prenáša najmä fekálno-orálnou cestou, kým vírusová hepatitída B (VHB) a vírusová hepatitída C (VHC) sa prenáša predovšetkým krvnou cestou. Za ostatných 20 rokov sa pozoruje na Slovensku pokles vo výskyte VHA aj VHB. Od roku 1990 sa s výnimkou r.1991 sleduje vďaka diagnostickým možnostiam aj výskyt VHC, výskyt je možné hodnotiť za sledovaných 13 rokov ako stabilizovaný. Rozširovaním diagnostických možností bol na Slovensku zachytený aj sporadický výskyt vírusovej hepatitídy E (VHE), ktorá sa, podobne ako VHA, šíri najmä fekálno-orálnou cestou. Ojedinele boli v ostatných rokoch zachytené aj prípady VH spôsobené cytomegalovírusom (CMV), vírusom Epstein-Barovej (EB) a coxackie vírusom.

Podrobnejšie informácie o žltačke typu A a B sú v časti Ochorenia A - Z.

© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.