Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Linky

Internetové adresy vybraných organizácií, kde môžete získat informácie o kontrole prenosných ochorení

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: www.health.gov.sk
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: www.uvzsr.sk
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky: www.svps.sk
Svetová zdravotnícka organizácia: www.who.int
Svetová organizácia pre zdravie zvierat: www.oie.int
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení: www.ecdc.eu.int
Európska agentúra pre hodnotenie lieciv: www.emea.eu.int
Európska komisia - European Commission: ec.europa.eu,
Európska siet pre surveillance chrípky: www.eiss.org
Slovenská epidemiologická asociácia: www.sea-sk.sk
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.