Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
    Automatický prenos údajov
    Dotazník pre VHB a VHC
    Pohlavne prenosné ochorenia
    Chrípka a ARO
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Systém hlásenia » Automatický prenos údajov

Automatický prenos údajov

Automatický prenos údajov je umožnený pre hlásenie:

·          prenosných ochorení (jednotlivé prípady)

·          chrípky a ARO (počty ochorení v kalendárnom týždni) - systém hlásenia chrípky je popísaný v časti Chrípka a ARO

·          pozitívnych laboratórnych výsledkov (jednotlivé pozitívne výsledky mikrobiologických vyšetrení)

od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do siete Regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Nahrádza manuálne hlásenie papierovou hlásenkou, telefónom, faxom, alebo webovým rozhraním.

Hlásenie je povinné, definované v zákone č. 355/2007 Z.z. a jeho prílohách

·          Zákon č.355/2007 Z. z.

·          Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov spolu s oneskorením hlásenia - príloha č. 5

·          Štruktúra údajov individuálneho hlásenia prenosnej choroby ošetrujúcimi lekármi - príloha č.6

·          Štruktúra individuálneho hlásenia výsledkov mikrobiologických vyšetrení pracovníkmi mikrobiologických laboratórií a zoznam ochorení hlásených pozitívnym laboratórnym výsledkom - príloha č.7

·          Štruktúra hromadného hlásenia akútnych respiračných ochorení – príloha č.8Preberanie protokolov z laboratórií

- popis dátových rozhraní pre preberanie protokolov z laboratórií
- číselníky v xlsx formáte sú dostupné tu
(aktualizované dňa 16.10.2012)
- pre získanie AlexFTPS klienta s konfiguráciou individuálneho prístupu pre laboratórium kontaktujte administrátora na administrator.epis@vzbb.sk


V prípade potreby akýchkoľvek konzultácií automatického prenosu údajov, napíšte prosím e-mail na adresu:administrator.epis@vzbb.sk.

© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.