Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
    Automatický prenos údajov
    Dotazník pre VHB a VHC
    Pohlavne prenosné ochorenia
    Chrípka a ARO
        Systém hlásenia a odberu vzoriek
        Stupne aktivity chrípky
        Laboratórna diagnostika
        Kalendár pre hlásenie chrípky
        Definície
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Systém hlásenia » Chrípka a ARO » Stupne aktivity chrípky

Stupne aktivity chrípky:

chorobnost pod ocakávanou sezónnou úrovnou, bez laboratórneho potvrdenia cirkulácie vírusov chrípky

chorobnost na, resp. pod ocakávanou sezónnou úrovnou s laboratórne potvrdeným vírusom chrípky bez epidémii v kolektívoch.

vzostup chorobnosti s výskytom epidémií v dvoch a viac kolektívoch, laboratórny dôkaz cirkulácie vírusov chrípky .

dvojnásobný vzostupu chorobnosti na území okresu v priebehu dvoch po sebe idúcich týždnov alebo, ak sú lokálne epidémie na území kde žije 50 a viac percent populácie okresu, laboratórny dôkaz cirkulácie vírusov chrípky.

dvojnásobný vzostup chorobnosti na území kraja v priebehu dvoch po sebe idúcich týždnov alebo, ak sú okresné epidémie na území kde žije 50 a viac percent populácie kraja, laboratórny dôkaz cirkulácie vírusov chrípky.

dvojnásobný vzostup celoslovenskej chorobnosti v priebehu dvoch po sebe idúcich týždnov alebo, ak sú krajské epidémie na území kde žije 50 a viac percent populácie Slovenska, laboratórny dôkaz cirkulácie vírusov chrípky.

 

© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.