Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
    Semináre
    Konferencie
        XXIV. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XII. Červenkove dni
        XI. Červenkove dni
        X. Červenkove dni
        VIII. Červenkove dni
        XVI. Vakcinačný deň
        VII. Konferencia NRC
        VI. Konferencia NRC
        Nemocničné nákazy XIII. ročník
        Krst knihy
    Kampane
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Udalosti » Konferencie » VI. Konferencia NRC

VI. ODBORNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR

Typ podujatia:

Odborná konferencia

Organizačný výbor:

MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.

RNDr. Jana Boledovičová, PhD.

Miesto konania:

Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2

Bratislava,  kongresová sála č.152/1    

Termín:

26. 3. 2009

Účastnícky  poplatok:

členovia SEVS 3,50 €

ostatní            5,00 €

Termín zaslania prihlášok:

10.3. 2009

Adresa pre zaslanie prihlášok:

RNDr. Jana Boledovičová, PhD.

FVZ SZU

Limbová 14

833 03 Bratislava

Tel.: 02/59370578

e-mail:  jana.boledovicova@szu.sk

 

 

Viac informácií v pozvánke.

Tu nájdete prihlášku a program konferencie.

© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.