Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
    Semináre
    Konferencie
        XXIV. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XII. Červenkove dni
        XI. Červenkove dni
        X. Červenkove dni
        VIII. Červenkove dni
        XVI. Vakcinačný deň
        VII. Konferencia NRC
        VI. Konferencia NRC
        Nemocničné nákazy XIII. ročník
        Krst knihy
    Kampane
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Udalosti » Konferencie » Krst knihy
Odborná konferencia pri príležitosti vydania knihy
M. Štefkovicová a kol.:
Dezinfekcia a sterilizácia – teória a prax  II.
Typ podujatia:
odborná konferencia
Miesto konania:
Žilina, hotel Slovakia
Termín:
19.6.2007 o 13.00 hod.
Program:
  1. Prezentácia zúcastnených (12.30 – 13.00 hod.).
  2. Slávnostný príhovor MUDr. Zuzany Krištúfkovej,  predsedkyne Slovenskej epidemiologickej asociácie k vydaniu knihy. 
  3. Doc. Ing. Cižnár Ivan, DrSc.: Problematika biofilmu na zdravotníckych pomôckach a s tým súvisiace problémy s dekontamináciou (30 min.).
  4. Prestávka (15 min.).
  5. MUDr. Štefkovicová Mária, MPH, PhD: Prióny – možnosti prevencie iatrogénneho prenosu (30 min.).
  6. Pharm.Dr. Janka Kubíková: Chyby a zlyhania pri výkone sterilizácie zistované v praxi (30 min.).
  7. Diskusia (30 min.)
  8. Príspevky partnerov
Podujatie je hodnotené 2 kreditmi SACCME.
Každý úcastník dostane zadarmo publikáciu "Dezinfekcia a sterilizácia – teória a prax II."
Po ukoncení odborného programu bude krst knihy s malým obcerstvením.
Návratku si môžete stiahnut tu.
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.