Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
    Semináre
    Konferencie
        XXIV. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XII. Červenkove dni
        XI. Červenkove dni
        X. Červenkove dni
        VIII. Červenkove dni
        XVI. Vakcinačný deň
        VII. Konferencia NRC
        VI. Konferencia NRC
        Nemocničné nákazy XIII. ročník
        Krst knihy
    Kampane
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Udalosti » Konferencie » VII. Konferencia NRC
VII. ODBORNÁ KONFERENCIA
NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER
PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR
Typ podujatia:
Odborná konferencia
Vedecký výbor:
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim.prof.
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim. prof.
MUDr. RNDr. Ján Mikas
MUDr. Anna Petrovičová, CSc.
Ing. Zuzana Sirotná
doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
Organizačný výbor:
MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
RNDr. Jana Boledovičová, PhD.
Miesto konania:
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2
Bratislava, kongresová sála č.152/1    
Termín:
25. 3. 2010
Registrácia:
25.3.2010 od 8.00 do 8.30 hod.
Otvorenie konferencie:
25.3.2010 o 8.30 hod.
Ukončenie:
25.3.2010 o 16.00 hod.
Formy prezentácie:
prednášky (max. 10 min.), postery
Technické vybavenie:
LCD projektor
Termín zaslania prihlášky a abstraktu:
10.3.2010
jana.boledovicova@szu.sk
RNDr. Jana Boledovičová, PhD.
FVZ SZU
Limbová 14
833 03 Bratislava
Tel.: 02/59370578
Konferenčný poplatok:
3,50 € členovia SEVS
5,00 € ostatní
Úhrada konferenčného poplatku:
Konferenčný poplatok je možné uhradiť pri registrácii, alebo
prevodným príkazom na číslo účtu 4532-012/0200
Slovenská lekárska spoločnosť (SLS), Cukrová 3, 813 22 Bratislava          
variabilný symbol: 10-1027/090
do 10.3.2010
V prípade platby prevodom je potrebné preukázať sa pri registrácii potvrdením o zaplatení!
Tu si môžete stiahnuť pozvánkuprihlášku.
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.