Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
    Semináre
    Konferencie
        XXIV. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XII. Červenkove dni
        XI. Červenkove dni
        X. Červenkove dni
        VIII. Červenkove dni
        XVI. Vakcinačný deň
        VII. Konferencia NRC
        VI. Konferencia NRC
        Nemocničné nákazy XIII. ročník
        Krst knihy
    Kampane
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Udalosti » Konferencie » VIII. Červenkove dni

VIII. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY

Typ podujatia:

Seminár s medzinárodnou účasťou

Vedecký sekretariát:

Doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc.

Doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

MUDr. Zuzana Krištúfková PhD.

MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.

MUDr. Mária Avdičová, PhD.

MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Organizačný výbor:

MUDr. Mária Avdičová, PhD.

MUDr. Viera Morihladková

RNDr. Martina Molčanová

DAHE Ivana Pasztorová

DAHE Mária Klajbanová

Odborné témy:

Nákazy preventabilné očkovaním, zaradené do IP(výskyt, lab. diagnostika, prevencia)

Ostatné nákazy preventabilné očkovaním (meningokokové meningitídy, kliešťová encefalitída, rotavírusové infekcie, papilomavírusové infekcie)

Epidémie, výskyt a  kazuistiky

Systémy surveillance

Prevencia nemocničných nákaz

Surveillance chronických chorôb, monitoring, intervencie

Varia

Miesto konania:

Kúpele Brusno, hotel Poľana, okres Banská Bystrica

Termín:

20. – 22. máj 2009

Prezentácia:

20.5.2009  od 9.00 hod.

Otvorenie konferencie:

20.5.2009 o 13.00 hod.

Ukončenie:

22.5.2009 o 13.00 hod.

Formy prezentácie:

prednášky, postery, (trvanie prednášok 10 min.)

Technické vybavenie:

spätný projektor, multimediálna projekcia

Termín zaslania prihlášky a názvu príspevku:

10.4.2009

e-mail: ivana.pasztorova@vzbb.sk Tel.:048 4367466

RÚVZ Banská Bystrica, odbor epidemiológie, Cesta k nemocnici č. 1

Termín zaslania abstraktu:

28.4.2009

e-mail: maria.klajbanova@vzbb.sk Tel.:048 4367442

RÚVZ Banská Bystrica, odbor epidemiológie, Cesta k nemocnici č. 1

Konferenčný poplatok:

20 € pre členov SEaVS

30 € pre nečlenov

Úhrada konferenčného poplatok

prevodným príkazom na číslo účtu 511375883/7500, ČSOB, pobočka Banská Bystrica, Horná 69 variabilný symbol pre nečlenov 200509

variabilný symbol pre členov XXX 0509 (XXX je  identifikačný kód člena)

 

1. informáciu o podujatí si môžete stiahnuť tu.

© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.