Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
    Semináre
    Konferencie
        XXIV. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XII. Červenkove dni
        XI. Červenkove dni
        X. Červenkove dni
        VIII. Červenkove dni
        XVI. Vakcinačný deň
        VII. Konferencia NRC
        VI. Konferencia NRC
        Nemocničné nákazy XIII. ročník
        Krst knihy
    Kampane
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Udalosti » Konferencie » X. Červenkove dni

X. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY
1. informácia

Typ podujatia:
Seminár s medzinárodnou účasťou
Vedecký výbor:
MUDr. Mária Avdičová, PhD.

doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mimoriadny profesor

doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
RNDr. MUDr. Ján Mikas
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Organizačný výbor:
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
MUDr. Viera Morihladková
MUDr. Jana Kerlik, PhD.
Mgr. Katarína Francisciová
DAHE Ivana Pasztorová
DAHE Blažena Pohančaníková
Odborné témy:

Nákazy preventabilné očkovaním (výskyt, diagnostika, prevencia, dopad očkovania na zdravie obyvateľstva)

Epidémie – analýzy, kazuistiky
Surveillance chrípky 

Surveillance chronických chorôb, monitoring, intervencie

Nozokomiálne nákazy
Varia

Miesto konania:

Tále, hotel Stupka, okres Brezno
Termín:
14.-16. november 2011
Prezentácia:
14.11.2011 od 9.00 hod.
Otvorenie konferencie:
14.11.2011 o 13.00 hod.
Ukončenie:
16.11.2011 o 13.00 hod.

Formy prezentácie:

prednášky, postery, (trvanie prednášok do 10 min s výnimkou vyžiadaných)

Technické vybavenie:

spätný projektor, multimediálna projekcia

Termín zaslania prihlášky a názvu príspevku:

aktívna účasť do: 31.8.2011 (vrátane názvu príspevku)

pasívna účasť do: 30.9.2011
Ivana Pásztorová, tel.: 048 4367 466

RÚVZ Banská Bystrica, odbor epidemiológie, Cesta k nemocnici č. 1

e-mail: ivana.pasztorova@vzbb.sk
Konferenčný poplatok:

členovia SEVS:                8 € (1 deň)         15 € (2 dni)        20 € (3 dni)

ostatní:                         10 € (1 deň)         20 € (2 dni)         30 € (3 dni)

Úhrada konferenčného poplatku:
prevodným príkazom na číslo účtu 4532-012/0200
variabilný symbol: 11110090
 
1. informáciu o podujatí si môžete stiahnuť tu.
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.