Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
    Semináre
    Konferencie
        XXIV. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XII. Červenkove dni
        XI. Červenkove dni
        X. Červenkove dni
        VIII. Červenkove dni
        XVI. Vakcinačný deň
        VII. Konferencia NRC
        VI. Konferencia NRC
        Nemocničné nákazy XIII. ročník
        Krst knihy
    Kampane
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Udalosti » Konferencie » XI. Červenkove dni

XI. Červenkove dni preventívnej medicíny

Typ podujatia:
Seminár s medzinárodnou účasťou
Odborný výbor:
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mimoriadny profesor
doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová. PhD.
Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
MUDr. Pavol Lokša
RNDr. MUDr. Ján Mikas
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Organizačný výbor:
MUDr. Mária Avdičová PhD.
MUDr. Viera Morihladková
MUDr. Jana Kerlik PhD.
Mgr. Katarína Francisciová
DAHE Ivana Pasztorová
DAHE Blažena Pohančaníková
Odborné témy:
Prevencia nemocničných nákaz, účinnosť opatrení.
NN - Výskyt, epidémie, kazuistiky.
Nákazy preventabilné očkovaním (výskyt, diagnostika, prevencia, dopad očkovania na zdravie obyvateľstva, plnenie NIP)
Epidémie, kazuistiky
Vektormi prenášané nákazy
Surveillance ARO a chrípky 
Varia
Miesto konania:
Banská Bystrica, hotel Dixon
Termín:
9. – 11. máj 2012
Prezentácia:
9.5.2012 od 9.00 hod.
Otvorenie konferencie:
9.5.2012 o 13.00 hod.
Ukončenie:
11.5.2012 o 13.00 hod.
Formy prezentácie:
prednášky, postery, (trvanie prednášok do 10 min s výnimkou vyžiadaných)
Technické vybavenie:
spätný projektor, multimediálna projekcia
Termín zaslania prihlášky a názvu príspevku:
aktívna účasť do: 10.3.2012 (vrátane názvu príspevku)
pasívna účasť do: 25.3.2012
Ivana Pásztorová, tel.: 048 4367 466
RÚVZ Banská Bystrica, odbor epidemiológie, Cesta k nemocnici č. 1
 
Prihlášky na ubytovanie: recepcia@dixon.sk (do poznámky pripísať „účasť na Červenkových dňoch“)
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.