Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
    Semináre
    Konferencie
        XXIV. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XII. Červenkove dni
        XI. Červenkove dni
        X. Červenkove dni
        VIII. Červenkove dni
        XVI. Vakcinačný deň
        VII. Konferencia NRC
        VI. Konferencia NRC
        Nemocničné nákazy XIII. ročník
        Krst knihy
    Kampane
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Udalosti » Konferencie » XII. Červenkove dni


XII. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY
1. informácia


Typ podujatia: Seminár s medzinárodnou účasťou
Odborný výbor: MUDr. Mária Avdičová, PhD.
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mimoriadny profesor
Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
MUDr. Pavol Lokša
RNDr. MUDr. Ján Mikas
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Organizačný výbor: MUDr. Mária Avdičová PhD.
MUDr. Viera Morihladková
MUDr. Pavol Lokša
MUDr. Lucia Šramková
DAHE Ivana Pasztorová
DAHE Blažena Pohančaníková
Odborné témy: Nákazy preventabilné očkovaním (výskyt, diagnostika, prevencia, dopad očkovania na zdravie obyvateľstva, plnenie NIP)
Alimentárne nákazy
Epidémie, kazuistiky
Surveillance chrípky a chrípke podobných ochorení
Survellance nemocničných nákaz
Epidemiológia chronických neprenosných ochorení 
Varia
Miesto konania: TÁLE – hotel STUPKA, okres Brezno
Termín: 22. – 24. apríla 2013
Prezentácia: 22.4.2013 od 9.00 hod.
Otvorenie konferencie: 22.4.2013 o 13.00 hod.
Ukončenie: 24.4.2013 o 13.00 hod.
Formy prezentácie: prednášky, postery, (trvanie prednášok do 10 min s výnimkou vyžiadaných)
Termín zaslania prihlášky a názvu príspevku: Aktívna účasť do 1.3.2013 (vrátane názvu príspevku)
Pasívna účasť do 22.3.2013
Ivana Pásztorová, tel.: 048 4367 466
RÚVZ Banská Bystrica, odbor epidemiológie, Cesta k nemocnici č. 1
e-mail: ivana.pasztorova@vzbb.sk
 
Prihlášky na ubytovanie: srecepcia@tale.sk  (do poznámky pripísať „účasť na Červenkových dňoch), tel.: 048 671 23 01, fax: 048 671 23 02
 
1. informáciu o podujatí si môžete stiahnuť tu (pdf).
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.