Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
    Semináre
    Konferencie
        XXIV. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny
        XII. Červenkove dni
        XI. Červenkove dni
        X. Červenkove dni
        VIII. Červenkove dni
        XVI. Vakcinačný deň
        VII. Konferencia NRC
        VI. Konferencia NRC
        Nemocničné nákazy XIII. ročník
        Krst knihy
    Kampane
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Udalosti » Konferencie » XVI. Vakcinačný deň
XVI. Vakcinačný deň Slovenskej republiky
Typ podujatia:
Odborná konferencia
Odborný program:
9.00 – 11.00 hod.
1. Otvorenie XVI. Vakcinačného dňa SR
2. Hudečková, H., Mikas, J.: Súčasná legislatíva v očkovaní na Slovensku
Diskusia.
3. Špániková, M.: Odmietanie očkovania z pohľadu primárneho pediatra
Diskusia.
4. Kasarda, M.: Vírusové ochorenia médií
Diskusia.
11.30 – 14.30 hod.
5. Panelová diskusia
Hlavná téma:
         očkovací kalendár na rok 2010 a legislatíva
         udržateľnosť NIP SR
         antivakcinačné aktivity
         aktuálne problémy očkovania v SR
6. Ukončenie a závery zo XVI. Vakcinačného dňa SR
Miesto konania:
Veľká zasadačka Mestského úradu v Žiline , Predmestská 1
Termín:
25.9.2010 od 9.00 hod. do 14. 30 hod.
Prezentácia:
25.9 2010 od 8.00 hod. do 9:00 hod.
Termín zaslania prihlášky:
17.9.2010
Konferenčný poplatok:
5 € pre členov SEaVS
10 € pre nečlenov
Úhrada konferenčného poplatku:
prevodným príkazom na číslo účtu 4532012/0200
variabilný symbol: 10-1118/090
 
Pozvánku a prihlášku na podujatie si môžete stiahnuť tu.
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.