Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
    Semináre
        Konzultačný deň Národných referenčných centier
    Konferencie
    Kampane
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Udalosti » Semináre » Konzultačný deň Národných referenčných centier
KONZULTAČNÝ DEŇ NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER
PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH OCHORENÍ V SR

Typ podujatia:
Seminár s medzinárodnou účasťou
Vedecký sekretariát:
mim. Prof. MUDr. Anna Egnerová, CSc.
MUDr. Zuzana Krištúfková
MUDr. Anna Petrovičová, CSc.
Ing. Zuzana Sirotná
doc. MUDr. Henrieta Hudečková , PhD, MPH
h.doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD, MPH
Organizačný výbor:
Ing. Zuzana Sirotná
Jana Halmová
Judita Gabíková
Miesto konania:
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2
Bratislava,  kongresová sála č.152/1    
Termín:
22. 5. 2007
Registrácia:
8,00 h. – 8,30 h.
Otvorenie:
8,30 h.   
Ukončenie:
16.00 h.
Formy prezentácie:
prednášky, postery, (trvanie prednášok 10 min.)
Technické vybavenie:
LCD projektor
Prihlášky a abstrakty posielajte na adresu:
Jana Halmová
ÚVZ SR
Trnavská č. 52
826 45 Bratislava
Tel.: 02/49284 278
Fax: 02/ 02/44 37 26 41
Termín zaslania prihlášky a abstraktu:
30.3.2007
Abstrakt je potrebné vyplniť podľa priloženej predlohy.
Zo súhrnov bude vydaný zborník.
Pre prihlásených do 30.3.2007 bude zabezpečené občerstvenie.
Informácie o konferencii možno získať na www.sea-sk.sk. Na tejto adrese bude 10.5.2007 zverejnený program podujatia a zoznam prihlásených.
Podujatie je hodnotené kreditmi SACCME
Odborné témy:
výsledky mikrobiologickej a epidemiologickej surveillance infekčných ochorení príslušných NRC
aplikácia nových laboratórnych metód v diagnostike prenosných ochorení
molekulárne biologické technológie a ich využitie v NRC
informácie o účasti na celoštátnych a medzinárodných projektoch
spolupráca v sieťach prenosných ochorení v rámci EÚ a SZO
Konferenčný poplatok:
členovia SEA ..................100,- Sk
ostatní 150,- Sk

Pozvánku si môžete stiahnuť tu.
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.