Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
    2023
    2022
    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2015
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuality » 2008

Chrípková sezóna 2007-2008

25. 8. 2008

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2007-2008

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2007-2008 v Slovenskej republike. Čitajte tu.
Vyhodnotenie očkovania v chrípkovej sezóne 2007-2008 v Slovenskej republike. Čítajte tu.

Zoonózy

7. 8. 2008

ECDC súhrnná správa o zoonózach

Súhrnnú správu o trendoch a prameňoch zoonóz, o pôvodcoch týchto nákaz a ich rezistencii na ATB a o epidémiách nákaz z potravín v EÚ v roku 2006 si môžete stiahnúť tu: 1.časť, 2.časť, 3.časť, 4.časť.

Clostridium difficile

6. 8. 2008

ECDC report

ECDC report o Clostridium difficile si môžete stiahnúť tu.

Osýpky v Európe

13. 6. 2008

Informácia o výskyte osýpok v Európe je zverejnená v časti Témy.

Definície

20. 5. 2008

Štandardné definície sledovaných prenosných chorôb

EÚ vydala novelizovanú verziu štandardných definícií prípadov sledovaných prenosných chorôb.
Dokument je zverejnený tu.

Konferencia

22. 4. 2008

Aktuálne problémy v terénnej epidemiológii

Čítať viac ...

Odborná konferencia

22. 4. 2008

Nemocničné nákazy, súčasnosť a prevencia

Čítať viac ...

Informácia

28. 3. 2008

Epidémia horúčky Dengue v Brazílii

Odborná konferencia

4. 2. 2008

NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR

Čítať viac ...

Správa

4. 2. 2008

 o rezistencii na vírus chrípky

Rezistencia na oseltamivir (Tamiflu) zistená v niektorých európskych vzorkách vírusu sezónnej chrípky
Predbežné výsledky zo sledovania citlivosti sezónnych chrípkových vírusov na antivirotíká v rámci projektu EK VIRGIL ukázali, že niektoré vírusy typu A (H1N1) cirkulujúce túto zimu sú rezistentné na oseltamivir (Tamiflu). V priebehu novembra a decembra 2007 bolo vyšetrených 148 vzoriek vírusov chrípky typu A (H1N1) získaných z desiatich európskych krajín, z toho 19 zo štyroch krajín bolo rezistentných na oseltamivir.
Dvanásť z uvedených 19 pozitívnych vzoriek pochádzalo z Nórska, kde bola najvyššia proporcia rezistentných vzoriek (12 zo 16 vyšetrených).  
Na základe týchto údajov  zatiaľ nie je možné hodnotiť aká je aktuálna celoeurópska úroveň rezistencie chrípkových vírusov na oseltamivir. Počet vyšetrených vzoriek je malý a len z limitovaného počtu krajín. Je priskoro uvažovať nakoľko intenzívna bude cirkulácia rezistentných kmeňov v Európe v priebehu tejto sezóny. Experti z ECDC , Európskej komisie a WHO v súčasnosti analyzujú závažnosť tohto zistenia. Je možné predpokladať, že proporcia rezistentných kmeňov v Európe je relatívne nízka. Zistilo sa , že tieto kmene sú plne citlivé na iné druhy antiviroík (Zanamivir, Amantadin) a ochorenia nimi vyvolané neboli klinicky závažnejšie. Avšak je potrebné zdôrazniť, že akýkoľvek druh vírusu chrípky A  môže spôsobiť vážne komplikácie až úmrtie u osôb s oslabenou imunitou, resp. s chronickými ochoreniami. Situácia je veľmi dôkladne monitorovaná. Experti nenavrhujú žiadne zmeny v protokoloch aplikácie antivirotík.

Žltá zimnica

29. 1. 2008

Informácia o výskyte žltej zimnice v Brazílii

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Brazílii informovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o výskyte žltej zimnice v Brazílii.

V prvej polovici januára bolo v Brazílii (BFR) zaznamenaných 27 podozrení na žltú zimnicu a 5 úmrtí. Všetci chorí sa nakazili v stredozemí BFR, vo vidieckych oblastiach v štáte Goiás. Žltá zimnica je vírusová infekcia, ktorú prenášajú komáre. Za rizikové oblasti sa považujú aj štáty Maranhao a Minas, Piauí, Bahía, Espírito Santo, Sao Paulo a  vnútrozemné oblasti štátov Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul.

V súvislosti so zvýšeným rizikom nákazy Ministerstvo zdravotníctva BFR odporúča očkovanie proti žltej zimnici všetkým turistom cestujúcim do Brazílie s výnimkou detí do 6 mesiacov veku, osôb s oslabeným imunitným systémom (AIDS, HIV) a osôb, ktoré sa podrobujú chemoterapii. Podrobné informácie o očkovaní poskytnú oddelenia pre cudzokrajné choroby.

EPIET

11. 1. 2008

European Programme for Intervention Epidemiology Training - 14. kohorta programu

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujem si Vám odovzdať informáciu z ECDC o otvorení výuky 14. kohorty programu EPIET (European Programme for Intervention Epidemiology Training), ktorý začne v septembri 2008.

Čítať viac ...


© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.