Hlavná stránka
Informačná časť
    Sieť VZ pre dohľad nad IO
    Ochorenia A-Z
    Legislatíva
    Témy
        Žltačka
        Nákazy preventabilné očkovaním
        Nákazy dýchacích ciest
        Chrípka
        Cestovanie
        Alimentárne nákazy
    Očkovanie
    Publikácie
    Trendy vývoja PO
Aktuálny výskyt
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Informačná časť » Témy » Cestovanie
Nárast výskytu osýpok v Európe: neočkovaní ľudia sú vystavení riziku
V roku 2007 viaceré európske krajiny zaznamenali vysoký počet prípadov osýpok.
V roku 2008 bola zaznamenaná epidémia osýpok v Rakúsku, Nemecku a Nórsku, v ktorej od 21.03.08 do 11.06.08 ochorelo takmer 380 osôb, prevažne študentov navštevujúcich tú istú školu v Salzburgu. V apríli a v máji bola hlásená epidémia 59 prípadov v Chorvátsku (Záhreb a Slavonski Brod a okolie). Do konca mája bolo laboratórne potvrdených viac ako 30 prípadov. Index case bolo rómske dieťa, ktoré spolu s matkou na ceste z Talianska do Nemecka navštívilo príbuzných v Záhrebe a v meste Slavonski Brod.
V predchádzajúcich mesiacoch bolo zistených viac ako 1000 ochorení v ďalších európskych krajinách (Švajčiarsko, Veľká Británia, Francúzsko, Dánsko, Španielsko). Lokálne úrady vyšetrujú jednotlivé prípady a prijímajú opatrenia ako je napríklad lekársky dohľad, izolácia osôb podozrivých z nákazy alebo z ochorenia, očkovacie akcie.
Milióny Európanov nie sú chránené pred osýpkami, ktoré môžu mať vážny klinický priebeh s ťažkými komplikáciami vrátane úmrtia. Neočkované osoby alebo osoby, ktoré neprekonali osýpky, sa môžu chrániť očkovaním.
Máloktorá krajina v Európe dosiahla 95 % zaočkovanosť svojej populácie, ktorá je potrebná na prevenciu epidémii a elimináciu tohto ochorenia. Túto nízku zaočkovanosť podmieňujú rôzne faktory. Niektorí ľudia odmietajú očkovanie, niektoré skupiny populácie sú ťažko dosiahnuteľné (kočujúce obyvateľstvo alebo náboženské skupiny). Výsledkom toho je značná proporcia populácie, ktorá je vystavená riziku nákazy.
Na Slovensku je zaočkovanosť proti osýpkam dlhodobo vyššia ako 98 % a výskyt osýpok je eliminovaný. Už viac rokov neboli zistené žiadne ochorenia. Ak sa takúto vysokú zaočkovanosť podarí dosiahnuť a udržať vo všetkých zdravotníckych obvodoch na Slovensku, zaniknú neimúnne skupiny obyvateľstva (napr. obyvateľstvo v niektorých rómskych osadách) a aj v prípade zavlečenia osýpok na naše územie nebude sa treba obávať ich ďalšieho šírenia.
Súčasné epidémie sú znepokojujúce aj vzhľadom na to, že cieľom WHO je do roka 2010 eliminovať osýpky v európskom regióne. Zlepšenie zaočkovanosti v európskych krajinách je základom prevencie súčasných a prevenciou budúcich epidémii.
 
aktualizované: jún 2008
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.