Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 1. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 1. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
49
Ambulancie - dospelí (D)
40
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
5527
5529
3589
12058
2761
29464
Chorobnosť ARO
3385,3
2269,9
1991,8
916,0
725,2
1260,6
Z nich CHPO
535
608
498
983
225
2849
Chorobnosť CHPO
327,7
249,6
276,4
74,7
59,1
121,9
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
75
40
14
56
29
214
Otitídy
80
53
10
33
8
184
Sinusitídy
38
92
46
143
41
360
Komplikácie spolu
193
185
70
232
78
758
%komplikácií z ARO
3,5
3,3
2,0
1,9
2,8
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
2989,3
2006,1
1493,3
1424,5
437,8
1348,3
20,8%
Trnavský kraj
4429,4
2845,9
2298,2
946,5
741,2
1394,4
13,5%
Trenčiansky kraj
4393,9
2948,1
2537,2
809,8
664,9
1277,7
9,8%
Nitriansky kraj
4108,2
2566,0
2120,1
1031,0
598,9
1311,3
9,6%
Žilinský kraj
3443,8
1784,5
1481,9
627,4
600,2
1039,4
-2,3%
Banskobystrický kraj
4316,0
3537,1
3356,3
877,2
1101,5
1541,3
30,8%
Prešovský kraj
1943,6
1158,2
1178,3
915,6
844,6
1020,5
-10,5%
Košický kraj
3486,2
2582,7
2180,7
753,8
509,1
1225,8
23,7%
Slovenská republika
3385,3
2269,9
1991,8
916,0
725,2
1260,6
9,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
88,4
62,7
81,8
116,2
34,0
95,2
-14,6%
Trnavský kraj
901,0
628,4
693,6
127,8
92,6
259,6
76,0%
Trenčiansky kraj
460,3
405,7
436,5
31,1
23,1
113,7
34,4%
Nitriansky kraj
389,9
335,5
214,0
117,0
64,2
146,0
-26,8%
Žilinský kraj
186,5
161,0
151,8
53,0
48,5
83,0
-13,3%
Banskobystrický kraj
633,9
417,0
683,0
106,8
141,4
213,1
84,0%
Prešovský kraj
144,2
103,3
93,2
36,3
33,7
57,9
-56,9%
Košický kraj
143,8
58,3
68,0
19,9
8,8
35,3
70,8%
Slovenská republika
327,7
249,6
276,4
74,7
59,1
121,9
2,2%
                                                                       
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2491,4
1733,1
501,3
2798,1
910,8
2361,8
23,6%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
1291,7
351,8
923,7
14,8%
Okres Bratislava III
4387,1
2694,3
1809,9
1332,3
579,6
1650,1
-14,1%
Okres Bratislava IV
1344,8
1361,5
1028,1
1322,8
258,2
1121,9
39,4%
Okres Bratislava V
4866,6
1736,8
1607,9
692,4
53,7
927,1
8,9%
Okres Malacky
1884,3
2383,3
2622,1
410,8
642,2
962,5
-17,7%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
301,7
334,7
342,9
-85,1%
Okres Senec
4284,2
2416,8
996,4
2670,2
590,4
2611,8
75,7%
Bratislavský kraj
2989,3
2006,1
1493,3
1424,5
437,8
1348,3
20,8%
Okres Dunajská Streda
4204,8
2628,7
2996,2
602,1
931,7
1229,9
-13,7%
Okres Galanta
5220,0
2433,7
1632,0
874,6
697,4
1316,8
128,3%
Okres Hlohovec
3365,9
3999,0
3711,1
1024,6
788,3
1719,4
67,2%
Okres Piešťany
3725,9
2555,8
2252,8
1566,8
482,9
1556,0
56,4%
Okres Senica
753,0
724,4
469,7
742,4
859,1
943,8
6,6%
Okres Skalica
7396,4
5060,0
1678,9
1067,2
883,8
1704,4
134,1%
Okres Trnava
4402,9
2938,9
2563,8
1052,8
530,6
1433,1
5,2%
Trnavský kraj
4429,4
2845,9
2298,2
946,5
741,2
1394,4
13,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
2362,9
2492,4
2244,3
1437,4
957,9
1596,4
-33,2%
Okres Ilava
3623,2
2826,6
3783,3
450,5
847,5
1243,1
28,7%
Okres Myjava
3055,8
2058,8
2220,9
735,3
698,6
1022,3
-18,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2714,5
2095,8
2000,9
572,8
986,0
1034,5
-22,6%
Okres Partizánske
3762,5
1328,9
1670,6
1389,6
385,9
1325,5
193,0%
Okres Považská Bystrica
6086,8
4288,2
3257,3
796,7
314,5
1432,4
74,7%
Okres Prievidza
4264,3
2443,0
1670,9
988,6
589,8
1247,9
25,9%
Okres Púchov
2793,0
2024,4
2210,7
546,5
936,7
1125,5
401,9%
Okres Trenčín
9309,6
5989,2
3648,3
472,1
494,2
1417,7
-17,7%
Trenčiansky kraj
4393,9
2948,1
2537,2
809,8
664,9
1277,7
9,8%
Okres Komárno
6105,1
3474,7
2516,5
834,2
586,4
1292,3
54,0%
Okres Levice
6459,8
6172,1
3988,2
1730,4
876,4
2283,1
-25,3%
Okres Nitra
5310,7
2410,6
2868,6
1197,4
577,4
1513,8
21,9%
Okres Nové Zámky
2130,8
1573,3
1386,9
615,7
421,1
808,6
-36,6%
Okres Šaľa
3417,4
1741,5
1617,5
722,2
354,2
1027,3
1,5%
Okres Topoľčany
1443,5
981,4
792,8
864,1
462,5
825,7
43,7%
Okres Zlaté Moravce
7501,2
4045,9
2807,5
1076,5
941,8
1671,5
28,3%
Nitriansky kraj
4108,2
2566,0
2120,1
1031,0
598,9
1311,3
9,6%
Okres Bytča
1814,6
1525,8
1312,6
273,8
178,8
697,1
7,5%
Okres Čadca
2443,4
1167,3
1169,9
290,9
443,0
650,7
-12,4%
Okres Dolný Kubín
5746,2
2159,2
2958,6
719,5
730,4
1416,3
-11,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
3485,1
1353,8
1089,5
457,9
611,5
892,1
7,3%
Okres Liptovský Mikuláš
2193,1
2315,8
2057,9
724,3
810,5
1041,8
40,3%
Okres Martin
5762,0
2827,8
2400,0
953,7
570,5
1730,0
21,9%
Okres Námestovo
4348,9
1898,6
1045,3
1369,9
1038,2
1688,9
-39,8%
Okres Ružomberok
2481,8
2182,9
1558,0
518,6
747,3
864,3
17,5%
Okres Turčianske Teplice
2625,3
1469,6
886,5
365,5
546,4
645,9
-39,0%
Okres Tvrdošín
4314,5
1646,9
1052,6
799,8
392,4
1200,8
-47,3%
Okres Žilina
1847,7
1090,8
951,2
641,9
515,8
753,4
19,3%
Žilinský kraj
3443,8
1784,5
1481,9
627,4
600,2
1039,4
-2,3%
Okres Banská Bystrica
5207,4
2372,3
2500,4
1239,3
1196,0
1608,0
-51,9%
Okres Banská Štiavnica
1968,9
1853,2
1964,1
603,5
1288,4
1007,6
13,9%
Okres Brezno
3029,5
4358,4
4535,7
1863,1
818,2
2216,8
56,1%
Okres Detva
1676,6
2146,0
1495,0
992,4
1562,5
1214,7
-8,2%
Okres Krupina
2851,0
1027,4
0,0
1140,1
3878,8
1748,8
-48,4%
Okres Lučenec
3005,1
2148,4
1897,0
563,0
429,6
951,8
51,5%
Okres Poltár
1586,0
1079,8
866,1
529,1
1045,4
769,6
-1,0%
Okres Revúca
3482,2
2544,5
1571,4
765,9
2034,6
1407,3
44,2%
Okres Rimavská Sobota
3712,1
3877,6
3520,7
603,6
933,2
1582,2
83,0%
Okres Veľký Krtíš
14188,7
9128,1
9961,7
1886,6
1699,9
4163,7
199,4%
Okres Zvolen
2722,2
2490,4
794,8
1159,4
828,8
1308,0
34,2%
Okres Žarnovica
3620,6
4187,6
5728,3
812,6
697,9
1655,0
23,9%
Okres Žiar nad Hronom
2886,9
2076,1
1372,4
576,2
480,9
841,4
-3,6%
Banskobystrický kraj
4316,0
3537,1
3356,3
877,2
1101,5
1541,3
30,8%
Okres Bardejov
2108,4
1436,0
1259,4
1137,4
1860,0
1386,5
-23,3%
Okres Humenné
1876,3
1412,3
1274,6
966,0
468,5
992,7
40,3%
Okres Kežmarok
532,8
500,9
771,4
387,2
245,9
440,9
-46,2%
Okres Levoča
1700,1
746,8
1720,8
341,2
220,4
702,3
-19,2%
Okres Medzilaborce
431,0
433,3
1741,3
1184,5
1189,6
1091,1
61,3%
Okres Poprad
677,1
611,1
338,8
931,8
349,1
712,2
-35,3%
Okres Prešov
8375,1
3536,9
2015,4
2541,9
734,6
2890,7
-28,3%
Okres Sabinov
7342,9
2534,0
2332,4
1023,2
1382,7
2250,9
-13,0%
Okres Snina
1223,5
898,5
1138,6
827,4
1092,7
899,2
79,4%
Okres Stará Ľubovňa
2722,7
1787,5
1934,7
729,5
451,5
1168,1
6,6%
Okres Stropkov
609,3
643,7
457,9
909,2
473,8
770,8
66,5%
Okres Svidník
1655,3
1082,7
512,7
761,6
757,0
823,0
-10,5%
Okres Vranov nad Topľou
314,3
431,1
744,8
605,1
468,4
556,5
-33,0%
Prešovský kraj
1943,6
1158,2
1178,3
915,6
844,6
1020,5
-10,5%
Okres Gelnica
1470,0
648,3
898,0
298,4
499,9
605,8
-25,3%
Okres Košice I
6644,0
4368,9
2189,0
1115,8
221,5
1812,1
32,7%
Okres Košice II
7265,3
4920,7
3644,9
1393,7
169,2
2016,9
28,9%
Okres Košice III
5781,6
7127,3
4822,2
370,7
278,2
1378,2
1,8%
Okres Košice IV
3839,5
2020,6
1507,9
749,7
142,6
1123,9
-10,0%
Okres Košice - okolie
3100,5
4262,6
3116,8
480,7
462,1
1285,2
-18,3%
Okres Michalovce
2795,0
2170,3
2196,6
637,4
861,9
1173,7
656,6%
Okres Rožňava
1311,8
996,5
885,4
369,1
651,7
596,3
-17,7%
Okres Sobrance
2827,7
943,2
814,5
161,6
295,5
477,0
229,6%
Okres Spišská Nová Ves
4350,5
721,6
631,5
688,3
643,8
905,3
-32,6%
Okres Trebišov
2947,8
2052,6
3693,7
1184,5
1065,1
1550,3
48,6%
Košický kraj
3486,2
2582,7
2180,7
753,8
509,1
1225,8
23,7%
Slovenská republika
3385,3
2269,9
1991,8
916,0
725,2
1260,6
9,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
171,8
0,0
125,3
166,8
82,8
146,3
-62,5%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
48,9
0,0
31,7
-32,6%
Okres Bratislava III
263,2
336,8
319,4
97,5
0,0
135,4
43,8%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
11,9
36,9
14,3
-
Okres Bratislava V
0,0
0,0
0,0
200,4
0,0
187,1
92,4%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
163,2
123,0
169,6
11,5%
Bratislavský kraj
88,4
62,7
81,8
116,2
34,0
95,2
-14,6%
Okres Dunajská Streda
1962,2
1188,6
1760,7
237,9
324,7
553,5
169,3%
Okres Galanta
499,8
208,6
91,9
72,2
28,5
106,8
-20,9%
Okres Hlohovec
156,6
512,7
596,4
76,8
83,0
180,7
-
Okres Piešťany
1364,4
1022,3
839,3
248,8
107,3
425,9
75,8%
Okres Senica
0,0
0,0
0,0
61,9
66,1
71,3
6,3%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
12,9
0,0
8,7
-
Okres Trnava
925,2
813,8
817,0
129,3
0,0
269,5
143,8%
Trnavský kraj
901,0
628,4
693,6
127,8
92,6
259,6
76,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
302,1
97,6
56,7
0,0
64,0
-42,8%
Okres Ilava
1102,7
1291,2
1811,2
76,2
124,6
431,3
64,1%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
10,7
30,4
13,5
-24,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Partizánske
188,1
0,0
0,0
13,9
0,0
17,6
-
Okres Považská Bystrica
1320,0
972,6
712,5
31,9
0,0
209,6
43,0%
Okres Prievidza
595,7
300,4
211,8
13,5
18,1
82,1
158,3%
Okres Púchov
294,0
362,6
412,2
91,1
93,7
173,2
425,1%
Okres Trenčín
52,6
0,0
0,0
18,0
0,0
14,2
-82,9%
Trenčiansky kraj
460,3
405,7
436,5
31,1
23,1
113,7
34,4%
Okres Komárno
576,6
356,4
177,6
56,9
6,7
95,7
58,6%
Okres Levice
1048,7
985,5
554,9
416,6
167,8
458,5
42,5%
Okres Nitra
329,0
305,1
240,7
83,9
115,5
131,5
11,3%
Okres Nové Zámky
342,0
405,5
320,0
142,8
73,2
177,7
-74,0%
Okres Šaľa
120,6
79,2
0,0
57,0
0,0
46,8
-47,2%
Okres Topoľčany
199,1
130,8
107,1
11,0
0,0
35,1
3,9%
Okres Zlaté Moravce
187,5
54,7
0,0
45,8
68,5
57,1
-64,9%
Nitriansky kraj
389,9
335,5
214,0
117,0
64,2
146,0
-26,8%
Okres Bytča
245,2
88,0
41,0
0,0
0,0
41,0
199,5%
Okres Čadca
115,3
53,7
109,7
3,5
0,0
27,9
-73,0%
Okres Dolný Kubín
269,4
276,8
295,9
101,2
214,8
164,4
104,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
571,3
338,5
94,7
9,7
0,0
109,1
47,3%
Okres Liptovský Mikuláš
522,2
510,8
581,6
94,5
28,9
170,4
239,1%
Okres Martin
22,2
58,6
0,0
47,0
31,7
36,0
1,9%
Okres Námestovo
54,7
16,8
24,3
113,3
51,9
57,7
-65,5%
Okres Ružomberok
292,0
232,2
187,0
98,3
236,9
153,6
-15,1%
Okres Turčianske Teplice
358,0
419,9
266,0
30,5
28,8
95,7
-
Okres Tvrdošín
311,9
435,0
570,2
71,8
0,0
194,5
-47,3%
Okres Žilina
59,6
64,2
69,2
45,6
0,0
41,2
24,3%
Žilinský kraj
186,5
161,0
151,8
53,0
48,5
83,0
-13,3%
Okres Banská Bystrica
86,8
60,8
0,0
120,9
42,7
98,0
-64,0%
Okres Banská Štiavnica
829,0
712,8
683,2
89,0
99,1
227,9
100,7%
Okres Brezno
0,0
161,4
206,2
465,8
387,6
376,1
-
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
40,7
64,6
39,7
-
Okres Lučenec
101,3
0,0
172,5
115,8
94,3
111,1
4,1%
Okres Poltár
83,5
93,9
0,0
0,0
27,5
20,3
-66,6%
Okres Revúca
94,1
193,3
98,2
86,8
522,2
175,9
5,0%
Okres Rimavská Sobota
108,4
145,6
177,5
51,5
83,3
82,3
-20,6%
Okres Veľký Krtíš
5402,1
2904,4
4645,6
545,6
516,0
1494,1
1189,3%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žarnovica
724,1
251,3
872,9
15,6
0,0
145,0
-4,9%
Okres Žiar nad Hronom
133,2
112,2
140,8
0,0
0,0
23,9
-45,7%
Banskobystrický kraj
633,9
417,0
683,0
106,8
141,4
213,1
84,0%
Okres Bardejov
347,0
267,2
166,3
103,8
155,0
149,3
-66,7%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
13,0
0,0
7,8
-63,6%
Okres Kežmarok
0,0
0,0
0,0
5,9
0,0
2,8
-97,4%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Poprad
0,0
0,0
0,0
130,7
43,6
76,1
-22,6%
Okres Prešov
115,5
230,7
159,1
24,8
0,0
75,8
-5,8%
Okres Sabinov
1517,5
556,2
618,8
38,6
0,0
409,3
-20,7%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Stará Ľubovňa
143,3
263,7
300,9
37,7
19,6
108,9
-36,8%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Prešovský kraj
144,2
103,3
93,2
36,3
33,7
57,9
-56,9%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
273,5
333,3
151,4
-
Okres Košice I
0,0
0,0
0,0
29,8
0,0
15,9
-
Okres Košice II
204,1
173,7
120,2
41,1
0,0
61,4
-3,6%
Okres Košice III
160,6
65,4
102,6
0,0
0,0
18,4
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
241,6
56,1
42,7
5,0
0,0
30,4
367,2%
Okres Michalovce
268,7
106,7
104,6
17,5
0,0
55,2
-
Okres Rožňava
25,2
15,3
0,0
0,0
0,0
3,8
16,2%
Okres Sobrance
883,7
104,8
135,7
28,5
0,0
90,1
-
Okres Spišská Nová Ves
145,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,4
-90,5%
Okres Trebišov
79,7
105,3
243,5
8,7
0,0
37,4
-42,9%
Košický kraj
143,8
58,3
68,0
19,9
8,8
35,3
70,8%
Slovenská republika
327,7
249,6
276,4
74,7
59,1
121,9
2,2%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.