Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 11. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 11. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
65
Ambulancie - dospelí (D)
55
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
10299
13993
9470
19977
4358
58097
Chorobnosť ARO
4744,0
4320,2
3952,4
1117,8
843,1
1845,4
Z nich CHPO
1543
2484
1705
2114
335
8181
Chorobnosť CHPO
710,7
766,9
711,6
118,3
64,8
259,9
Úmrtia
1
0
0
0
0
1
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
63
78
23
121
40
325
Otitídy
151
116
36
56
11
370
Sinusitídy
117
211
161
270
44
803
Komplikácie spolu
331
405
220
447
95
1498
%komplikácií z ARO
3,2
2,9
2,3
2,2
2,2
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4431,8
3919,3
2824,4
1381,7
616,4
1656,1
-5,4%
Trnavský kraj
5582,2
4547,0
4001,6
1142,0
858,3
1831,8
4,3%
Trenčiansky kraj
5507,7
5404,9
4718,9
1112,7
853,5
1943,6
-5,4%
Nitriansky kraj
5419,7
4692,6
4029,7
1245,6
838,3
1858,8
-3,5%
Žilinský kraj
5960,6
5427,2
4854,4
922,6
905,3
2159,4
3,4%
Banskobystrický kraj
6156,6
5629,6
4928,8
1007,4
874,2
2122,1
1,8%
Prešovský kraj
2907,9
2398,3
2561,3
1057,3
930,6
1477,2
1,7%
Košický kraj
3641,3
3188,5
3211,7
992,4
617,1
1501,8
-4,9%
Slovenská republika
4744,0
4320,2
3952,4
1117,8
843,1
1845,4
-0,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
461,1
332,9
177,8
124,7
57,7
148,2
-17,8%
Trnavský kraj
1290,7
1231,9
1030,6
165,0
76,9
366,8
9,2%
Trenčiansky kraj
653,2
899,1
735,0
124,0
100,7
261,6
-11,9%
Nitriansky kraj
766,5
962,1
835,6
164,1
68,9
288,8
-5,3%
Žilinský kraj
1036,6
1081,0
1106,2
103,9
58,5
371,1
1,3%
Banskobystrický kraj
965,2
996,2
898,8
87,6
63,5
305,1
-24,2%
Prešovský kraj
399,8
300,6
323,5
94,5
57,5
159,4
-13,4%
Košický kraj
305,9
306,2
279,3
56,9
12,6
108,7
-6,2%
Slovenská republika
710,7
766,9
711,6
118,3
64,8
259,9
-7,1%
                                                                       
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
3386,2
1250,7
2433,8
2,0%
Okres Bratislava II
10283,4
7728,7
4126,5
1465,3
412,5
1974,0
0,3%
Okres Bratislava III
2105,8
2020,7
4152,0
1352,8
574,5
1273,6
-35,3%
Okres Bratislava IV
2586,2
2496,1
2398,9
1974,1
503,4
1974,4
13,7%
Okres Bratislava V
7397,2
6054,1
4888,0
674,2
241,7
1317,8
-6,2%
Okres Malacky
1668,9
2105,3
1139,2
1216,5
1109,2
1303,3
-30,7%
Okres Pezinok
3916,0
6508,5
3590,1
663,8
223,1
2083,7
94,7%
Okres Senec
2088,6
1546,8
1062,9
1090,3
811,8
1158,9
-22,0%
Bratislavský kraj
4431,8
3919,3
2824,4
1381,7
616,4
1656,1
-5,4%
Okres Dunajská Streda
4133,7
3090,2
3033,4
718,2
353,0
1234,1
-12,1%
Okres Galanta
5192,3
3685,3
3149,1
1049,8
616,8
1579,6
-6,2%
Okres Hlohovec
6575,3
3486,3
3843,6
1184,6
892,0
1765,5
25,9%
Okres Piešťany
7591,8
6596,3
5094,5
1929,6
1512,4
2796,3
22,1%
Okres Senica
4057,7
3004,8
3096,2
1045,8
934,7
1580,8
11,2%
Okres Skalica
6656,8
2981,1
2340,3
1365,8
972,7
1702,8
-27,8%
Okres Trnava
6510,0
6963,8
5732,7
1158,1
966,5
2206,0
20,0%
Trnavský kraj
5582,2
4547,0
4001,6
1142,0
858,3
1831,8
4,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
11972,3
8610,3
10733,8
1368,0
979,2
3031,1
-11,0%
Okres Ilava
4127,3
3433,8
3887,9
784,2
992,3
1506,1
-13,7%
Okres Myjava
4767,0
4411,8
5400,4
752,6
550,5
1432,1
-9,9%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3628,7
4439,7
4668,8
864,9
820,3
1711,4
1,4%
Okres Partizánske
5267,6
5466,4
4556,2
1201,0
459,4
1913,3
-6,1%
Okres Považská Bystrica
4293,4
4073,6
4378,9
1208,6
756,7
1824,8
-13,0%
Okres Prievidza
6932,1
7522,5
4832,3
1359,1
1102,6
2369,1
0,0%
Okres Púchov
4480,0
3522,2
3511,5
1024,7
1046,0
1594,7
-13,1%
Okres Trenčín
5768,1
5911,8
4161,8
1053,2
690,7
1851,7
-4,9%
Trenčiansky kraj
5507,7
5404,9
4718,9
1112,7
853,5
1943,6
-5,4%
Okres Komárno
7289,1
4616,8
3681,9
902,9
846,5
1533,6
-12,7%
Okres Levice
6104,9
4279,0
3315,9
1327,1
638,8
1798,6
-15,8%
Okres Nitra
5868,8
5097,7
4558,6
1430,5
1062,1
2153,8
-4,6%
Okres Nové Zámky
5143,0
5376,8
4624,6
1139,4
597,9
1963,7
-2,1%
Okres Šaľa
3678,7
3047,6
2780,1
1447,0
873,8
1665,9
-23,5%
Okres Topoľčany
3384,8
3091,3
2292,7
1051,5
657,7
1351,4
26,7%
Okres Zlaté Moravce
7635,1
7576,3
7162,0
1374,3
1198,7
2599,2
40,7%
Nitriansky kraj
5419,7
4692,6
4029,7
1245,6
838,3
1858,8
-3,5%
Okres Bytča
3874,4
5252,3
3281,4
466,4
822,6
1854,4
5,5%
Okres Čadca
4729,4
4760,8
4301,2
738,7
842,2
1814,0
9,0%
Okres Dolný Kubín
7093,0
6809,8
6582,8
1017,9
1031,1
2635,6
18,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
5142,0
4815,8
5318,7
795,6
1063,1
2101,3
6,1%
Okres Liptovský Mikuláš
7727,6
5558,5
4686,2
762,7
723,6
1886,7
11,9%
Okres Martin
7526,9
5970,7
4634,9
1494,3
1014,2
2723,4
5,3%
Okres Námestovo
5579,8
4145,8
4904,4
842,7
1628,0
2458,0
-0,8%
Okres Ružomberok
5298,4
5339,6
5229,7
653,7
873,0
1861,2
-0,1%
Okres Turčianske Teplice
4653,9
3778,9
2659,6
842,7
977,9
1435,3
-14,0%
Okres Tvrdošín
6193,3
5459,9
4736,8
1314,4
1521,9
2492,4
4,7%
Okres Žilina
5500,4
6147,4
5107,5
896,1
458,4
2074,3
-3,8%
Žilinský kraj
5960,6
5427,2
4854,4
922,6
905,3
2159,4
3,4%
Okres Banská Bystrica
5303,9
4883,1
4126,4
1596,0
1179,0
2333,8
23,6%
Okres Banská Štiavnica
2797,9
2209,6
4440,6
771,7
1024,1
1313,4
2,8%
Okres Brezno
3483,9
4891,0
2164,8
993,2
215,3
1735,7
-44,2%
Okres Detva
524,0
1238,1
1521,7
1104,8
925,9
938,7
-39,8%
Okres Krupina
4846,8
4395,0
2140,3
549,7
193,9
1854,8
-34,0%
Okres Lučenec
9724,3
7846,0
6740,6
697,0
430,8
2178,4
35,4%
Okres Poltár
7679,5
7464,8
8061,3
896,7
1238,0
2617,5
103,0%
Okres Revúca
5599,8
4928,0
4174,1
838,3
1191,6
1956,9
-22,1%
Okres Rimavská Sobota
2953,4
2949,1
2337,3
738,4
1187,7
1465,4
-23,7%
Okres Veľký Krtíš
18093,9
12296,6
10919,5
1581,4
355,1
4399,4
8,7%
Okres Zvolen
9300,8
8041,9
7748,9
1644,9
899,8
2869,8
20,0%
Okres Žarnovica
6661,8
6197,7
5128,2
718,8
462,1
1765,3
-11,6%
Okres Žiar nad Hronom
3597,5
4741,3
4082,0
754,3
1038,3
1472,0
-2,2%
Banskobystrický kraj
6156,6
5629,6
4928,8
1007,4
874,2
2122,1
1,8%
Okres Bardejov
4823,1
3319,3
3528,8
1194,3
1823,6
2008,4
-7,1%
Okres Humenné
1892,5
2271,0
2600,1
983,2
718,4
1227,7
7,4%
Okres Kežmarok
1765,2
1611,9
2317,2
1130,9
225,4
1273,5
6,1%
Okres Levoča
3016,5
3417,9
4774,1
1396,3
395,6
2053,8
0,7%
Okres Medzilaborce
1149,4
1386,5
995,0
609,2
892,2
809,2
-5,8%
Okres Poprad
2993,6
2607,2
2777,8
1151,6
605,9
1502,0
-3,4%
Okres Prešov
5551,3
4015,3
3977,8
1911,1
1635,6
2569,5
6,2%
Okres Sabinov
6645,3
4380,4
3284,5
2547,3
648,7
3207,4
-2,2%
Okres Snina
2178,2
2072,6
2152,9
565,4
936,6
973,3
9,0%
Okres Stará Ľubovňa
2653,5
2369,2
2624,7
791,1
765,6
1348,9
23,3%
Okres Stropkov
1624,7
1170,4
992,1
665,7
562,6
785,0
-6,1%
Okres Svidník
2993,4
1953,9
1709,1
904,4
1135,5
1239,0
-12,7%
Okres Vranov nad Topľou
914,5
827,1
926,8
614,8
470,0
683,6
-21,1%
Prešovský kraj
2907,9
2398,3
2561,3
1057,3
930,6
1477,2
1,7%
Okres Gelnica
2089,0
2431,1
3183,7
746,0
1399,7
1521,2
-13,8%
Okres Košice I
7901,8
5115,8
3777,0
2574,7
478,6
2803,8
13,5%
Okres Košice II
3836,7
3936,6
4165,6
1313,6
530,6
1534,5
-29,4%
Okres Košice III
4680,3
4427,7
5276,5
506,2
248,4
1300,1
15,8%
Okres Košice IV
2865,3
3912,3
2810,1
1034,3
124,7
1305,4
-1,9%
Okres Košice - okolie
3483,0
3884,0
3778,6
669,1
770,2
1589,7
6,2%
Okres Michalovce
4238,5
2958,1
3406,9
1014,4
613,8
1418,9
1,6%
Okres Rožňava
2295,7
1824,3
2225,4
619,7
576,5
975,5
-9,5%
Okres Sobrance
7069,2
6288,2
3224,0
247,1
107,5
1309,1
6,1%
Okres Spišská Nová Ves
4423,0
3144,3
2683,9
1111,2
1068,2
1889,6
3,6%
Okres Trebišov
3038,0
2430,7
3057,1
838,1
872,0
1359,5
-9,5%
Košický kraj
3641,3
3188,5
3211,7
992,4
617,1
1501,8
-4,9%
Slovenská republika
4744,0
4320,2
3952,4
1117,8
843,1
1845,4
-0,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
245,8
152,5
189,8
-60,8%
Okres Bratislava II
1343,9
972,8
343,9
90,0
0,0
173,2
6,3%
Okres Bratislava III
526,5
1010,4
1596,9
119,4
0,0
172,1
-63,6%
Okres Bratislava IV
69,0
141,8
68,5
157,0
0,0
119,0
49,4%
Okres Bratislava V
1119,3
545,9
257,3
109,3
134,3
190,5
79,6%
Okres Malacky
215,3
198,6
54,2
96,0
116,8
113,6
-54,5%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
30,2
0,0
13,2
-65,0%
Okres Senec
0,0
48,3
66,4
104,5
24,6
76,7
-6,7%
Bratislavský kraj
461,1
332,9
177,8
124,7
57,7
148,2
-17,8%
Okres Dunajská Streda
1161,9
976,6
728,8
57,0
16,0
244,2
4,2%
Okres Galanta
971,8
973,5
551,7
66,9
0,0
236,4
-5,7%
Okres Hlohovec
156,6
153,8
530,2
243,3
145,2
233,8
3,6%
Okres Piešťany
2903,8
2555,8
2149,7
436,6
292,3
878,7
28,4%
Okres Senica
460,1
429,3
278,3
29,2
44,5
116,2
16,1%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
62,7
15,7
53,0
-63,8%
Okres Trnava
1641,0
1891,1
1688,0
277,0
75,8
546,7
26,0%
Trnavský kraj
1290,7
1231,9
1030,6
165,0
76,9
366,8
9,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
393,8
50,4
195,2
157,6
0,0
137,2
-54,8%
Okres Ilava
378,1
858,5
869,4
217,8
261,1
340,3
-12,3%
Okres Myjava
641,7
705,9
1122,2
59,9
19,0
186,3
-9,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
128,7
135,7
32,0
0,0
41,6
-59,5%
Okres Partizánske
517,3
453,0
455,6
59,6
0,0
139,7
-44,8%
Okres Považská Bystrica
896,0
1125,3
881,0
138,8
108,1
329,8
26,3%
Okres Prievidza
1444,9
2055,8
1427,7
189,0
178,2
500,0
23,5%
Okres Púchov
448,0
587,0
428,2
118,4
187,3
209,4
-47,7%
Okres Trenčín
392,7
457,4
273,2
49,6
36,0
114,7
-43,8%
Trenčiansky kraj
653,2
899,1
735,0
124,0
100,7
261,6
-11,9%
Okres Komárno
370,0
729,0
323,0
75,6
58,2
137,1
-45,5%
Okres Levice
1206,8
965,5
821,6
342,6
103,6
421,3
-16,3%
Okres Nitra
502,3
514,9
519,1
146,2
87,0
213,7
3,5%
Okres Nové Zámky
1546,6
2286,3
1964,7
232,7
36,9
628,5
13,1%
Okres Šaľa
603,1
633,3
758,2
210,0
93,2
265,8
-14,0%
Okres Topoľčany
174,2
196,3
235,7
19,8
0,0
52,7
5,4%
Okres Zlaté Moravce
1071,6
1171,6
907,2
200,4
154,1
368,9
54,6%
Nitriansky kraj
766,5
962,1
835,6
164,1
68,9
288,8
-5,3%
Okres Bytča
343,3
410,8
656,3
0,0
0,0
168,6
-47,9%
Okres Čadca
889,5
1262,8
1032,3
34,6
0,0
329,1
-7,1%
Okres Dolný Kubín
1257,0
1716,3
1738,2
190,1
140,6
579,0
55,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
881,5
1102,4
1421,0
15,2
0,0
358,6
-9,3%
Okres Liptovský Mikuláš
2067,1
1845,9
1689,2
66,8
67,8
471,7
32,6%
Okres Martin
500,6
439,6
333,3
198,4
40,6
235,1
4,4%
Okres Námestovo
41,0
63,0
54,7
28,1
0,0
35,1
-77,6%
Okres Ružomberok
1807,0
1422,6
1647,3
160,6
261,9
540,4
24,5%
Okres Turčianske Teplice
596,7
769,8
620,6
71,1
57,5
191,4
-48,4%
Okres Tvrdošín
1069,3
1251,8
1203,0
290,8
47,6
508,9
-24,9%
Okres Žilina
1666,8
1658,0
1857,3
60,5
0,0
499,6
9,8%
Žilinský kraj
1036,6
1081,0
1106,2
103,9
58,5
371,1
1,3%
Okres Banská Bystrica
289,3
794,1
367,7
164,4
51,3
239,7
15,2%
Okres Banská Štiavnica
414,5
356,4
768,6
188,0
264,3
269,9
-22,4%
Okres Brezno
302,9
484,3
309,3
34,2
0,0
149,4
-29,3%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
37,4
57,9
23,7
-60,4%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
1606,3
2145,2
1596,5
57,2
0,0
403,3
-29,3%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
161,4
110,0
111,4
-58,1%
Okres Revúca
2399,9
1546,0
2258,9
19,5
45,8
545,6
-41,1%
Okres Rimavská Sobota
379,3
418,7
325,4
41,7
212,1
179,7
-10,6%
Okres Veľký Krtíš
6248,3
5356,2
4597,7
391,2
109,3
1636,5
4,2%
Okres Zvolen
151,2
259,4
132,5
7,2
0,0
43,5
-46,4%
Okres Žarnovica
362,1
125,6
600,1
0,0
0,0
70,9
-74,0%
Okres Žiar nad Hronom
222,1
224,4
281,5
38,4
32,8
76,1
-60,6%
Banskobystrický kraj
965,2
996,2
898,8
87,6
63,5
305,1
-24,2%
Okres Bardejov
1656,6
774,1
821,5
190,4
200,6
416,5
-32,8%
Okres Humenné
30,5
91,6
114,0
39,2
0,0
42,7
-7,1%
Okres Kežmarok
193,7
307,0
331,0
79,2
0,0
140,5
-17,6%
Okres Levoča
0,0
0,0
110,2
302,1
0,0
157,4
-5,9%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
451,4
570,3
654,9
67,1
51,6
201,1
-3,8%
Okres Prešov
128,4
149,5
206,3
213,9
17,2
166,7
-19,2%
Okres Sabinov
1431,9
950,2
999,6
142,6
162,2
630,7
79,3%
Okres Snina
0,0
135,9
0,0
14,9
0,0
21,6
133,3%
Okres Stará Ľubovňa
367,8
306,2
331,0
74,3
127,6
164,6
10,9%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
87,5
113,9
17,9
44,5
36,4
74,2%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
45,5
29,4
30,3
-55,1%
Prešovský kraj
399,8
300,6
323,5
94,5
57,5
159,4
-13,4%
Okres Gelnica
174,1
283,6
122,4
194,0
150,0
188,5
-49,9%
Okres Košice I
432,1
163,7
490,5
341,4
0,0
280,4
48,7%
Okres Košice II
163,3
463,1
400,5
61,7
0,0
84,0
-32,3%
Okres Košice III
68,8
224,2
351,8
7,1
0,0
45,9
-54,5%
Okres Košice IV
57,3
429,9
0,0
27,8
0,0
57,9
-16,7%
Okres Košice - okolie
80,5
238,4
128,1
49,6
0,0
74,7
-3,3%
Okres Michalovce
506,8
366,0
448,3
39,3
26,1
109,5
-15,4%
Okres Rožňava
126,1
76,7
119,6
0,0
0,0
26,0
12,6%
Okres Sobrance
2430,0
2358,1
678,7
19,0
0,0
390,4
315,6%
Okres Spišská Nová Ves
1160,1
670,1
671,0
32,4
66,8
318,2
5,3%
Okres Trebišov
132,1
149,6
249,9
10,6
9,8
54,6
37,8%
Košický kraj
305,9
306,2
279,3
56,9
12,6
108,7
-6,2%
Slovenská republika
710,7
766,9
711,6
118,3
64,8
259,9
-7,1%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.