Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 12 k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 12. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
64
Ambulancie - dospelí (D)
54
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9807
13188
8755
17062
3716
52528
Chorobnosť ARO
4561,3
4111,2
3689,5
966,5
727,9
1688,4
Z nich CHPO
1339
2150
1427
1671
302
6889
Chorobnosť CHPO
622,8
670,2
601,4
94,7
59,2
221,4
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
58
86
52
105
44
345
Otitídy
137
115
31
61
12
356
Sinusitídy
114
201
185
236
48
784
Komplikácie spolu
309
402
268
402
104
1485
%komplikácií z ARO
3,2
3,0
3,1
2,4
2,8
2,8
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4484,9
4162,9
3086,6
1247,1
413,5
1647,8
-0,5%
Trnavský kraj
5004,5
4462,7
3612,4
981,6
713,9
1659,6
-9,4%
Trenčiansky kraj
4771,6
5135,6
4389,5
996,1
787,1
1781,7
-8,3%
Nitriansky kraj
6042,1
5191,7
4345,3
1057,4
652,6
1858,4
0,0%
Žilinský kraj
5433,7
4392,7
4026,3
851,5
857,0
1817,3
-15,8%
Banskobystrický kraj
5769,9
5201,5
4754,2
875,4
878,7
1867,8
-12,0%
Prešovský kraj
2856,7
2341,4
2231,2
780,0
743,3
1267,1
-14,2%
Košický kraj
3753,6
3300,4
3390,7
909,0
528,5
1474,2
-1,8%
Slovenská republika
4561,3
4111,2
3689,5
966,5
727,9
1688,4
-8,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
233,9
243,8
151,1
97,4
33,8
109,4
-26,2%
Trnavský kraj
903,1
866,0
688,3
145,0
49,3
274,3
-25,2%
Trenčiansky kraj
614,5
1177,8
875,2
91,7
48,5
268,4
2,6%
Nitriansky kraj
890,3
919,0
931,8
130,6
51,8
286,0
-1,0%
Žilinský kraj
846,7
798,2
694,1
87,0
96,4
270,4
-27,2%
Banskobystrický kraj
906,5
660,0
700,4
95,7
114,8
246,5
-19,2%
Prešovský kraj
456,7
397,2
308,8
62,9
51,6
159,4
0,0%
Košický kraj
184,0
223,9
256,3
30,2
8,1
73,7
-32,1%
Slovenská republika
622,8
670,2
601,4
94,7
59,2
221,4
-14,8%
                                                                      
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
3672,9
793,1
2433,8
0,0%
Okres Bratislava II
8720,4
7499,0
3817,1
1282,7
365,5
1930,5
-2,2%
Okres Bratislava III
6229,7
6314,7
5323,1
1724,2
304,2
2439,4
91,5%
Okres Bratislava IV
2048,3
1838,0
1274,8
2067,7
645,5
1993,7
1,0%
Okres Bratislava V
6667,2
6153,4
5595,4
635,5
228,2
1278,1
-3,0%
Okres Malacky
2512,3
2350,2
2079,6
670,1
338,9
977,3
-25,0%
Okres Pezinok
3225,0
4216,7
2847,3
347,0
167,3
1081,4
-48,1%
Okres Senec
2766,9
2980,7
2546,4
920,5
516,6
1366,2
17,9%
Bratislavský kraj
4484,9
4162,9
3086,6
1247,1
413,5
1647,8
-0,5%
Okres Dunajská Streda
4669,9
3483,7
3486,4
681,3
166,4
1291,9
4,7%
Okres Galanta
3678,0
3613,1
2921,0
795,0
505,7
1355,8
-14,2%
Okres Hlohovec
5088,1
3685,0
3230,6
1129,0
746,8
1719,6
-2,6%
Okres Piešťany
4480,8
4915,0
3635,7
1405,5
965,9
1932,5
-30,9%
Okres Senica
4434,1
3353,6
2609,2
1046,3
1077,5
1552,1
-1,8%
Okres Skalica
8822,9
7161,3
3532,2
1047,8
906,5
2342,2
37,6%
Okres Trnava
5288,3
5701,4
4981,1
1067,3
874,7
1853,2
-16,0%
Trnavský kraj
5004,5
4462,7
3612,4
981,6
713,9
1659,6
-9,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
4725,9
4773,4
7181,9
1348,4
1300,9
2185,9
-27,9%
Okres Ilava
4287,1
3320,2
4476,1
563,6
882,1
1355,6
-10,0%
Okres Myjava
2979,4
3455,9
4997,1
1210,2
998,0
1638,6
14,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4178,5
4003,6
3546,9
1144,7
679,9
1694,9
-1,0%
Okres Partizánske
5393,0
5073,8
5062,4
640,7
357,3
1679,6
-12,2%
Okres Považská Bystrica
4898,8
6595,9
4947,1
867,1
352,8
1920,6
5,2%
Okres Prievidza
5231,0
5162,9
4475,3
1264,1
952,8
1960,1
-17,3%
Okres Púchov
3353,8
6499,6
2864,4
908,4
799,3
1759,1
10,3%
Okres Trenčín
6004,1
5433,6
3613,6
872,4
780,2
1740,1
-6,0%
Trenčiansky kraj
4771,6
5135,6
4389,5
996,1
787,1
1781,7
-8,3%
Okres Komárno
6250,5
4811,2
3857,2
874,1
625,5
1565,1
2,0%
Okres Levice
8190,4
6059,4
4334,9
1064,9
438,6
1938,2
7,8%
Okres Nitra
6993,2
5739,7
4513,5
1330,8
631,8
2205,9
2,4%
Okres Nové Zámky
5251,2
5123,3
4481,3
956,9
704,6
1886,9
-3,9%
Okres Šaľa
7759,5
5884,2
6065,6
1156,1
874,4
2127,6
27,7%
Okres Topoľčany
2414,1
2355,3
1885,6
855,3
585,4
1078,4
-20,2%
Okres Zlaté Moravce
7657,4
7867,1
6684,5
1043,8
740,0
2312,3
-11,0%
Nitriansky kraj
6042,1
5191,7
4345,3
1057,4
652,6
1858,4
0,0%
Okres Bytča
3433,1
3785,2
2789,2
312,9
122,6
1291,2
-30,4%
Okres Čadca
4143,7
3422,3
3664,6
492,3
595,9
1296,6
-28,5%
Okres Dolný Kubín
6464,5
5315,0
5818,5
1017,9
960,8
2409,0
-8,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
4170,7
3621,5
3126,3
520,7
709,6
1310,0
-37,7%
Okres Liptovský Mikuláš
6767,3
4965,3
4920,5
748,6
497,5
1601,1
-15,1%
Okres Martin
7526,9
5897,4
4396,8
1344,0
1075,1
2624,2
-3,6%
Okres Námestovo
5456,7
4082,8
4448,6
931,3
1600,5
2368,3
-3,7%
Okres Ružomberok
5114,6
4150,8
4288,3
693,0
1045,3
1755,0
-5,7%
Okres Turčianske Teplice
3580,0
3568,9
1773,0
863,0
805,3
1279,8
-10,8%
Okres Tvrdošín
4730,3
5127,0
3596,5
1510,1
2354,1
2426,2
-2,7%
Okres Žilina
4502,2
3184,3
2855,2
831,5
498,0
1376,9
-33,6%
Žilinský kraj
5433,7
4392,7
4026,3
851,5
857,0
1817,3
-15,8%
Okres Banská Bystrica
4339,5
3751,0
3922,1
1206,9
862,1
1858,2
-20,4%
Okres Banská Štiavnica
2694,3
2209,6
2391,1
672,7
858,9
1073,5
-18,3%
Okres Brezno
6286,2
6198,5
6803,6
724,1
430,6
2182,1
25,7%
Okres Detva
6916,2
4395,1
2963,4
926,9
976,6
1615,0
72,1%
Okres Krupina
6985,0
6250,0
4399,5
1099,4
193,9
3144,3
69,5%
Okres Lučenec
7293,2
6318,0
5365,9
768,1
458,5
1938,6
-11,0%
Okres Poltár
5843,1
4882,6
3331,1
851,9
1409,9
2014,2
-23,0%
Okres Revúca
4732,6
5300,7
3199,0
936,5
2117,4
2048,9
4,7%
Okres Rimavská Sobota
2860,1
3094,8
2366,9
868,0
1003,2
1343,5
-8,3%
Okres Veľký Krtíš
14895,4
8292,9
8928,6
1323,4
710,3
3225,7
-26,7%
Okres Zvolen
7622,1
7720,2
6676,0
1320,4
947,2
2445,0
-14,8%
Okres Žarnovica
6879,1
4983,2
4364,4
597,3
470,6
1600,4
-9,3%
Okres Žiar nad Hronom
3197,8
4538,7
5348,8
506,4
655,7
1344,5
-8,7%
Banskobystrický kraj
5769,9
5201,5
4754,2
875,4
878,7
1867,8
-12,0%
Okres Bardejov
5305,4
3712,9
3752,9
1122,0
1294,2
1996,5
-0,6%
Okres Humenné
2289,3
2307,6
1573,7
701,8
551,6
990,7
-19,3%
Okres Kežmarok
1453,1
1899,8
2074,8
886,4
439,1
1116,7
-12,3%
Okres Levoča
1794,6
2441,4
2644,1
771,6
630,4
1279,7
-37,7%
Okres Medzilaborce
2729,9
1733,1
3980,1
1046,3
594,8
1374,0
69,8%
Okres Poprad
2749,2
2751,6
2168,0
886,3
916,3
1519,8
1,2%
Okres Prešov
5833,7
3421,5
3023,2
1450,7
909,0
2030,1
-21,0%
Okres Sabinov
7342,9
4185,1
2856,1
1436,7
729,7
3004,4
-6,3%
Okres Snina
1270,6
1159,5
1733,1
500,9
815,2
758,0
-22,1%
Okres Stará Ľubovňa
3654,2
2446,9
2859,0
632,3
748,6
1394,9
3,4%
Okres Stropkov
1523,2
2165,3
1221,0
365,3
266,5
638,5
-18,7%
Okres Svidník
2511,4
1771,7
1495,4
681,8
857,2
993,9
-19,8%
Okres Vranov nad Topľou
954,4
1079,3
1210,2
377,8
393,0
584,6
-14,5%
Prešovský kraj
2856,7
2341,4
2231,2
780,0
743,3
1267,1
-14,2%
Okres Gelnica
2475,8
3025,4
3591,8
746,0
562,4
1566,4
3,0%
Okres Košice I
5741,2
4297,3
3433,6
2169,7
402,0
2327,2
-17,0%
Okres Košice II
4571,4
4747,1
6809,1
1426,4
351,0
1777,3
15,8%
Okres Košice III
4737,7
6473,4
6053,4
439,2
238,5
1378,2
6,0%
Okres Košice IV
3839,5
3654,3
2604,5
1107,9
21,4
1407,8
7,8%
Okres Košice - okolie
3937,1
3926,1
4174,7
660,8
545,5
1730,1
8,8%
Okres Michalovce
3260,8
1921,3
2266,3
957,7
700,3
1300,7
-8,3%
Okres Rožňava
2623,6
1855,0
2129,7
462,5
491,1
890,4
-8,7%
Okres Sobrance
5449,2
4628,8
4751,1
369,3
552,6
1267,8
-3,2%
Okres Spišská Nová Ves
4543,8
3402,1
3894,2
650,9
500,7
1461,8
-22,6%
Okres Trebišov
3521,9
3009,3
2729,1
877,2
897,9
1400,0
3,0%
Košický kraj
3753,6
3300,4
3390,7
909,0
528,5
1474,2
-1,8%
Slovenská republika
4561,3
4111,2
3689,5
966,5
727,9
1688,4
-8,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
300,4
61,0
198,0
4,3%
Okres Bratislava II
569,7
567,5
206,3
49,8
10,2
104,8
-39,5%
Okres Bratislava III
701,9
926,2
851,7
318,3
0,0
371,4
115,8%
Okres Bratislava IV
41,4
68,1
41,1
29,8
0,0
39,8
-66,5%
Okres Bratislava V
438,0
347,4
192,9
56,9
134,3
107,2
-43,8%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
107,6
0,0
65,4
-42,5%
Okres Pezinok
115,2
183,3
247,6
75,4
0,0
87,9
566,7%
Okres Senec
44,6
80,6
0,0
97,9
0,0
61,2
-20,2%
Bratislavský kraj
233,9
243,8
151,1
97,4
33,8
109,4
-26,2%
Okres Dunajská Streda
1363,0
787,1
531,8
135,8
0,0
275,7
12,9%
Okres Galanta
478,4
468,0
321,8
66,5
33,7
144,9
-38,7%
Okres Hlohovec
195,7
448,6
289,9
183,2
153,2
208,8
-10,7%
Okres Piešťany
1372,5
1572,8
1325,2
235,0
147,6
479,4
-45,4%
Okres Senica
418,3
402,4
382,7
58,3
13,0
121,7
4,7%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
45,3
0,0
24,7
-53,3%
Okres Trnava
1430,9
1719,2
1391,8
216,5
46,7
435,1
-20,4%
Trnavský kraj
903,1
866,0
688,3
145,0
49,3
274,3
-25,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
472,6
604,2
780,6
169,5
104,1
250,0
82,1%
Okres Ilava
202,5
942,2
1267,8
126,0
119,2
284,1
-16,5%
Okres Myjava
343,8
735,3
1052,0
15,2
0,0
132,1
-29,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
257,4
181,0
55,6
0,0
69,9
68,1%
Okres Partizánske
501,7
362,4
303,7
84,9
0,0
139,3
-0,3%
Okres Považská Bystrica
205,3
336,0
346,1
110,7
45,5
145,4
-55,9%
Okres Prievidza
1006,0
1763,8
1468,9
107,0
59,9
380,5
-23,9%
Okres Púchov
1960,0
3948,1
1332,3
48,6
50,0
673,4
221,6%
Okres Trenčín
453,1
645,0
436,5
59,5
27,2
153,8
34,1%
Trenčiansky kraj
614,5
1177,8
875,2
91,7
48,5
268,4
2,6%
Okres Komárno
784,9
725,5
685,2
152,8
85,3
245,6
79,2%
Okres Levice
1884,8
1483,1
1501,6
168,4
27,4
423,3
0,5%
Okres Nitra
479,4
466,9
553,7
111,5
62,6
191,5
-10,4%
Okres Nové Zámky
1298,4
1432,0
1205,2
166,3
66,2
440,2
-30,0%
Okres Šaľa
884,5
1029,1
1482,7
190,0
55,3
347,8
30,8%
Okres Topoľčany
248,9
229,0
235,7
13,2
0,0
55,4
5,1%
Okres Zlaté Moravce
1041,8
1397,2
1485,4
130,5
53,8
368,2
-0,2%
Nitriansky kraj
890,3
919,0
931,8
130,6
51,8
286,0
-1,0%
Okres Bytča
441,4
410,8
410,2
0,0
0,0
138,8
-17,7%
Okres Čadca
759,3
833,5
825,8
24,8
9,0
217,7
-33,9%
Okres Dolný Kubín
558,7
1181,1
1347,8
134,9
93,7
407,8
-29,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
1656,9
1083,1
1136,8
12,4
22,9
319,3
-10,9%
Okres Liptovský Mikuláš
1958,9
958,2
1144,3
63,3
56,5
293,6
-37,8%
Okres Martin
203,9
341,9
333,3
195,4
40,6
196,9
-16,2%
Okres Námestovo
369,2
289,8
127,6
17,2
0,0
109,5
211,5%
Okres Ružomberok
1470,1
1110,8
679,9
208,7
209,1
438,2
-18,9%
Okres Turčianske Teplice
358,0
1049,7
709,2
132,0
57,5
245,2
28,1%
Okres Tvrdošín
1143,6
1584,7
921,1
240,5
927,4
604,0
18,7%
Okres Žilina
1059,3
842,1
709,4
9,0
0,0
208,4
-58,3%
Žilinský kraj
846,7
798,2
694,1
87,0
96,4
270,4
-27,2%
Okres Banská Bystrica
144,7
202,8
214,5
52,8
0,0
81,4
-66,0%
Okres Banská Štiavnica
1554,4
1211,7
1622,5
108,8
33,0
377,8
40,0%
Okres Brezno
757,4
0,0
0,0
78,3
184,6
128,0
-14,3%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
42,1
130,2
55,2
133,3%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
2170,6
1263,6
1596,5
52,3
65,5
390,4
-3,2%
Okres Poltár
667,8
751,2
466,4
0,0
68,8
194,9
75,0%
Okres Revúca
268,9
552,2
224,5
257,3
907,5
390,3
-28,5%
Okres Rimavská Sobota
331,2
182,0
394,5
127,7
70,0
154,2
-14,2%
Okres Veľký Krtíš
5606,7
3443,3
3633,0
374,6
54,6
1159,2
-29,2%
Okres Zvolen
90,7
124,5
79,5
0,0
26,3
24,8
-42,9%
Okres Žarnovica
579,3
251,3
436,4
69,5
0,0
127,4
79,6%
Okres Žiar nad Hronom
394,8
598,5
375,4
31,4
21,9
119,9
57,6%
Banskobystrický kraj
906,5
660,0
700,4
95,7
114,8
246,5
-19,2%
Okres Bardejov
2285,7
1351,3
858,9
157,5
163,0
520,3
24,9%
Okres Humenné
0,0
36,6
0,0
10,7
12,8
11,7
-72,7%
Okres Kežmarok
48,4
397,2
399,0
90,5
0,0
140,7
0,1%
Okres Levoča
0,0
57,4
83,9
165,3
111,3
111,5
-29,2%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
407,3
600,6
503,3
45,5
65,4
236,7
17,7%
Okres Prešov
346,6
384,4
477,3
230,6
220,4
273,5
64,1%
Okres Sabinov
1174,9
1033,0
775,2
30,6
121,6
579,8
-8,1%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Stará Ľubovňa
358,3
366,3
408,4
32,6
34,0
147,6
-10,3%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Vranov nad Topľou
64,7
21,0
15,5
18,9
0,0
19,8
-34,7%
Prešovský kraj
456,7
397,2
308,8
62,9
51,6
159,4
0,0%
Okres Gelnica
232,1
378,2
653,1
149,2
62,5
233,7
24,0%
Okres Košice I
185,2
163,7
196,2
104,1
0,0
101,6
-63,8%
Okres Košice II
489,8
521,0
640,9
41,3
0,0
96,2
14,5%
Okres Košice III
321,2
392,3
205,2
62,7
39,7
110,3
140,0%
Okres Košice IV
0,0
343,9
342,7
33,3
0,0
73,9
27,5%
Okres Košice - okolie
35,8
112,2
170,8
16,5
0,0
43,8
-41,5%
Okres Michalovce
322,5
142,3
174,3
19,6
0,0
66,3
-39,5%
Okres Rožňava
25,2
76,7
47,9
0,0
0,0
13,9
-46,7%
Okres Sobrance
1767,3
1572,1
1470,6
0,0
0,0
296,3
-24,1%
Okres Spišská Nová Ves
338,4
274,9
157,9
24,3
0,0
81,6
-74,3%
Okres Trebišov
63,3
125,4
214,9
9,0
24,9
40,2
-26,3%
Košický kraj
184,0
223,9
256,3
30,2
8,1
73,7
-32,1%
Slovenská republika
622,8
670,2
601,4
94,7
59,2
221,4
-14,8%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.