Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 12 k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 12. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
64
Ambulancie - dospelí (D)
54
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9807
13188
8755
17062
3716
52528
Chorobnosť ARO
4561,3
4111,2
3689,5
966,5
727,9
1688,4
Z nich CHPO
1339
2150
1427
1671
302
6889
Chorobnosť CHPO
622,8
670,2
601,4
94,7
59,2
221,4
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
58
86
52
105
44
345
Otitídy
137
115
31
61
12
356
Sinusitídy
114
201
185
236
48
784
Komplikácie spolu
309
402
268
402
104
1485
%komplikácií z ARO
3,2
3,0
3,1
2,4
2,8
2,8
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4484,9
4162,9
3086,6
1247,1
413,5
1647,8
-0,5%
Trnavský kraj
5004,5
4462,7
3612,4
981,6
713,9
1659,6
-9,4%
Trenčiansky kraj
4771,6
5135,6
4389,5
996,1
787,1
1781,7
-8,3%
Nitriansky kraj
6042,1
5191,7
4345,3
1057,4
652,6
1858,4
0,0%
Žilinský kraj
5433,7
4392,7
4026,3
851,5
857,0
1817,3
-15,8%
Banskobystrický kraj
5769,9
5201,5
4754,2
875,4
878,7
1867,8
-12,0%
Prešovský kraj
2856,7
2341,4
2231,2
780,0
743,3
1267,1
-14,2%
Košický kraj
3753,6
3300,4
3390,7
909,0
528,5
1474,2
-1,8%
Slovenská republika
4561,3
4111,2
3689,5
966,5
727,9
1688,4
-8,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
233,9
243,8
151,1
97,4
33,8
109,4
-26,2%
Trnavský kraj
903,1
866,0
688,3
145,0
49,3
274,3
-25,2%
Trenčiansky kraj
614,5
1177,8
875,2
91,7
48,5
268,4
2,6%
Nitriansky kraj
890,3
919,0
931,8
130,6
51,8
286,0
-1,0%
Žilinský kraj
846,7
798,2
694,1
87,0
96,4
270,4
-27,2%
Banskobystrický kraj
906,5
660,0
700,4
95,7
114,8
246,5
-19,2%
Prešovský kraj
456,7
397,2
308,8
62,9
51,6
159,4
0,0%
Košický kraj
184,0
223,9
256,3
30,2
8,1
73,7
-32,1%
Slovenská republika
622,8
670,2
601,4
94,7
59,2
221,4
-14,8%
                                                                      
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
3672,9
793,1
2433,8
0,0%
Okres Bratislava II
8720,4
7499,0
3817,1
1282,7
365,5
1930,5
-2,2%
Okres Bratislava III
6229,7
6314,7
5323,1
1724,2
304,2
2439,4
91,5%
Okres Bratislava IV
2048,3
1838,0
1274,8
2067,7
645,5
1993,7
1,0%
Okres Bratislava V
6667,2
6153,4
5595,4
635,5
228,2
1278,1
-3,0%
Okres Malacky
2512,3
2350,2
2079,6
670,1
338,9
977,3
-25,0%
Okres Pezinok
3225,0
4216,7
2847,3
347,0
167,3
1081,4
-48,1%
Okres Senec
2766,9
2980,7
2546,4
920,5
516,6
1366,2
17,9%
Bratislavský kraj
4484,9
4162,9
3086,6
1247,1
413,5
1647,8
-0,5%
Okres Dunajská Streda
4669,9
3483,7
3486,4
681,3
166,4
1291,9
4,7%
Okres Galanta
3678,0
3613,1
2921,0
795,0
505,7
1355,8
-14,2%
Okres Hlohovec
5088,1
3685,0
3230,6
1129,0
746,8
1719,6
-2,6%
Okres Piešťany
4480,8
4915,0
3635,7
1405,5
965,9
1932,5
-30,9%
Okres Senica
4434,1
3353,6
2609,2
1046,3
1077,5
1552,1
-1,8%