Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 17. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 17. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
58
Ambulancie - dospelí (D)
47
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
6714
6855
4811
10224
2311
30915
Chorobnosť ARO
3456,5
2365,4
2244,1
657,9
514,2
1117,5
Z nich CHPO
758
893
604
608
119
2982
Chorobnosť CHPO
390,2
308,1
281,7
39,1
26,5
107,8
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
36
45
15
33
33
162
Otitídy
97
75
22
36
13
243
Sinusitídy
65
109
65
132
19
390
Komplikácie spolu
198
229
102
201
65
795
%komplikácií z ARO
2,9
3,3
2,1
2,0
2,8
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4477,2
2729,6
1890,1
823,8
288,8
1171,9
18,3%
Trnavský kraj
3670,1
2577,1
2176,9
652,3
410,8
1063,8
-1,0%
Trenčiansky kraj
4071,7
3013,9
2641,6
573,3
435,5
1114,5
-4,3%
Nitriansky kraj
4207,0
2874,2
2225,9
766,4
464,4
1157,7
-9,4%
Žilinský kraj
3914,8
2223,6
2290,3
546,7
624,8
1154,2
-1,0%
Banskobystrický kraj
3981,5
2972,6
3107,3
528,9
720,8
1229,5
-16,4%
Prešovský kraj
2159,6
1522,0
1623,3
625,9
624,6
950,3
-2,9%
Košický kraj
3122,0
1993,5
2125,5
664,3
341,9
1036,8
5,1%
Slovenská republika
3456,5
2365,4
2244,1
657,9
514,2
1117,5
-4,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
208,0
122,9
68,7
16,1
14,4
39,6
44,2%
Trnavský kraj
652,9
474,8
401,6
46,8
12,0
140,0
27,2%
Trenčiansky kraj
392,7
478,5
360,2
25,1
10,4
109,2
78,5%
Nitriansky kraj
625,3
523,8
383,1
59,4
31,2
143,0
-4,5%
Žilinský kraj
426,2
288,3
291,7
47,9
43,0
125,5
9,5%
Banskobystrický kraj
602,0
389,3
523,9
44,9
63,1
156,6
-7,8%
Prešovský kraj
184,7
101,5
87,5
21,2
14,8
50,4
-16,5%
Košický kraj
166,4
122,7
101,6
26,4
14,0
50,3
61,7%
Slovenská republika
390,2
308,1
281,7
39,1
26,5
107,8
10,4%
                                                                       
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
2171,0
640,6
1699,6
-1,4%
Okres Bratislava II
11656,4
6566,7
2991,7
750,0
257,5
1358,4
87,8%
Okres Bratislava III
3027,1
3536,2
2874,5
911,8
338,0
1249,5
-46,3%
Okres Bratislava IV
4827,6
2013,9
1439,3
826,3
229,5
1811,5
227,5%
Okres Bratislava V
4424,1
2842,1
2221,8
513,3
89,5
858,7
39,6%
Okres Malacky
1238,2
1628,6
1410,5
469,5
160,5
742,6
-22,8%
Okres Pezinok
1842,8
733,3
495,2
603,5
0,0
633,0
4,3%
Okres Senec
2677,7
3625,2
2325,0
1057,6
569,3
1243,7
-
Bratislavský kraj
4477,2
2729,6
1890,1
823,8
288,8
1171,9
18,3%
Okres Dunajská Streda
3288,8
2514,4
2326,8
503,5
200,1
921,7
3,9%
Okres Galanta
3139,7
1741,0
1559,5
566,9
280,9
838,2
-30,9%
Okres Hlohovec
391,4
512,7
1325,4
691,6
248,9
659,6
-7,1%
Okres Piešťany
3875,3
2696,2
2106,7
751,4
340,9
1120,3
9,9%
Okres Senica
3501,3
2462,9
2066,5
953,9
879,7
1306,1
23,9%
Okres Skalica
4684,4
3373,3
1780,6
414,0
407,9
1051,4
-6,7%
Okres Trnava
4226,7
3134,8
2773,1
675,6
484,2
1233,6
-4,3%
Trnavský kraj
3670,1
2577,1
2176,9
652,3
410,8
1063,8
-1,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
6695,0
4481,4
2797,3
957,0
562,0
1625,3
-2,2%
Okres Ilava
2981,0
2174,3
3148,6
309,2
426,5
902,5
-1,8%
Okres Myjava
2475,2
2647,1
3506,7
452,9
189,8
962,5
-25,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2067,3
2659,5
2823,0
676,2
613,0
1117,3
-14,3%
Okres Partizánske
5455,7
4953,0
3645,0
442,9
589,6
1336,5
53,8%
Okres Považská Bystrica
3408,6
2277,6
2166,1
426,5
129,7
788,4
-15,1%
Okres Prievidza
4444,6
2721,6
2567,1
620,3
445,7
1117,0
-8,7%
Okres Púchov
2597,0
4320,8
1911,0
412,9
624,5
999,6
16,1%
Okres Trenčín
6344,0
3244,5
2473,8
821,8
469,5
1448,9
3,4%
Trenčiansky kraj
4071,7
3013,9
2641,6
573,3
435,5
1114,5
-4,3%
Okres Komárno
4612,8
3519,3
1746,7
578,8
352,9
996,1
-24,9%
Okres Levice
3922,0
2733,8
1971,0
644,7
440,3
1003,5
-37,9%
Okres Nitra
6589,5
3634,2
3100,3
938,7
754,3
1589,0
11,6%
Okres Nové Zámky
3503,2
2654,0
2267,0
720,9
356,0
1093,3
-14,4%
Okres Šaľa
4342,1
3256,8
2599,6
964,3
282,8
1274,4
3,4%
Okres Topoľčany
1368,8
1194,0
857,1
648,1
354,1
690,5
-2,9%
Okres Zlaté Moravce
5801,7
4100,6
3342,2
891,5
637,6
1528,8
25,8%
Nitriansky kraj
4207,0
2874,2
2225,9
766,4
464,4
1157,7
-9,4%
Okres Bytča
1716,5
939,0
1025,4
141,9
178,8
505,7
-12,2%
Okres Čadca
2089,9
1273,8
1052,9
334,4
454,3
638,5
-27,9%
Okres Dolný Kubín
5387,1
2928,1
4142,0
751,6
515,5
1865,2
70,5%
Okres Kysucké Nové Mesto
1942,5
1184,6
1042,1
504,6
478,4
709,4
-12,5%
Okres Liptovský Mikuláš
4573,6
3114,9
2704,7
536,1
591,0
1131,4
-25,1%
Okres Martin
7619,6
3540,9
3000,0
1119,2
535,3
2180,8
2,3%
Okres Námestovo
4102,8
2432,1
2771,2
562,6
1916,6
1582,4
5,7%
Okres Ružomberok
3307,6
2377,5
3268,5
437,7
539,7
1094,4
-2,9%
Okres Turčianske Teplice
3222,0
1679,5
1595,7
355,4
316,4
687,8
-5,2%
Okres Tvrdošín
3368,4
1677,9
2210,5
788,6
1307,8
1228,8
-28,3%
Okres Žilina
1894,6
1486,9
1135,0
379,7
289,0
646,6
-23,8%
Žilinský kraj
3914,8
2223,6
2290,3
546,7
624,8
1154,2
-1,0%
Okres Banská Bystrica
4970,7
4423,8
4145,0
877,8
1204,6
1909,7
47,2%
Okres Banská Štiavnica
932,6
784,0
1707,9
346,3
561,6
551,8
-8,0%
Okres Brezno
3313,5
2058,1
2551,4
599,3
3391,3
1600,6
33,9%
Okres Detva
1257,5
1361,9
1201,4
1151,6
694,4
901,8
-44,4%
Okres Krupina
5131,9
5137,0
2140,3
366,5
193,9
1695,8
45,5%
Okres Lučenec
3494,7
3214,1
2638,6
459,6
254,5
1067,6
-17,3%
Okres Poltár
7262,1
5117,4
4663,6
582,9
1127,9
1883,4
55,6%
Okres Revúca
2467,9
2462,2
2007,9
550,4
1512,5
1193,0
-30,5%
Okres Rimavská Sobota
1679,9
1092,3
1597,6
187,2
183,3
549,2
-40,9%
Okres Veľký Krtíš
14995,8
5635,3
6551,7
1128,3
394,6
2434,4
-31,4%
Okres Zvolen
6578,6
4669,5
4967,3
652,2
473,6
1381,5
-30,6%
Okres Žarnovica
4344,7
2428,8
3218,8
387,5
269,5
944,2
-35,1%
Okres Žiar nad Hronom
2763,5
2319,2
2971,5
387,6
568,3
885,8
-21,0%
Banskobystrický kraj
3981,5
2972,6
3107,3
528,9
720,8
1229,5
-16,4%
Okres Bardejov
3774,6
2414,0
2128,5
704,7
866,2
1232,7
-25,3%
Okres Humenné
1031,0
1353,2
1637,1
608,2
503,6
758,5
-20,2%
Okres Kežmarok
1268,1
1080,2
1373,5
554,4
122,9
780,7
37,6%
Okres Levoča
1405,0
1156,1
1579,1
514,4
474,7
854,1
26,8%
Okres Medzilaborce
2298,9
1733,1
4726,4
631,7
495,7
1171,9
107,9%
Okres Poprad
1401,8
1482,9
1693,8
780,2
868,6
1011,2
13,6%
Okres Prešov
18675,5
9098,4
6187,8
2889,1
1836,4
4836,6
105,8%
Okres Sabinov
4112,0
2225,0
2427,6
937,4
324,3
1693,2
-50,8%
Okres Snina
1005,9
862,2
1130,3
373,9
728,5
577,8
-8,7%
Okres Stará Ľubovňa
3310,2
2208,1
2340,9
458,4
369,6
1082,7
6,6%
Okres Stropkov
1015,4
702,2
610,5
269,1
0,0
336,8
-45,9%
Okres Svidník
1725,0
1224,8
607,7
534,5
796,0
722,5
-20,5%
Okres Vranov nad Topľou
598,5
482,0
651,7
338,5
548,4
434,1
7,9%
Prešovský kraj
2159,6
1522,0
1623,3
625,9
624,6
950,3
-2,9%
Okres Gelnica
464,2
540,2
571,4
497,3
416,6
484,6
-40,7%
Okres Košice I
2938,5
2521,1
2884,3
1490,6
193,8
1493,7
-4,2%
Okres Košice II
5795,9
4689,2
6648,9
911,3
305,0
1522,9
-3,2%
Okres Košice III
2890,8
2510,9
2708,6
299,4
397,5
786,9
16,8%
Okres Košice IV
3954,2
2192,6
2124,7
428,4
0,0
1000,0
83,3%
Okres Košice - okolie
3640,1
2445,4
2459,3
446,0
385,1
1104,8
-12,5%
Okres Michalovce
2303,6
1677,3
2151,7
1074,0
363,9
1183,1
107,4%
Okres Rožňava
1866,8
1119,1
981,1
370,4
255,0
585,3
-11,3%
Okres Sobrance
3534,6
2532,8
2036,2
456,2
171,9
904,3
41,3%
Okres Spišská Nová Ves
4713,0
2525,8
2841,7
775,6
938,9
1447,0
25,1%
Okres Trebišov
3732,8
1852,9
1740,6
544,9
493,8
1024,1
14,0%
Košický kraj
3122,0
1993,5
2125,5
664,3
341,9
1036,8
5,1%
Slovenská republika
3456,5
2365,4
2244,1
657,9
514,2
1117,5
-4,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
54,6
61,0
49,5
26,3%
Okres Bratislava II
1227,0
405,4
309,5
5,4
0,0
78,1
-
Okres Bratislava III
921,3
631,5
319,4
0,0
84,5
151,5
-6,7%
Okres Bratislava IV
0,0
56,7
0,0
0,0
0,0
10,7
-
Okres Bratislava V
0,0
0,0
58,5
15,2
0,0
13,7
38,5%
Okres Malacky
0,0
79,4
0,0
0,0
0,0
11,9
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
42,0
0,0
35,3
-
Bratislavský kraj
208,0
122,9
68,7
16,1
14,4
39,6
44,2%
Okres Dunajská Streda
544,6
410,0
332,4
25,4
7,4
107,9
141,6%
Okres Galanta
448,5
224,6
198,0
28,5
0,0
79,3
-48,2%
Okres Hlohovec
0,0
0,0
0,0
164,7
35,6
137,0
214,3%
Okres Piešťany
1412,9
1123,4
951,4
78,1
0,0
308,6
22,1%
Okres Senica
75,3
144,9
93,9
37,7
0,0
47,0
64,4%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
12,9
0,0
7,5
-
Okres Trnava
1066,5
797,7
662,7
60,1
36,7
229,6
21,9%
Trnavský kraj
652,9
474,8
401,6
46,8
12,0
140,0
27,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
551,4
251,8
195,2
13,9
0,0
72,9
197,5%
Okres Ilava
145,4
483,2
668,7
25,4
15,2
128,6
-13,3%
Okres Myjava
366,7
411,8
701,3
40,0
0,0
143,5
77,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
29,9
34,1
21,3
600,0%
Okres Partizánske
470,3
483,2
455,6
0,0
0,0
97,3
638,9%
Okres Považská Bystrica
287,5
297,1
285,0
40,9
0,0
82,9
16,2%
Okres Prievidza
256,1
210,3
178,5
29,3
17,4
66,0
-17,7%
Okres Púchov
1813,0
2628,7
1348,9
4,0
0,0
408,5
253,8%
Okres Trenčín
254,9
136,8
0,0
24,0
10,4
44,8
1027,3%
Trenčiansky kraj
392,7
478,5
360,2
25,1
10,4
109,2
78,5%
Okres Komárno
983,6
891,0
414,5
37,2
29,4
157,8
35,5%
Okres Levice
769,0
451,7
286,1
45,9
60,4
127,0
-55,4%
Okres Nitra
468,0
364,6
287,7
74,6
40,3
128,8
57,6%
Okres Nové Zámky
875,8
827,2
770,8
111,5
50,9
260,4
-15,3%
Okres Šaľa
258,5
237,5
173,3
63,3
12,3
83,1
-41,3%
Okres Topoľčany
124,4
98,1
85,7
4,4
0,0
23,0
-55,3%
Okres Zlaté Moravce
1172,1
854,3
459,6
72,7
0,0
206,0
219,3%
Nitriansky kraj
625,3
523,8
383,1
59,4
31,2
143,0
-4,5%
Okres Bytča
147,1
117,4
41,0
0,0
0,0
36,4
-49,0%
Okres Čadca
73,8
85,9
19,5
16,2
0,0
26,2
-59,7%
Okres Dolný Kubín
478,9
196,9
394,5
154,2
0,0
189,7
172,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
399,9
169,2
331,6
20,5
50,4
92,5
5,0%
Okres Liptovský Mikuláš
1214,2
1003,1
762,9
52,5
24,1
239,4
22,3%
Okres Martin
648,9
317,5
174,6
62,6
0,0
158,6
61,1%
Okres Námestovo
225,7
189,0
145,9
0,0
20,0
70,7
-
Okres Ružomberok
520,6
311,8
601,4
138,0
171,1
224,5
-25,9%
Okres Turčianske Teplice
0,0
70,0
177,3
10,2
0,0
23,9
60,0%
Okres Tvrdošín
748,5
708,5
1000,0
111,9
214,0
288,1
-31,3%
Okres Žilina
224,1
197,4
141,9
0,0
0,0
50,8
-7,9%
Žilinský kraj
426,2
288,3
291,7
47,9
43,0
125,5
9,5%
Okres Banská Bystrica
355,1
359,4
234,0
43,5
0,0
115,6
35,4%
Okres Banská Štiavnica
518,1
285,1
512,4
29,7
0,0
108,0
-5,3%
Okres Brezno
189,3
121,1
77,3
51,4
0,0
64,0
12,5%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
417,8
514,3
698,4
41,4
29,9
159,3
7,0%
Okres Poltár
1168,6
140,8
799,5
0,0
27,5
151,9
76,5%
Okres Revúca
585,6
658,5
916,7
107,2
554,6
345,5
2900,0%
Okres Rimavská Sobota
135,5
109,2
266,3
0,0
0,0
48,4
-52,9%
Okres Veľký Krtíš
6209,2
2783,7
3103,4
323,7
151,8
980,7
-21,5%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Žarnovica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žiar nad Hronom
236,9
149,6
219,0
7,0
10,9
46,3
-33,3%
Banskobystrický kraj
602,0
389,3
523,9
44,9
63,1
156,6
-7,8%
Okres Bardejov
1258,2
524,8
186,7
75,9
80,0
202,6
-14,2%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
52,8
75,4
0,0
0,0
0,0
20,7
-
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
205,8
118,7
82,3
1623,1%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
118,8
65,2
45,2
46,2
17,7
50,2
-46,2%
Okres Prešov
288,8
320,4
176,8
0,0
0,0
71,2
-28,6%
Okres Sabinov
685,3
432,6
666,4
40,8
0,0
289,9
-20,2%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
262,7
128,9
236,5
7,7
0,0
64,4
20,0%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
64,7
21,0
46,5
0,0
0,0
12,7
75,9%
Prešovský kraj
184,7
101,5
87,5
21,2
14,8
50,4
-16,5%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
397,9
333,3
201,9
281,0%
Okres Košice I
432,1
229,2
274,7
58,6
0,0
91,8
0,7%
Okres Košice II
408,2
173,7
320,4
0,0
0,0
41,3
-21,7%
Okres Košice III
289,1
78,5
123,1
42,8
0,0
57,8
585,7%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice - okolie
32,2
67,3
0,0
24,8
0,0
24,6
-39,1%
Okres Michalovce
230,4
213,5
179,3
15,7
38,3
65,9
1713,6%
Okres Rožňava
100,9
30,7
0,0
0,0
0,0
10,7
-
Okres Sobrance
736,4
524,0
339,4
0,0
0,0
120,6
-
Okres Spišská Nová Ves
72,5
0,0
157,9
9,1
0,0
22,3
-36,7%
Okres Trebišov
189,8
209,0
107,4
32,6
11,0
67,7
73,1%
Košický kraj
166,4
122,7
101,6
26,4
14,0
50,3
61,7%
Slovenská republika
390,2
308,1
281,7
39,1
26,5
107,8
10,4%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.