Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 44. kal. týždeň 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 44. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
61
Ambulancie - dospelí (D)
52
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8286
8656
6136
13867
3234
40179
Chorobnosť ARO
4091,6
2864,9
2745,3
815,0
657,2
1349,3
Z nich CHPO
883
1138
760
1018
216
4015
Chorobnosť CHPO
436,0
376,6
340,0
59,8
43,9
134,8
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
45
37
21
82
32
217
Otitídy
84
68
18
30
16
216
Sinusitídy
86
115
85
140
40
466
Komplikácie spolu
215
220
124
252
88
899
%komplikácií z ARO
2,6
2,5
2,0
1,8
2,7
2,2
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3807,2
3040,9
2273,9
1069,7
461,4
1325,1
-11,2%
Trnavský kraj
4189,4
2947,1
3282,9
767,2
563,6
1268,0
-6,1%
Trenčiansky kraj
3669,6
3196,5
2706,3
770,5
569,7
1240,8
-8,9%
Nitriansky kraj
5474,5
3563,4
3243,7
866,2
525,9
1422,8
-7,9%
Žilinský kraj
4795,3
2894,5
2801,9
727,3
705,0
1465,2
-2,1%
Banskobystrický kraj
5156,1
4003,7
3269,1
679,1
817,3
1440,1
-10,4%
Prešovský kraj
3270,3
2174,6
2210,8
885,6
871,7
1355,5
3,3%
Košický kraj
3317,8
1851,2
2133,6
685,1
578,6
1078,3
-22,4%
Slovenská republika
4091,6
2864,9
2745,3
815,0
657,2
1349,3
-7,7%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
98,3
79,2
31,0
82,1
20,6
68,7
-7,9%
Trnavský kraj
638,7
501,7
492,8
82,0
29,7
166,6
-11,2%
Trenčiansky kraj
223,6
325,9
312,1
58,7
24,9
103,0
-22,7%
Nitriansky kraj
692,5
536,1
454,6
71,0
21,8
158,1
-19,5%
Žilinský kraj
512,0
397,1
393,1
48,8
35,3
155,2
-11,9%
Banskobystrický kraj
631,8
591,4
455,4
78,0
150,6
195,2
4,6%
Prešovský kraj
425,6
333,2
222,5
38,3
42,3
126,4
33,5%
Košický kraj
186,1
116,4
207,8
17,6
20,8
53,8
-35,6%
Slovenská republika
436,0
376,6
340,0
59,8
43,9
134,8
-10,5%
                                                                       
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
2456,9
750,1
1687,4
-23,4%
Okres Bratislava II
13321,6
8107,0
6189,8
1241,0
245,2
1377,3
-19,6%
Okres Bratislava III
3290,3
2904,8
1756,6
1428,3
467,9
1369,5
-19,9%
Okres Bratislava IV
2006,9
1293,4
1089,8
1366,5
472,1
1495,3
-10,0%
Okres Bratislava V
5618,7
5684,2
4443,6
710,7
483,3
1351,1
6,1%
Okres Malacky
2153,4
2701,1
1953,0
462,2
160,5
876,1
-6,8%
Okres Pezinok
3532,1
2322,3
1155,4
241,4
371,9
1011,1
-5,7%
Okres Senec
4325,4
780,8
0,0
946,6
885,6
1156,3
-24,6%
Bratislavský kraj
3807,2
3040,9
2273,9
1069,7
461,4
1325,1
-11,2%
Okres Dunajská Streda
4021,9
3177,6
3880,4
404,0
187,9
1058,6
-3,6%
Okres Galanta
4664,7
2920,4
3922,0
766,6
640,5
1373,2
1,4%
Okres Hlohovec
3170,3
2691,6
2186,9
578,8
280,2
842,5
-26,3%
Okres Piešťany
3834,9
3370,3
3126,0
1097,3
553,4
1457,7
-18,5%
Okres Senica
5035,5
2474,9
2230,9
1143,5
1311,6
1529,5
17,2%
Okres Skalica
3011,4
3025,9
2616,4
629,8
704,6
1143,0
-25,5%
Okres Trnava
4502,8
2844,0
3292,4
880,0
542,7
1308,7
-5,7%
Trnavský kraj
4189,4
2947,1
3282,9
767,2
563,6
1268,0
-6,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
4725,9
3826,8
2992,5
869,6
548,8
1456,2
5,1%
Okres Ilava
3713,2
2445,3
2846,1
794,2
879,7
1251,3
11,4%
Okres Myjava
2291,8
2573,5
2776,2
578,5
564,1
940,5
-23,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2810,6
2110,5
1791,5
868,7
602,6
1095,6
-8,0%
Okres Partizánske
4201,5
4469,8
4201,8
1288,8
100,1
1796,8
4,7%
Okres Považská Bystrica
3011,6
3300,9
2826,4
550,8
329,5
1046,2
12,5%
Okres Prievidza
4323,8
3223,9
2471,0
853,0
618,9
1307,1
-19,6%
Okres Púchov
2918,2
2873,8
2564,6
782,4
801,9
1215,7
6,9%
Okres Trenčín
4333,2
4124,0
2692,0
588,3
483,7
1257,1
-28,4%
Trenčiansky kraj
3669,6
3196,5
2706,3
770,5
569,7
1240,8
-8,9%
Okres Komárno
5189,3
4276,6
3286,2
660,2
478,0
1108,9
-18,6%
Okres Levice
6982,8
4716,4
4272,6
1183,2
516,8
1923,5
18,1%
Okres Nitra
6780,7
3896,4
3415,3
1070,4
798,0
1790,7
-6,4%
Okres Nové Zámky
5068,4
3182,4
3173,8
821,8
427,2
1298,0
-17,7%
Okres Šaľa
6015,6
4363,7
3677,3
1048,7
381,2
1611,0
-5,8%
Okres Topoľčany
2787,5
1930,0
1821,3
515,8
310,8
800,0
-0,5%
Okres Zlaté Moravce
5063,3
3362,5
3342,2
797,8
740,9
1413,3
-10,6%
Nitriansky kraj
5474,5
3563,4
3243,7
866,2
525,9
1422,8
-7,9%
Okres Bytča
2059,8
1789,9
1804,8
273,8
250,4
824,7
-20,6%
Okres Čadca
3396,9
2632,7
2817,0
574,9
612,3
1219,2
3,6%
Okres Dolný Kubín
6424,6
3321,9
4700,9
1329,8
1612,9
2407,4
17,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
3713,7
2538,4
1942,1
733,1
818,3
1291,1
-31,8%
Okres Liptovský Mikuláš
5232,6
2711,9
2401,6
588,6
675,4
1132,6
-12,8%
Okres Martin
6194,4
4381,9
2767,9
1046,1
559,9
1900,3
-0,6%
Okres Námestovo
5620,8
2822,7
2935,3
707,0
1274,1
1897,9
-8,7%
Okres Ružomberok
4808,3
3098,5
3216,2
684,4
575,4
1522,4
-3,8%
Okres Turčianske Teplice
3580,0
2239,3
1595,7
817,3
637,5
1130,3
31,3%
Okres Tvrdošín
4544,7
2370,4
3458,6
1028,3
1419,9
1825,2
10,7%
Okres Žilina
4110,3
1950,5
1679,6
499,6
401,1
969,1
-5,1%
Žilinský kraj
4795,3
2894,5
2801,9
727,3
705,0
1465,2
-2,1%
Okres Banská Bystrica
5951,3
5865,5
2573,9
547,4
888,5
1534,4
-20,0%
Okres Banská Štiavnica
1761,7
1639,3
2134,9
613,4
1651,8
1061,5
-17,5%
Okres Brezno
4057,3
4358,4
4462,1
1260,3
602,9
2176,8
18,7%
Okres Detva
2095,8
2971,3
2883,3
712,4
899,6
1107,4
26,0%
Okres Krupina
8553,1
3510,3
3686,1
916,2
581,8
2649,7
208,6%
Okres Lučenec
4985,2
3777,7
3266,8
494,8
407,2
1162,4
-20,4%
Okres Poltár
10016,7
4835,7
4197,2
523,1
848,2
1741,0
52,1%
Okres Revúca
4825,5
4111,0
2196,4
545,0
1628,1
1583,7
-20,6%
Okres Rimavská Sobota
2221,8
2494,0
2011,8
545,6
666,3
1103,0
-40,2%
Okres Veľký Krtíš
11799,2
6256,1
5849,8
817,2
670,6
2243,4
-4,9%
Okres Zvolen
4083,3
2490,4
3179,1
890,9
738,3
1142,4
-30,7%
Okres Žarnovica
4254,2
3454,8
2318,6
659,8
513,4
1134,6
-26,2%
Okres Žiar nad Hronom
3908,4
2749,4
2568,8
607,6
754,1
1091,5
5,2%
Banskobystrický kraj
5156,1
4003,7
3269,1
679,1
817,3
1440,1
-10,4%
Okres Bardejov
8057,1
4551,1
3891,9
1275,1
2363,5
2539,8
3,7%
Okres Humenné
1918,6
1726,8
1911,5
709,4
603,8
950,3
-28,7%
Okres Kežmarok
1205,5
951,8
1442,3
783,9
491,8
874,9
0,0%
Okres Levoča
2107,4
1809,5
1505,7
967,6
642,8
1223,1
-0,6%
Okres Medzilaborce
3448,3
2426,3
2238,8
533,0
545,2
1091,1
-18,2%
Okres Poprad
2502,6
2151,0
1987,4
1104,0
447,8
1273,7
-4,8%
Okres Prešov
7880,0
4833,0
6099,4
2771,3
757,5
4009,7
6,0%
Okres Sabinov
10196,1
4238,0
3590,5
917,0
486,5
3213,9
185,3%
Okres Snina
2447,1
2008,5
2679,2
537,5
1068,9
1025,2
-7,1%
Okres Stará Ľubovňa
3057,1
2300,4
2085,1
862,7
619,8
1347,0
-6,2%
Okres Stropkov
1949,6
1123,6
1282,1
909,2
651,5
980,7
-21,9%
Okres Svidník
2638,3
2245,6
1671,1
968,7
1224,6
1293,8
-17,1%
Okres Vranov nad Topľou
1100,0
817,4
1008,5
481,8
457,0
613,6
0,0%
Prešovský kraj
3270,3
2174,6
2210,8
885,6
871,7
1355,5
3,3%
Okres Gelnica
3481,6
2431,1
1836,7
823,4
1278,6
1434,7
3,4%
Okres Košice I
5005,5
1933,8
1087,3
1258,2
790,2
1466,6
-40,8%
Okres Košice II
4382,9
2274,3
4825,5
708,1
312,6
1202,0
-12,2%
Okres Košice III
3854,4
1961,6
1539,0
221,0
695,6
697,4
-51,4%
Okres Košice IV
3209,2
1117,8
891,0
374,8
106,9
724,2
-48,2%
Okres Košice - okolie
4413,2
2557,6
3381,5
671,8
1005,5
1493,9
-10,9%
Okres Michalovce
2395,7
1768,8
2375,9
789,8
689,5
1053,5
-34,6%
Okres Rožňava
2522,7
1410,4
1268,2
440,1
238,1
746,3
-18,8%
Okres Sobrance
2871,9
2227,1
2205,9
253,4
931,3
909,5
-17,5%
Okres Spišská Nová Ves
4592,1
2448,5
3749,5
935,7
770,2
1603,3
23,4%
Okres Trebišov
2509,6
1878,9
2094,4
668,4
580,1
971,3
-20,9%
Košický kraj
3317,8
1851,2
2133,6
685,1
578,6
1078,3
-22,4%
Slovenská republika
4091,6
2864,9
2745,3
815,0
657,2
1349,3
-7,7%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
183,1
34,1
119,9
-47,4%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
58,4
0,0
38,4
-26,2%
Okres Bratislava III
658,1
631,5
159,7
91,8
0,0
126,2
-28,2%
Okres Bratislava IV
0,0
34,0
0,0
12,7
0,0
12,9
-40,0%
Okres Bratislava V
265,4
135,3
116,9
82,0
0,0
87,0
51,4%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
14,7
0,0
8,2
-7,7%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
40,2
0,0
17,6
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
182,8
147,6
197,6
26,3%
Bratislavský kraj
98,3
79,2
31,0
82,1
20,6
68,7
-7,9%
Okres Dunajská Streda
759,7
641,4
590,9
22,7
0,0
154,6
-32,7%
Okres Galanta
413,0
258,6
120,7
39,2
9,3
81,7
0,5%
Okres Hlohovec
0,0
307,6
198,8
126,4
64,7
128,2
-23,3%
Okres Piešťany
1291,8
1235,8
1189,2
198,7
113,2
400,0
-13,8%
Okres Senica
658,8
301,8
274,0
60,0
45,8
122,6
201,4%
Okres Skalica
211,3
0,0
130,8
37,0
0,0
44,0
29,6%
Okres Trnava
672,4
577,5
683,7
127,3
18,9
205,8
-3,9%
Trnavský kraj
638,7
501,7
492,8
82,0
29,7
166,6
-11,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
393,8
1007,0
650,5
24,4
0,0
179,1
-44,2%
Okres Ilava
337,6
381,4
362,2
143,0
80,0
177,4
15,2%
Okres Myjava
191,0
490,2
438,3
7,6
43,4
86,7
-17,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
13,0
0,0
7,2
-3,6%
Okres Partizánske
188,1
241,6
151,9
105,4
0,0
105,9
40,1%
Okres Považská Bystrica
410,7
309,5
380,0
33,4
0,0
96,4
26,8%
Okres Prievidza
109,7
252,3
378,9
60,1
20,2
94,3
-51,3%
Okres Púchov
522,7
537,2
532,9
99,7
65,7
186,1
-0,4%
Okres Trenčín
56,6
215,0
72,8
15,6
9,5
38,7
-52,6%
Trenčiansky kraj
223,6
325,9
312,1
58,7
24,9
103,0
-22,7%
Okres Komárno
1271,9
1169,4
754,9
83,7
22,1
197,0
3,4%
Okres Levice
522,9
494,5
356,0
71,4
89,5
159,1
-31,2%
Okres Nitra
558,9
448,8
313,9
91,8
22,2
157,1
-21,0%
Okres Nové Zámky
1267,1
838,7
755,7
66,2
14,6
223,9
-15,7%
Okres Šaľa
723,7
623,4
644,5
140,8
0,0
214,5
-24,5%
Okres Topoľčany
273,8
196,3
278,6
15,4
0,0
58,1
-12,2%
Okres Zlaté Moravce
187,5
109,3
167,1
25,2
12,6
48,7
-29,6%
Nitriansky kraj
692,5
536,1
454,6
71,0
21,8
158,1
-19,5%
Okres Bytča
147,1
205,4
82,0
20,3
0,0
63,8
8,3%
Okres Čadca
407,6
531,1
569,6
10,7
0,0
154,2
31,5%
Okres Dolný Kubín
798,1
590,6
328,7
127,4
60,9
263,0
48,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
285,7
440,0
284,2
34,1
0,0
123,4
-52,1%
Okres Liptovský Mikuláš
747,5
335,2
320,2
67,5
60,3
138,6
-60,0%
Okres Martin
146,0
206,0
107,1
40,7
0,0
67,3
-30,9%
Okres Námestovo
369,2
189,0
164,1
18,7
0,0
101,0
0,0%
Okres Ružomberok
1316,9
779,5
967,5
147,0
220,0
405,6
16,1%
Okres Turčianske Teplice
238,7
209,9
177,3
130,3
67,1
134,6
2,3%
Okres Tvrdošín
712,9
639,2
1127,8
26,4
0,0
304,2
0,5%
Okres Žilina
440,4
203,2
164,3
16,3
0,0
75,1
13,1%
Žilinský kraj
512,0
397,1
393,1
48,8
35,3
155,2
-11,9%
Okres Banská Bystrica
619,9
738,6
157,6
29,6
26,1
138,4
25,0%
Okres Banská Štiavnica
621,8
712,8
768,6
237,4
561,6
395,8
10,0%
Okres Brezno
216,4
69,2
132,5
27,4
0,0
58,7
404,2%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
68,9
118,4
74,2
222,4%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
533,0
721,6
320,3
57,3
50,9
152,8
-45,7%
Okres Poltár
2337,2
1455,4
999,3
0,0
22,9
332,3
2816,7%
Okres Revúca
667,4
913,6
642,9
196,8
1147,7
493,6
17,3%
Okres Rimavská Sobota
135,5
72,8
88,8
41,6
74,0
61,9
-24,6%
Okres Veľký Krtíš
3012,6
2230,8
2339,9
227,0
149,0
699,9
-1,9%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
51,1
0,0
43,9
300,0%
Okres Žarnovica
362,1
261,7
272,8
83,3
85,6
123,7
-42,5%
Okres Žiar nad Hronom
44,4
84,2
140,8
24,4
43,7
41,3
-14,6%
Banskobystrický kraj
631,8
591,4
455,4
78,0
150,6
195,2
4,6%
Okres Bardejov
3457,7
2224,5
1074,6
161,1
259,9
693,9
36,3%
Okres Humenné
0,0
17,4
0,0
48,4
0,0
29,0
100,0%
Okres Kežmarok
43,1
76,8
212,8
8,1
0,0
39,6
40,3%
Okres Levoča
0,0
125,7
220,3
36,7
0,0
66,9
-54,5%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
49,6
10,1
0,0%
Okres Poprad
158,4
282,4
240,9
35,0
0,0
79,9
-0,6%
Okres Prešov
247,5
164,8
378,8
130,2
68,9
174,8
-29,3%
Okres Sabinov
1132,9
1006,5
408,0
40,8
0,0
456,6
12,7%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Stará Ľubovňa
262,7
234,4
236,5
20,6
68,9
101,0
-8,0%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
116,7
76,0
0,0
0,0
20,9
-
Okres Vranov nad Topľou
129,4
41,9
31,0
4,7
0,0
21,1
14,3%
Prešovský kraj
425,6
333,2
222,5
38,3
42,3
126,4
33,5%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
421,8
403,8
286,9
140,0%
Okres Košice I
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice - okolie
32,2
112,2
204,9
27,5
0,0
48,9
52,1%
Okres Michalovce
460,7
305,0
358,6
19,6
14,4
86,9
-60,2%
Okres Rožňava
50,5
0,0
0,0
7,1
0,0
7,7
-2,7%
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Spišská Nová Ves
725,1
386,6
1381,4
8,5
105,0
229,0
39,7%
Okres Trebišov
525,8
300,0
414,0
6,3
15,7
87,4
35,7%
Košický kraj
186,1
116,4
207,8
17,6
20,8
53,8
-35,6%
Slovenská republika
436,0
376,6
340,0
59,8
43,9
134,8
-10,5%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.