Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 25. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 25. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
58
Ambulancie - dospelí (D)
48
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
5833
6242
3929
8215
1814
26033
Chorobnosť ARO
3106,6
2103,1
1776,9
527,7
412,1
940,8
Z nich CHPO
504
606
347
442
81
1980
Chorobnosť CHPO
268,4
204,2
156,9
28,4
18,4
71,6
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
32
27
17
38
25
139
Otitídy
78
74
29
34
8
223
Sinusitídy
30
75
53
103
24
285
Komplikácie spolu
140
176
99
175
57
647
%komplikácií z ARO
2,4
2,8
2,5
2,1
3,1
2,5
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
2754,1
1874,6
1306,4
653,3
183,5
855,6
-8,7%
Trnavský kraj
3121,8
2115,6
1778,4
555,2
381,7
903,2
-7,7%
Trenčiansky kraj
2661,1
1887,7
1458,8
454,7
332,6
772,9
-1,7%
Nitriansky kraj
3675,4
2613,5
2206,3
566,6
343,4
995,7
-7,4%
Žilinský kraj
3901,8
2340,7
2219,5
478,1
511,5
1078,5
-2,5%
Banskobystrický kraj
3378,1
2627,0
2203,4
472,3
590,8
996,7
-4,4%
Prešovský kraj
2804,4
1760,3
1394,3
523,5
512,5
945,0
10,2%
Košický kraj
2694,0
1577,9
1340,9
460,3
262,8
763,2
-8,2%
Slovenská republika
3106,6
2103,1
1776,9
527,7
412,1
940,8
-3,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
0,0
0,0
19,5
14,1
0,0
9,8
-42,2%
Trnavský kraj
571,4
358,1
254,7
33,8
12,5
106,8
-10,2%
Trenčiansky kraj
180,0
234,3
159,4
17,2
19,7
59,7
64,3%
Nitriansky kraj
306,9
284,1
206,0
62,3
9,1
96,0
-9,9%
Žilinský kraj
258,8
185,6
180,7
24,5
13,6
71,0
-23,1%
Banskobystrický kraj
348,7
241,4
171,7
35,2
76,3
90,6
24,0%
Prešovský kraj
275,7
164,2
101,3
4,1
10,6
58,7
2,4%
Košický kraj
158,5
90,4
99,5
11,0
3,6
34,7
13,6%
Slovenská republika
268,4
204,2
156,9
28,4
18,4
71,6
-1,4%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1654,0
1027,8
401,8
2320,1
484,6
2026,7
32,4%
Okres Bratislava II
6488,7
4473,9
2132,5
635,1
201,2
902,1
-37,0%
Okres Bratislava III
6573,3
5034,0
610,7
410,5
209,4
784,5
-16,0%
Okres Bratislava IV
1139,1
950,0
850,9
804,9
49,1
961,0
4,1%
Okres Bratislava V
2855,0
2117,6
1849,4
304,9
59,3
594,4
20,8%
Okres Malacky
1257,1
549,8
531,7
438,6
44,2
454,9
-9,4%
Okres Pezinok
2691,7
1647,3
1641,5
122,3
76,9
652,6
45,2%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
876,5
329,0
902,2
-34,2%
Bratislavský kraj
2754,1
1874,6
1306,4
653,3
183,5
855,6
-8,7%
Okres Dunajská Streda
1533,6
1063,7
1328,2
350,9
89,7
500,6
-48,8%
Okres Galanta
2465,2
1621,7
1174,5
396,7
270,2
687,4
-6,5%
Okres Hlohovec
3128,8
2656,2
2190,7
502,6
325,8
912,7
12,4%
Okres Piešťany
3940,2
3098,7
2492,9
968,9
647,9
1442,0
13,7%
Okres Senica
4481,0
2627,4
1552,7
566,2
624,0
1058,3
25,5%
Okres Skalica
3400,1
2420,5
886,5
500,0
526,0
720,7
-24,3%
Okres Trnava
4152,4
2677,1
2394,6
738,9
455,3
1167,2
2,2%
Trnavský kraj
3121,8
2115,6
1778,4
555,2
381,7
903,2
-7,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
4298,0
2703,7
3542,1
818,8
318,6
1397,0
40,4%
Okres Ilava
2349,4
1473,8
1164,1
228,5
355,6
628,7
-14,8%
Okres Myjava
953,9
1097,4
857,6
389,3
256,0
475,4
-16,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
1893,0
1598,8
1188,1
584,1
224,6
732,1
16,2%
Okres Partizánske
5071,5
2537,8
587,5
436,2
219,2
638,9
-36,9%
Okres Považská Bystrica
1126,8
1077,9
971,5
322,0
197,9
488,7
66,7%
Okres Prievidza
3023,7
2182,4
1617,4
531,8
413,1
848,4
-4,4%
Okres Púchov
1115,1
1413,8
1120,3
575,5
381,9
737,1
-6,0%
Okres Trenčín
5779,7
3507,4
2021,1
315,5
395,3
1037,0
4,1%
Trenčiansky kraj
2661,1
1887,7
1458,8
454,7
332,6
772,9
-1,7%
Okres Komárno
3643,9
2434,5
2101,8
430,9
286,3
813,7
-3,1%
Okres Levice
5602,6
4205,5
3178,9
915,8
436,3
1587,7
27,0%
Okres Nitra
5281,3
3329,6
2682,8
673,3
483,5
1282,8
-8,3%
Okres Nové Zámky
2556,6
2055,4
1914,3
428,8
308,0
794,9
-21,3%
Okres Šaľa
3803,2
2964,2
2674,2
589,3
150,5
1034,0
-21,8%
Okres Topoľčany
1275,7
789,0
612,7
368,5
272,8
450,3
-7,2%
Okres Zlaté Moravce
3169,3
2583,5
2465,9
593,3
329,6
1008,0
-21,2%
Nitriansky kraj
3675,4
2613,5
2206,3
566,6
343,4
995,7
-7,4%
Okres Bytča
990,6
565,5
609,5
111,8
183,8
324,1
-42,3%
Okres Čadca
2475,1
1377,2
1137,3
375,4
463,1
686,8
-0,9%
Okres Dolný Kubín
3754,5
2607,9
3433,1
741,0
652,8
1398,5
0,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
3009,0
1781,2
2349,3
453,8
343,3
1024,9
-7,9%
Okres Liptovský Mikuláš
4997,1
2866,7
2325,4
352,9
389,0
906,8
-13,7%
Okres Martin
6590,3
3340,8
2306,9
844,5
310,1
1716,2
3,7%
Okres Námestovo
4645,3
2758,4
3049,1
532,8
1029,7
1549,3
13,1%
Okres Ružomberok
3933,7
4220,4
3528,4
486,2
897,4
1422,8
9,9%
Okres Turčianske Teplice
3418,8
2338,0
1396,2
274,7
464,4
729,0
8,9%
Okres Tvrdošín
3467,3
2432,2
3004,6
630,0
1038,2
1349,5
-10,4%
Okres Žilina
2024,8
945,2
1018,1
288,9
254,3
518,8
-9,6%
Žilinský kraj
3901,8
2340,7
2219,5
478,1
511,5
1078,5
-2,5%
Okres Banská Bystrica
3990,6
2645,8
1881,8
600,6
265,1
967,3
-27,2%
Okres Banská Štiavnica
1062,7
896,6
1874,5
374,2
811,6
645,5
-25,5%
Okres Brezno
2621,1
1708,4
1145,8
410,0
329,0
850,9
-20,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
140,0
310,8
177,1
-58,8%
Okres Krupina
2674,2
2016,0
1887,9
214,2
97,8
887,1
25,0%
Okres Lučenec
3936,5
2674,8
2305,6
380,0
212,6
1000,2
68,3%
Okres Poltár
2592,0
2111,1
1853,1
489,4
891,2
923,3
56,3%
Okres Revúca
1864,3
2044,0
1394,7
455,0
1061,4
896,6
-6,5%
Okres Rimavská Sobota
2555,4
2105,3
1632,2
550,4
641,0
991,1
-16,0%
Okres Veľký Krtíš
8274,1
4804,4
4552,8
1026,6
747,0
1870,2
-10,8%
Okres Zvolen
8463,3
5023,4
2855,9
554,2
317,6
1490,4
1,5%
Okres Žarnovica
3154,8
2826,4
2860,2
418,4
470,7
963,7
-26,2%
Okres Žiar nad Hronom
2540,7
2517,4
2252,9
337,5
651,9
837,2
2,3%
Banskobystrický kraj
3378,1
2627,0
2203,4
472,3
590,8
996,7
-4,4%
Okres Bardejov
6429,8
4023,2
4209,9
834,0
1301,9
1765,9
11,1%
Okres Humenné
1822,9
1742,3
1634,1
466,5
291,5
731,9
12,9%
Okres Kežmarok
928,9
556,3
419,6
470,2
335,5
509,5
-14,1%
Okres Levoča
1469,5
1005,4
791,0
206,1
140,2
526,9
78,9%
Okres Medzilaborce
2034,9
997,5
1105,7
515,7
448,1
706,8
-10,6%
Okres Poprad
1184,3
674,2
463,9
491,1
390,6
543,7
-1,8%
Okres Prešov
9501,2
5419,4
2470,8
1659,9
169,3
3250,8
-10,0%
Okres Sabinov
8322,2
3951,6
2540,8
412,0
1190,9
2790,2
43,7%
Okres Snina
969,0
901,8
891,4
297,6
442,0
462,0
4,6%
Okres Stará Ľubovňa
2826,3
2026,3
1834,3
565,2
309,5
1065,3
14,7%
Okres Stropkov
580,0
887,7
1393,1
422,4
150,9
516,0
110,1%
Okres Svidník
2622,1
1413,9
743,5
486,7
627,5
759,8
7,3%
Okres Vranov nad Topľou
578,2
423,3
351,9
276,3
303,1
337,0
1,8%
Prešovský kraj
2804,4
1760,3
1394,3
523,5
512,5
945,0
10,2%
Okres Gelnica
599,8
315,2
365,3
281,4
188,8
303,9
-25,0%
Okres Košice I
4998,1
2860,9
2027,2
820,7
416,4
1347,0
-14,6%
Okres Košice II
4810,8
2567,9
2356,3
718,4
110,4
1004,7
-28,1%
Okres Košice III
4022,3
2670,5
2466,2
347,2
395,6
866,9
3,2%
Okres Košice IV
2794,8
1346,9
1291,6
640,8
96,7
834,9
-10,8%
Okres Košice - okolie
4246,7
2701,2
1509,4
330,9
453,6
995,0
-2,7%
Okres Michalovce
2825,5
1942,9
2036,0
637,2
356,2
926,4
25,7%
Okres Rožňava
1030,9
531,0
458,4
223,7
141,1
315,9
-20,0%
Okres Sobrance
1801,8
1818,9
1337,8
142,1
93,2
427,3
106,7%
Okres Spišská Nová Ves
6119,9
1957,6
1547,8
450,0
663,4
1094,7
5,8%
Okres Trebišov
1694,3
1185,7
1114,6
414,0
253,6
623,1
-7,6%
Košický kraj
2694,0
1577,9
1340,9
460,3
262,8
763,2
-8,2%
Slovenská republika
3106,6
2103,1
1776,9
527,7
412,1
940,8
-3,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
114,8
117,0
0,0
81,9
68,0%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
22,2
0,0
14,1
-51,8%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava V
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
17,4
0,0
16,3
-67,9%
Bratislavský kraj
0,0
0,0
19,5
14,1
0,0
9,8
-42,2%
Okres Dunajská Streda
267,8
103,4
39,6
2,1
0,0
27,7
-83,1%
Okres Galanta
280,8
74,6
0,0
21,0
0,0
37,1
53,8%
Okres Hlohovec
80,2
147,6
193,3
55,8
23,3
68,6
-13,3%
Okres Piešťany
645,4
769,2
689,5
153,0
76,2
290,0
20,3%
Okres Senica
166,0
99,8
86,3
21,4
0,0
37,4
34,1%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
24,3
0,0
20,2
-33,0%
Okres Trnava
1391,3
803,1
482,5
36,5
15,2
212,7
15,1%
Trnavský kraj
571,4
358,1
254,7
33,8
12,5
106,8
-10,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
79,6
48,3
0,0
23,1
0,0
22,8
-
Okres Ilava
99,3
117,9
91,3
20,3
93,6
53,0
32,9%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
17,7
0,0
13,4
-
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Partizánske
0,0
0,0
0,0
27,7
0,0
20,4
-88,3%
Okres Považská Bystrica
135,2
175,5
176,6
11,7
0,0
53,3
500,0%
Okres Prievidza
239,3
291,8
254,6
19,1
18,0
69,5
97,2%
Okres Púchov
535,3
732,2
362,5
36,5
63,6
225,0
6382,4%
Okres Trenčín
109,1
140,3
43,0
0,0
0,0
21,5
-57,0%
Trenčiansky kraj
180,0
234,3
159,4
17,2
19,7
59,7
64,3%
Okres Komárno
575,4
419,1
212,8
12,0
15,5
82,7
-2,3%
Okres Levice
220,8
354,5
257,8
334,3
9,5
257,8
21,5%
Okres Nitra
295,1
218,8
135,4
31,8
5,1
66,5
-17,7%
Okres Nové Zámky
426,1
466,7
395,6
40,8
17,4
128,6
-25,2%
Okres Šaľa
200,2
127,8
33,0
56,1
12,5
61,3
-44,4%
Okres Topoľčany
104,1
31,6
40,8
0,0
0,0
10,8
-27,3%
Okres Zlaté Moravce
283,8
287,1
259,6
4,5
0,0
65,8
-22,6%
Nitriansky kraj
306,9
284,1
206,0
62,3
9,1
96,0
-9,9%
Okres Bytča
0,0
28,3
0,0
0,0
0,0
4,6
-93,8%
Okres Čadca
343,1
139,1
94,8
0,0
0,0
43,6
6,4%
Okres Dolný Kubín
0,0
23,7
31,5
120,0
0,0
71,9
-17,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
300,9
361,8
352,4
0,0
0,0
117,6
-42,2%
Okres Liptovský Mikuláš
825,6
375,1
286,2
28,1
10,2
105,6
1,6%
Okres Martin
93,9
47,4
60,7
17,9
0,0
29,5
-41,5%
Okres Námestovo
91,1
67,0
118,8
0,0
0,0
30,5
-53,5%
Okres Ružomberok
1077,1
978,2
1112,2
43,7
56,1
300,5
9,6%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
10,2
0,0
6,0
0,0%
Okres Tvrdošín
180,1
258,7
183,2
84,8
133,1
129,5
-11,7%
Okres Žilina
138,1
69,5
55,5
0,0
0,0
21,2
-43,1%
Žilinský kraj
258,8
185,6
180,7
24,5
13,6
71,0
-23,1%
Okres Banská Bystrica
0,0
0,0
0,0
7,2
0,0
4,6
-80,0%
Okres Banská Štiavnica
0,0
69,0
0,0
0,0
0,0
6,0
-88,9%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
428,7
227,1
37,2
0,0
0,0
59,7
242,9%
Okres Poltár
585,3
275,4
198,5
0,0
0,0
70,7
-22,2%
Okres Revúca
0,0
0,0
0,0
120,6
480,6
144,7
7,1%
Okres Rimavská Sobota
34,1
45,8
69,5
0,0
0,0
13,8
-20,6%
Okres Veľký Krtíš
4197,0
2434,2
2360,7
225,3
193,7
725,5
2,4%
Okres Zvolen
0,0
94,8
119,0
0,0
0,0
16,3
175,0%
Okres Žarnovica
0,0
0,0
53,0
50,0
78,4
48,4
333,3%
Okres Žiar nad Hronom
277,9
263,7
0,0
10,4
45,0
52,5
150,0%
Banskobystrický kraj
348,7
241,4
171,7
35,2
76,3
90,6
24,0%
Okres Bardejov
1726,5
1019,2
513,4
15,6
70,4
262,0
1,3%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
2,6
-80,7%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
32,9
42,1
0,0
0,0
0,0
8,2
-73,9%
Okres Prešov
85,6
106,8
184,4
29,9
0,0
69,7
-20,6%
Okres Sabinov
1525,0
744,1
532,7
0,0
0,0
498,5
60,4%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
88,3
85,9
99,2
4,9
0,0
33,1
13,6%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Prešovský kraj
275,7
164,2
101,3
4,1
10,6
58,7
2,4%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
168,9
62,9
101,3
150,0%
Okres Košice I
604,2
275,8
79,5
0,0
0,0
76,7
14,8%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
12,4
0,0
8,8
-33,3%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
28,0
0,0
19,4
-16,7%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
208,2
139,2
251,6
5,0
0,0
52,2
46,9%
Okres Michalovce
565,1
298,9
221,3
8,3
0,0
77,2
-28,7%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Spišská Nová Ves
301,0
135,0
206,4
0,0
0,0
47,0
-34,4%
Okres Trebišov
126,2
93,9
174,1
7,0
8,7
38,8
100,8%
Košický kraj
158,5
90,4
99,5
11,0
3,6
34,7
13,6%
Slovenská republika
268,4
204,2
156,9
28,4
18,4
71,6
-1,4%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.