Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 43. kal. týždeň 2009
Týždenné hlásenie za SR v roku 2009 – 43. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
66
Ambulancie - dospelí (D)
56
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9988
13430
9676
17433
3647
54174
Chorobnosť ARO
4753,9
3797,8
3734,8
957,9
723,6
1690,4
Z nich CHPO
1379
2282
1579
1612
347
7199
Chorobnosť CHPO
656,3
645,3
609,5
88,6
68,9
224,6
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
58
67
35
105
47
312
Otitídy
114
64
26
39
13
256
Sinusitídy
117
184
135
185
49
670
Komplikácie spolu
289
315
196
329
109
1238
%komplikácií z ARO
2,9
2,3
2,0
1,9
3,0
2,3
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4481,6
3448,7
2982,8
1071,6
377,3
1487,8
7,9%
Trnavský kraj
5784,3
3688,5
3678,5
940,5
699,9
1658,1
-4,4%
Trenčiansky kraj
4492,1
3515,8
3726,2
848,6
579,9
1480,8
6,9%
Nitriansky kraj
5832,3
4234,8
3776,5
1001,6
651,3
1678,8
4,6%
Žilinský kraj
5616,8
4580,6
4874,5
861,5
746,6
1984,2
16,6%
Banskobystrický kraj
5775,7
4885,2
4512,7
971,7
963,9
1906,1
3,2%
Prešovský kraj
3096,8
2429,6
2329,9
832,2
767,3
1335,0
0,8%
Košický kraj
4199,4
3907,5
3931,6
1084,8
835,9
1833,5
13,0%
Slovenská republika
4753,9
3797,8
3734,8
957,9
723,6
1690,4
6,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
102,3
142,3
110,3
60,3
15,9
65,4
-45,1%
Trnavský kraj
808,0
554,6
623,9
98,7
73,6
221,9
-16,7%
Trenčiansky kraj
694,8
609,4
630,2
68,7
35,8
194,8
47,1%
Nitriansky kraj
860,6
703,2
651,1
125,9
52,8
240,6
-12,4%
Žilinský kraj
810,9
1029,2
1049,5
101,5
99,2
350,1
33,4%
Banskobystrický kraj
1070,9
1074,7
786,2
118,6
168,4
328,9
21,4%
Prešovský kraj
526,2
453,4
332,2
53,9
65,6
170,1
36,1%
Košický kraj
366,5
343,3
442,4
54,0
14,0
136,9
43,3%
Slovenská republika
656,3
645,3
609,5
88,6
68,9
224,6
11,5%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2767,2
2044,2
2393,9
2843,1
798,3
2328,8
9,4%
Okres Bratislava II
6351,3
6094,2
4832,8
1312,4
199,7
2280,7
31,7%
Okres Bratislava III
9395,4
3787,0
5382,7
1352,0
330,4
1739,3
-0,1%
Okres Bratislava IV
3093,4
2545,1
1851,3
833,5
486,8
1381,7
17,8%
Okres Bratislava V
4096,8
3085,6
2435,5
555,0
267,6
910,8
-12,3%
Okres Malacky
1659,1
1863,2
1649,8
889,9
164,1
1030,4
-21,7%
Okres Pezinok
3181,1
2273,2
1923,6
665,6
299,2
1146,6
1,5%
Okres Senec
5066,5
2168,0
2257,2
1218,2
667,0
1433,4
0,4%
Bratislavský kraj
4481,6
3448,7
2982,8
1071,6
377,3
1487,8
7,9%
Okres Dunajská Streda
4056,7
3280,0
2969,4
666,1
384,5
1219,5
-16,5%
Okres Galanta
4807,8
2879,1
2209,4
703,6
597,5
1257,6
-3,1%
Okres Hlohovec
5300,5
3558,1
3191,2
849,8
486,8
1583,5
6,1%
Okres Piešťany
7410,6
4068,6
4656,3
1047,7
1177,0
1941,7
-11,8%
Okres Senica
5250,5
3273,8
2915,3
862,9
704,4
1543,9
-8,7%
Okres Skalica
5100,5
4813,1
5013,6
979,7
653,6
2052,3
-16,5%
Okres Trnava
7553,4
4279,6
4735,7
1280,4
797,1
2048,6
7,6%
Trnavský kraj
5784,3
3688,5
3678,5
940,5
699,9
1658,1
-4,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
5857,6
3089,2
2296,6
987,4
530,3
1453,1
-3,6%
Okres Ilava
5616,1
3538,2
3831,6
720,6
542,9
1578,9
1,7%
Okres Myjava
3522,3
2833,8
3479,0
218,0
243,6
678,3
-15,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2792,3
2386,0
3081,2
741,0
643,4
1081,5
-9,5%
Okres Partizánske
5168,6
4852,9
4211,5
700,4
225,4
2017,1
26,7%
Okres Považská Bystrica
2550,8
2884,8
3570,3
701,0
401,0
1240,0
8,0%
Okres Prievidza
5133,2
3985,7
4394,3
1203,0
756,9
1874,8
25,6%
Okres Púchov
3199,9
3285,5
1801,0
1137,8
922,6
1470,6
3,9%
Okres Trenčín
5008,8
3530,2
4123,2
667,2
494,8
1357,0
-1,7%
Trenčiansky kraj
4492,1
3515,8
3726,2
848,6
579,9
1480,8
6,9%
Okres Komárno
5925,4
4465,9
4247,5
868,7
669,1
1462,0
-3,4%
Okres Levice
6502,6
5117,4
4030,2
1423,2
658,2
2010,7
16,8%
Okres Nitra
7430,9
4677,3
3978,7
1261,1
796,4
2049,8
6,8%
Okres Nové Zámky
5339,6
4011,3
3858,5
738,3
573,5
1548,5
6,4%
Okres Šaľa
6184,2
5376,3
4191,8
881,8
556,6
1766,6
6,5%
Okres Topoľčany
2285,6
2286,8
2020,0
749,8
556,3
1015,4
-6,7%
Okres Zlaté Moravce
6636,1
3939,4
4673,6
798,5
584,5
1589,6
-1,5%
Nitriansky kraj
5832,3
4234,8
3776,5
1001,6
651,3
1678,8
4,6%
Okres Bytča
2935,3
2247,5
2765,4
307,2
89,3
1181,8
10,7%
Okres Čadca
2912,3
2102,3
2593,8
558,3
636,6
1084,3
6,9%
Okres Dolný Kubín
6790,4
5910,3
7009,3
1345,1
1003,2
2411,0
7,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
3610,8
2647,1
3885,4
874,1
1500,8
1646,7
8,6%
Okres Liptovský Mikuláš
7539,7
7027,7
8936,4
694,9
566,0
2230,8
17,1%
Okres Martin
8139,1
5260,8
4504,0
1228,8
667,6
2487,4
2,5%
Okres Námestovo
7161,2
6923,1
6009,9
823,6
853,0
3379,2
30,6%
Okres Ružomberok
6744,4
5994,7
6161,8
822,8
899,3
2243,0
58,4%
Okres Turčianske Teplice
4893,4
2097,9
2670,1
794,8
1038,6
1292,3
2,9%
Okres Tvrdošín
6491,0
6516,4
7997,1
1818,6
1915,5
3668,6
17,3%
Okres Žilina
3347,5
2759,2
2663,5
727,8
392,2
1188,5
33,7%
Žilinský kraj
5616,8
4580,6
4874,5
861,5
746,6
1984,2
16,6%
Okres Banská Bystrica
7208,9
6010,1
6205,2
1311,5
1081,2
2272,3
15,4%
Okres Banská Štiavnica
4482,4
2328,6
2886,9
664,3
1297,2
1088,8
-13,4%
Okres Brezno
4788,4
4125,0
5297,2
1216,6
416,3
2178,3
-5,7%
Okres Detva
3199,1
1920,6
1746,8
817,4
762,4
1151,1
-10,8%
Okres Krupina
1130,7
1289,8
930,8
687,8
1220,8
908,5
-42,5%
Okres Lučenec
6024,0
4080,6
3711,0
851,4
662,4
1646,7
-9,7%
Okres Poltár
4829,3
2816,9
4815,3
587,4
1384,6
1467,3
8,5%
Okres Revúca
4470,0
5292,0
4516,6
676,0
1539,7
1803,5
19,8%
Okres Rimavská Sobota
7301,1
6690,1
3338,2
696,6
815,6
2115,7
52,8%
Okres Veľký Krtíš
10562,9
10935,1
9039,3
1774,8
884,0
3603,2
22,2%
Okres Zvolen
4045,6
4090,7
3475,2
1165,9
491,0
1741,3
-27,2%
Okres Žarnovica
6134,5
4306,4
4008,1
859,8
649,5
1743,3
2,2%
Okres Žiar nad Hronom
4607,7
3429,9
4144,6
780,5
1001,5
1454,9
4,0%
Banskobystrický kraj
5775,7
4885,2
4512,7
971,7
963,9
1906,1
3,2%
Okres Bardejov
7377,4
5031,1
4850,7
1381,4
1552,3
2575,0
-4,0%
Okres Humenné
2718,1
2054,8
1775,2
608,4
385,6
956,6
-24,7%
Okres Kežmarok
1095,4
1299,1
936,8
457,9
551,0
702,3
8,5%
Okres Levoča
177,7
663,8
1192,6
683,1
350,5
625,5
-11,4%
Okres Medzilaborce
4913,3
2859,5
2270,0
1009,1
485,4
1388,7
49,2%
Okres Poprad
1746,6
1503,8
1652,0
756,7
466,9
950,1
15,9%
Okres Prešov
7201,2
6311,2
5156,7
2526,5
1064,5
3835,7
35,3%
Okres Sabinov
5797,4
3804,3
4135,4
1133,4
691,6
2303,4
-14,0%
Okres Snina
2294,8
2053,7
2604,8
657,5
1108,0
1124,8
7,7%
Okres Stará Ľubovňa
2098,1
2278,0
1346,7
622,8
604,3
1053,4
-11,4%
Okres Stropkov
2597,7
2350,6
2607,3
797,7
185,8
1089,1
2,5%
Okres Svidník
3998,0
1455,8
1252,8
917,6
1103,4
1219,0
3,1%
Okres Vranov nad Topľou
888,9
878,8
1340,2
446,4
544,9
637,8
10,6%
Prešovský kraj
3096,8
2429,6
2329,9
832,2
767,3
1335,0
0,8%
Okres Gelnica
1897,7
2034,1
1933,1
856,2
511,8
1132,6
39,2%
Okres Košice I
6387,0
4214,9
3443,5
2859,5
666,8
2952,4
13,1%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
1808,2
139,6
2165,9
-4,9%
Okres Košice III
4907,9
5089,9
7004,7
482,3
548,6
1510,7
-14,7%
Okres Košice IV
3913,4
5098,8
3525,7
671,8
549,0
1751,0
12,2%
Okres Košice - okolie
5538,7
5777,8
5496,7
915,6
1133,9
2618,7
40,1%
Okres Michalovce
1957,0
1251,7
1627,0
903,5
1110,1
1100,5
-40,1%
Okres Rožňava
2708,0
3534,8
4089,6
982,8
1075,2
1673,7
66,9%
Okres Sobrance
6206,4
3252,7
3227,6
209,3
156,1
1300,7
17,0%
Okres Spišská Nová Ves
7090,6
5922,0
7134,7
1127,0
1290,9
2796,7
54,1%
Okres Trebišov
3262,6
3015,2
2794,3
913,5
1003,1
1486,4
12,6%
Košický kraj
4199,4
3907,5
3931,6
1084,8
835,9
1833,5
13,0%
Slovenská republika
4753,9
3797,8
3734,8
957,9
723,6
1690,4
6,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
190,2
96,8
135,5
-58,7%
Okres Bratislava II
82,1
300,4
182,9
89,2
0,0
101,9
55,8%
Okres Bratislava III
612,7
564,0
587,2
109,8
0,0
148,5
-38,0%
Okres Bratislava IV
87,5
19,9
44,6
14,0
0,0
23,6
-45,7%
Okres Bratislava V
75,9
32,8
70,6
45,8
13,4
47,5
-67,2%
Okres Malacky
75,4
117,9
0,0
8,6
0,0
29,2
-46,7%
Okres Pezinok
0,0
116,6
153,9
0,0
0,0
31,0
-65,7%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
38,4
41,7
35,4
-48,6%
Bratislavský kraj
102,3
142,3
110,3
60,3
15,9
65,4
-45,1%
Okres Dunajská Streda
485,7
725,2
531,8
12,9
0,0
142,2
-62,8%
Okres Galanta
645,3
248,8
240,2
67,5
23,4
125,2
-0,1%
Okres Hlohovec
154,4
291,6
116,7
57,5
154,9
109,7
-32,0%
Okres Piešťany
1690,1
1088,4
1478,7
187,1
227,8
451,7
-0,9%
Okres Senica
631,6
265,4
446,2
86,8
38,1
163,6
-15,3%
Okres Skalica
0,0
0,0
79,0
16,7
0,0
15,7
15,6%
Okres Trnava
1336,1
866,6
1005,8
171,2
74,7
341,6
16,0%
Trnavský kraj
808,0
554,6
623,9
98,7
73,6
221,9
-16,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
620,2
554,5
417,6
63,5
20,4
154,7
465,8%
Okres Ilava
1239,9
723,3
851,5
228,9
31,9
367,1
68,0%
Okres Myjava
607,3
128,8
404,5
23,6
52,2
77,2
-
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
43,6
27,6
33,5
61,0%
Okres Partizánske
700,8
465,7
475,0
0,0
0,0
191,4
23,7%
Okres Považská Bystrica
543,6
526,4
532,9
29,4
0,0
153,8
-40,9%
Okres Prievidza
650,0
786,4
976,5
81,5
58,7
257,3
43,8%
Okres Púchov
2246,7
1999,9
1265,6
73,2
40,1
450,9
347,4%
Okres Trenčín
260,2
195,0
146,4
31,5
36,6
66,9
56,0%
Trenčiansky kraj
694,8
609,4
630,2
68,7
35,8
194,8
47,1%
Okres Komárno
1732,0
1339,8
1168,1
201,1
50,2
359,8
-11,7%
Okres Levice
237,9
529,4
563,0
137,2
28,2
182,8
-50,8%
Okres Nitra
585,2
485,4
350,8
138,3
82,9
201,8
5,4%
Okres Nové Zámky
1638,5
1254,9
1351,2
136,4
19,1
413,4
0,6%
Okres Šaľa
475,7
537,6
340,6
160,0
141,9
222,0
-24,7%
Okres Topoľčany
250,9
158,8
166,6
22,1
0,0
51,0
-21,3%
Okres Zlaté Moravce
1508,2
848,5
792,1
49,6
55,7
242,4
27,5%
Nitriansky kraj
860,6
703,2
651,1
125,9
52,8
240,6
-12,4%
Okres Bytča
49,8
27,1
81,3
73,7
0,0
49,9
42,9%
Okres Čadca
333,3
397,7
359,1
10,5
0,0
109,3
54,9%
Okres Dolný Kubín
550,6
662,4
700,9
290,3
57,3
337,1
28,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
702,1
561,5
941,9
51,4
113,3
260,8
-21,3%
Okres Liptovský Mikuláš
2746,6
3701,2
4425,6
143,1
60,0
914,5
31,0%
Okres Martin
133,7
158,4
323,8
63,9
29,9
100,6
-3,6%
Okres Námestovo
747,8
954,0
564,7
176,5
182,8
438,1
-0,6%
Okres Ružomberok
1705,0
2397,9
2104,0
155,7
263,6
690,7
133,3%
Okres Turčianske Teplice
0,0
317,9
172,3
112,1
59,3
119,7
-20,0%
Okres Tvrdošín
1432,5
2089,2
1817,5
318,5
1034,4
947,9
29,3%
Okres Žilina
351,1
212,2
126,0
26,8
0,0
69,2
98,5%
Žilinský kraj
810,9
1029,2
1049,5
101,5
99,2
350,1
33,4%
Okres Banská Bystrica
255,9
656,6
421,7
121,2
80,5
185,4
22,2%
Okres Banská Štiavnica
2561,4
970,2
962,3
160,4
364,8
340,3
20,3%
Okres Brezno
1113,6
781,3
1765,7
223,9
128,1
513,9
33,0%
Okres Detva
0,0
76,8
0,0
134,4
36,3
77,8
-48,3%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
133,5
165,0
136,3
157,1%
Okres Lučenec
808,1
544,1
313,0
53,5
44,8
165,6
3,1%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
14,9
238,7
53,0
-
Okres Revúca
97,2
433,3
465,6
137,2
950,4
323,6
2,8%
Okres Rimavská Sobota
4396,4
4039,8
1458,1
117,0
155,4
1009,9
332,1%
Okres Veľký Krtíš
3595,9
4898,0
3925,6
426,2
116,3
1282,9
-7,5%
Okres Zvolen
44,5
218,2
312,8
40,4
23,4
81,4
-68,8%
Okres Žarnovica
443,5
190,5
558,1
101,6
0,0
148,5
218,2%
Okres Žiar nad Hronom
365,0
228,7
198,9
45,1
46,0
86,5
-17,1%
Banskobystrický kraj
1070,9
1074,7
786,2
118,6
168,4
328,9
21,4%
Okres Bardejov
2925,5
2207,3
1561,8
186,0
414,6
784,4
46,5%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
32,2
121,8
32,3
63,0
0,0
58,8
140,7%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
53,4
43,8
31,8
-18,2%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
356,4
408,2
510,6
56,8
0,0
153,9
62,2%
Okres Prešov
432,9
483,7
427,0
144,4
0,0
258,1
72,7%
Okres Sabinov
1220,5
1141,3
961,7
78,6
92,2
475,1
-12,0%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
204,0
332,5
146,9
50,0
0,0
107,3
-12,7%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
65,1
0,0
41,7
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
18,0
0,0
9,9
-71,5%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Prešovský kraj
526,2
453,4
332,2
53,9
65,6
170,1
36,1%
Okres Gelnica
82,5
203,4
80,5
163,7
128,0
149,2
-26,7%
Okres Košice I
131,2
182,1
241,6
285,9
41,7
213,2
81,6%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
46,1
0,0
56,1
-41,6%
Okres Košice III
127,5
95,1
141,5
27,6
0,0
41,7
33,3%
Okres Košice IV
711,5
946,9
404,6
22,8
0,0
243,1
1650,0%
Okres Košice - okolie
180,1
102,4
220,8
0,0
0,0
60,7
-38,7%
Okres Michalovce
307,5
152,2
127,1
49,3
12,6
79,0
-54,1%
Okres Rožňava
136,8
191,9
267,8
3,5
0,0
57,2
866,7%
Okres Sobrance
465,5
753,7
601,8
0,0
0,0
191,1
-7,7%
Okres Spišská Nová Ves
1657,0
1357,1
1640,6
29,2
0,0
477,6
2236,0%
Okres Trebišov
221,7
180,9
582,2
46,6
15,3
112,6
-17,0%
Košický kraj
366,5
343,3
442,4
54,0
14,0
136,9
43,3%
Slovenská republika
656,3
645,3
609,5
88,6
68,9
224,6
11,5%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.